şükela:  tümü | bugün
 • nar: güneş
  dugan (tugan): doğan
  nardugan: doğan güneş, türklerde "güneşin yeniden doğuşu" bayramının adı.
  bir de pinar var, ama destansi bir bayram adi filandan öte düpedüz bir süt markası. lanet olsun.
 • (bkz: #21403587)
 • ön türkler'de ve islama kadar olan türkler ile sümerlerde de aynı adla anılan yeni bir yıla girişin bayramına verilen ad.

  her yıl 22 aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır.
  bunun nedeni şu; türklerin eski inanışına göre gece ile gündüz sürekli savaş halindedir. 21 aralık günü en uzun gecedir ve ardından günler uzamaya başlarlar, bu yüzden 22 aralık günü türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben (ay yılı esasına dayalı bir takvim kullandıkları için) ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür.

  bugün içinde türkler, ölümsüzlüğün simgesi olan ve türk mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan akçaçam ağaçlarını süslerler ve altında türlü geleneksel oyunlar oynarlar, kopuz eşliğinde şarkılar söylerler ve eğlenceler düzenlenler.

  bu geleneğin yine anayurtları orta asya olan ve türlü nedenlerle mezapotamya'ya göçen sümerler'e türklerden geçtiği oradan da anadolu aracılığıyla eski roma'ya değin uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 ocak yılbaşının temelini oluşturduğu sanılmaktadır.

  ayrıca, konuyla ilgili olarak şuna bakmakta da fayda var;

  (bkz: ayaz ata)
 • bir yazar.
 • bugün bir çok insanın hayatıyla oynamış yazardır.

  edit: mesajlardan anlaşıldığı üzere kendisininde bu durumda pek bir suçu yokmuş, yanlış anlaşılma ne yazıkki.
 • gerizekalı.
 • türklerde yeni yıl- nardogan (nardugan) bayramı

  nardugan eski türkler'de yeni yıl bayramıdır.
  nar güneş, dugan, tugan doğan
  nardugan doğan güneş, türklerde "güneşin yeniden doğuşu" anlamına gelmektedir.
  nardugan, her yıl 22 aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır. 21 aralık günü en uzun gece olup ardından günler uzamaya başlar. bu yüzden de 22 aralık günü türkler için çok önemlidir ve bu günü takiben ilk dolunayın çıktığı ilk gün yeni yılın ilk günüdür.
  eski türklerdeki mitolojik inançlara göre gece ile gündüz sürekli savaşırlarmış. yine böyle bir 21 aralıktaki savaşta uzun süren mücadele sonucunda gündüz geceyi yenmiş ve ardından yeni bir güçlü güneş doğmuş. tek tanrı'ya inanan orta asya türk'leri yeni doğan, güçlü o güneşi zaferin simgesi olarak algılarlar ve sevinçle karşılarlar. onlara göre yer yüzünün tam göbeğinde akçaçam ağaçları olduğu ve o ağaçların uzandığı noktada yüce tanrıları ülgen'in insanları izlediğini düşünürler. güneşin yeniden doğuşunu türkler yeni bir başlangıç, yeni umut, yeni hedefler olarak düşünürler. yüce ülgenden de bu yeni umudu insanlara yeniden bağışladığı için ona dua ederek, o ağaçların altında sevinç ve mutluluklarını paylaşmışlar. ağacın dibine de ülgen için en sevdikleri hediyeleri armağan olarak koymuşlardır.
  bu ağaçların insanlarla tanrının arasındaki bağı sağladığı düşünülmüş. böylece bu ağaçlar kutsal sayılmış ve insanların mutluluklarını, sevinçlerini tanrıyla paylaştığı en önemli nokta olarak benimsemişler.
  eski türklere ait bu geleneksel inanışın izleri tüm orta asya türkleri'nde olduğu gibi diğer türk boylarının da el sanatlarına ve kültürel miraslarına yansıtıldığı malumdur.
  zaman içinde tüm türkler, ölümsüzlüğün simgesi olan ve türk mitolojisi'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan akçaçam ağaçlarını süslemişler ve altında çeşitli geleneksel oyunlar oynamışlar, kopuz eşliğinde şarkılar söylemişler ve eğlenceler düzenlemişlerdir.
  bu geleneğin kökeni yine orta asya türk'leri olduğu bilinir. geleneğin zamanla farklı nedenlerle mezapotamya'ya göçen sümerler'e türklerden geçtiği oradan da anadolu aracılığıyla eski roma'ya kadar uzandığı ve günümüze kadar gelip günümüzdeki 1 ocak yılbaşının temelini oluşturduğu düşünülmektedir.
  ayrıca, türklerdeki paktıgan ve koçagan bayramlarıyla da eş anlamdadır. tatarlar bu bayrama "koyaş tuğa», yani «güneş doğan» günü derler, başkurtlar, udmurtlar «nardugan» veya «mardugan», mişer tatarları «raştua», çuvaşlar "nartavan» ya da «nartukan», zırizyalar «nardava», mokşalar «nardvan" olarak adlandırırlar
 • türklerin türkiye'de kutlanmayan yeni yılı kutlama günü. 22 aralık'tan sonraki ilk dolunayda kutlanır. kutlama sırasında türkler için kutsal olan akça çam ağaçları süslenir. peki neden türkiye'de kutlanmıyor ? çünkü biz türk'ten çok bir arap ülkesiyiz. öze dönüş olmadığı sürece de araplaşmaya devam edeceğiz.
 • türk kültürüne göre tıpkı iyilik ile kötülük gibi gündüz ile karanlık da bir savaş halindedir 21 aralık'ta karanlığın hükmü sona erer. ve sonraki ilk dolunayda, kutlanır. bir nevi türklerin milli ve yerli yılbaşısıdır.