şükela:  tümü | bugün soru sor
 • edirne'de doğdu. asıl adı isa'dır. iyi bir öğrenim gördü. şiirleri ve hat çalışmalarıyla tanındı. divan kâtipliğine atanarak istanbul'a geldi. saray'ın takdirini kazandı. yüzyılının büyük şairlerindendir. şiirlerinde türkçe kavramların, atasözleri ve halk deyimlerinin geniş yer tutması, şiirinin temel özelliği sayılmaktadır. 1509 yılında öldü.
 • ankara'da bir cadde ismi.
  (bkz: necatibey caddesi)
 • (bkz: necip bey)
 • şair atışması konusunda bir usta imiş. ahmet paşa ile atışmaları pek meşhurmuş. necati bey henüz 28 yaşlarında "necati'in ölüsündense, isa'nın dirisi ahmet'tir" diye bir beyitle ve büyük olgunlukla atışıp hayranlık uyandırmış.
 • eser itmez nidelüm ah-ı sehergah sana
  meğer insaf vire dostum allah sana

  hoş olur sohbet-i mey gecede mehtap olıcak
  nur saç meclise gel kim demişüz mah sana

  nidelüm devr sunarsa sana şerbet bana zehr
  bu cihan böyle olur gah sana gah sana

  levh-i çehremde okumağa hikayat-ı gamı
  geceler subha değin şem’ tutar ah sana

  göz yaşı encümeni rehber idünmezse eğer
  şeb-i gamda iremez aşık-ı gümrah sana

  gece gelmeyeceğin sohbete ey dil biliriz
  hele var gör ki ne yüzden toğar ol mah sana
  ............

  ey necati taş iken lal ide hurşid gibi
  bir nazar eyler ise himmet ile şah sana.
 • kocaeli üniversitesi türk dili ve edebiyatı bölümü, 2009 yılında gerçekleştireceği 1. uluslararası türk dili ve edebiyatı sempozyumu'nu, ölümünün 500. yılı münasebetiyle bu şairimiz anısına gerçekleştirecektir.

  kocalığında necati oldu oğlan hastası
  hayf kim bîçâre hem divanedir hem hastadır (divan, meb, s. 196)
 • "ko gururu zâhidâ dünya değildir ber-karâr
  ne sen iman ile kalırsın ne oğlan ile ben"
 • ahmed paşa ile çağdaş şairlerdir. bir mecliste şiir sevenler ikisini çekiştirir durur imiş. necatiyi sevenler ondan bir beyit ahmed paşa'yı çekiştirenler ahmed paşa'dan bir beyit söyler imiş. o sırada meclise necati bey gelmiş. meseleyi arzedip fikrini sorarlar. necati bey büyük bir edep, hürmet ve tevazu örneği olarak irticalen şu beyti okur:

  necati'nin dirisinden ölüsi ahmed'ün yeğdür
  ki isa göklere ağsa yine dem urur ahmed'den

  necati bey'in asıl adı isa'dır. ve ahmed ile kastedilen hz. muhammed'dir. hz. isa'nın "göklere ağmadan" evvel hz. muhammed'den haber vermesi olayına telmih yapılmakta. hiç birşey yazmayayım, hiç ama... sadece şu beyti söyleyebilse idim başka birşey istemezdim. ve necati bey sadece bu beyitiyle bile çok büyük bir divan şairidir alsında.

  böyle ince, böyle büyük bir beyit söyleyebilen kocaman bir adamdır necati bey.

  ayağı yer mi basar zülfüne ber-dâr olanın
  zevk ü şevk ile verir cân u seri döne döne

  da der aynı zamanda bu başka bir entry'nin konusu olabilir.
 • necati bey'den bir güzel beyit.
  "yakma cehim-i hicrin ile müebbet necatiyi
  biçare aşık olduysa kafir olmadı ya."
  ne büyük adamdır necati bey.
 • kastamonulu şair necati bey, 2. mehmet döneminde yaşamış, divan katipliği yapmış ve şiirleriyle padişahın dikkatini çekmeyi başarmıştır. diğer birçok divan edebiyatı sanatçısından farklı olarak özel bir eğitim görmemiş, kendi kendini yetiştirmiştir. halk tarafından desteklenmiş, kısa zamanda üne kavuşmuş, dönemin önemli kişileri tarafından da övülmüştür.