şükela:  tümü | bugün soru sor
 • onaylı halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olan, varsa bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır.
 • 20 tane kurumun biraraya gelerek oluşturduğu, çevre düzeni planına dayalı olarak çıkan genelde 1/5000 ölçekli planlarıdr.
 • değişik üniversitelerde, fakültelerde farklı olarak pişirilen meze. bir hukukçunun bakıışı ile şehircininki bir olabilir mi ki...
  (bkz: herkesin tuttuğu kendisine)
 • bölge ve çevre düzeni planı kararlarına uygun olarak halihazır ve kadastral haritalar üzerinde;nüfus yoğunluklarına,bölgenin gelişme yönünü belirleyen ulaşım sistemine ve problemlerinin çözümüne yönelik gelişmeleri gösteren bununla birlikte uygulama imar planlarına esas olması için hazırlanan planlardır.

  (bkz: planlama)
 • (bkz: imar kanunu)
 • uygulama imar planı na esas olarak düzenlenirler.
 • 1/25000 ölçekli olması da muhtemel olan planlardır.
  (bkz: izmir kentsel bölge nazım imar planı)
 • - parklardaki agaclar hür ama orman gibi kardescesine. dogudan gelip güneybatiya dogru kisrak gibi basini uzatan bu park..
  + kazim bey ne diyon alla'sen?
  - nazim, bana nazim de..
 • şöyle bir tanımla daha kolay şekillenebilir kafalarda;

  bir ülke düşünün yeni kurulan, bu ülkenin işleyişinin her yönüyle karara bağlanması, kanunlarla, kurumlarla şeklinin, şemalinin, işleyişinin düzene sokulması gerek. nazım imar planı bu. altlık. daha sonra bu altlık uygulama imar planı ile somutlaşıyor. misal ülkenin kuruluşundan 100 sene sonrası. değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre plan/ülke şekilleniyor ve somut oluşumlar başlıyor.

  hah işte bu uygulama imar planı da nazım imar planının ana hatlarına uygun olmalı, uygulama imar planı nazım imar planına ihanet etmemeli, uygulama imar planı nazım imar planının anasına ilişmemeli.

  ve bu kadar ajite entry yazılmamalı aslında. bu sabah çok garip başladı bu satırların yazarı için, hayra çıkmalı sonu.

  bir de ne yaman çelişkidir ama istanbul'un nazım planı iyidir.
 • şehircilik anayasasıdır basitçe