şükela:  tümü | bugün
 • bizans’ın doğu halkları üzerindeki baskı uygulamaları ve kendi çıkarına yönelik olarak oynadığı politik oyunlar ve kendisi de süryani kökenli olan istanbul patriği nasturius’un genel kilise anlayışına ters düşen öğretisi nedeniyle antakya süryani kilisesinin ikiye bölünmesinden sonra nasturius’un görüşlerini benimseyen süryanilere verilen isim
  (bkz: nestoryus)
 • (bkz: nestorius)
 • bakire meryem'in tanrı isa'yı değil de insan isa'yı doğurduğuna inanmaktır.
 • (bkz: #73089023)
 • m.s. 5. yüzyıldan başlayarak anadolu ve suriye'de gelişen hıristiyanlık mezhebi. hz. isa'nın tanrısal ve insani değerinin birbirinden bağımsızlığını vurgular.

  *
 • aforoz edilen nestorius’un fikirlerinden doğan bir mezhep. istanbul patriği nestorius'un isa ile ilgili ortaya attığı fikirler sapkın bulunmuş ve afaroz edilmiştir. bu fikirleri sürgün edildiği mezopotamya'da kabul eden kişilere nasturi denir.
  nasturiler 1660'dan itibaren patrik merkezlerini diyarbakır'dan hakkari'nin koçanis köyüne taşımışlar. son ruhani liderleri patrik mar şemun benyamin'dir.
 • isa’nın bakire meryem’den doğan sıradan bir insan olduğunu, ancak daha sonra vaftizle tanrı’nın oğlu mahiyeti kazandığına inanırlar.
 • islam'ın altın çağının başlamasının sebeplerindendirler. eski çok tanrılı ve hoşgörülü anlayışını hristiyanlığı tek din benimsemesiyle yitiren doğu roma bu mezhebi sürmüş ve yasaklamıştır.

  müslümanların yayılmaları sonucu egemenliğine girdikleri yeni dini kabul etmişler. sonra da kendi dini yaşayışlarını devam ettirmişlerdir. bundan dolayı endişelenen müslümanlar, nesturilerle din tartışmalarına başlamışlar. bu şekilde eski uygarlıkların birikimiyle ve felsefeyle temas kurmuşlardır.

  müslüman arapların, bu tartışmalarda başarı için aristo gibi eski filozofları okumaya başladıkları iddia edilir. yine rivayete göre, mutezile mezhebinin yükselişi de bu tartışmaları kazanmalarıyla başlar.

hesabın var mı? giriş yap