1. şovenist duygularla alınan kan, can, atakan, türkcan, türkkan, cantürk gibi soyadlarına dokundurmak amaçlı "madem öyle bizimkisi de ran olsun" mantalitesi ile seçtiği söylenir.