şükela:  tümü | bugün
 • kendini özellikle ödemle belli eder. diğer bulgular hastanede tespit edilir.
 • proteinüri miktarı 3.5gr/gün/1.73m^2 den fazladır.
 • erişkinlerde en sık sebebi membranöz nefropati , zavallı çocuklarımızda ise minimal değişiklik hastalığıdır.
 • nefrotik sendrom, diabet ve hipertansiyonla karakterize tabloya kimmelstiel wilson sendromu denir. gerçek hayatta bi boka yaramayan bu bilgi, tıp fakültelerinde dahiliye sözlüsünde nefrolog olmayan hocalar tarafından sıklıkla sorulur.
 • proteinüri ve lipidüri ile ortaya çıkan, artmış glomerüler gerçirgenlik ile karakterize bir sendromdur. değişken derecelerde ödem, hipoalbüminemi ve lipidemi vardır. nefritik sendromdan farklı olarak daha yavaş başlar, gros hematüri yoktur ve tanı konulduğunda gfr genellikle normaldir. gfr ve serum albümin değeri normalken, 3.5 gr/gün üzerinde proteinüri vardır. size selektif glomerüler bariyeri geçebilen moleküler ağırlığı 150 000 kilo daltondan daha düşük olan çeşitli proteinlerin***** idrarla kaybı söz konusudur. nefrotik sendromda bütün proteinlerin karaciğerde sentezi artmıştır ancak düşük molekül ağırlıklı olanların idrarda masif kaybını karşılayamaz ve bunların kan seviyesi hala düşük kalır. büyük molekül ağırlıklıların idrarla kaybı olmadığından bu proteinlerin serum düzeyleri artmış olarak izlenir.
 • nefrotik sendrom hastalarında idrarla çok miktarda protein atılır. buna bağlı olarak kandaki protein miktarı azalır, göz çevresi, ayaklar ve ellerde şişme meydana gelir ve kolesterol düzeyi yükselir. hastalık yaklaşık 10,000 kişide bir görülür ve her yaşta çocuk ve erişkini etkileyebilir. nefrotik sendrom, pek çok böbrek hastalığının sonunda gelişebilecek bir tablodur. önlenebilmesi, bu hastalıkların kontrol edilmesine bağlıdır. bazı durumlarda ise altta yatan başka bir böbrek hastalığı olmadan ortaya çıkabilir.
 • 1.ödem
  2.proteinüri
  3.hipoalbuminemi
  4.hiperlipidemi
  5.lipidüri
  gibi tablolar görülür.
  çocuklarda en sık minimal değişim hastalığı ,erişkinde en sık membranöz glomerülonefrit sebep olur.
  tedavide altta yatan neden düzeltilir.diüretik verilebilir.ace inhibitörü veya anjiotensin reseptör blokörü veya gerekirse nondihidropiridin kalsiyum kanal blokörü tercih edilir.
  protein kısıtlaması ,tuz kısıtlaması yapılabilir.
 • ödemleri yüzünden, bu sendroma sahip olan çocukların yanaklarından ısırılmasıyla sonuçlanan hastalık. aşırı tatlı oluyorlar genelde.

  edit: ödem degil steroidtenmiş o yanaklar.
 • 4 önemli klinik bulgusu ; ödem, hipoalbuminemi, proteinüri ve hiperlipidemidir.
 • glomerüler filtrasyon hızının azalmasından dolayı akut böbrek yetmezliğine neden olur. tedavi edilmediği takdirde son dönem böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir. bu yüzden nefrolojinin en önemli hastalıklarından bir tanesidir.

  -nefrotik sendromun nedenleri: minimal değişiklik hastalığı, membranöz nefropati, fokal segmental glomerüloskleroz gibi primer nedenlerden kaynaklı olabilir. ayrıca diyabet, amiolidoz, sle gibi sekonder kaynaklı da olabilir.

  -kliniği: proteinüri en önemli bulgusudur ve ayırıcı tanıda en çok kullanılar bulgudur. ayrıca ödem, hiperlipidemi ve hipoalbüminemi de diğer önemli bulgularıdır. fizyopatolojisinde hipoalbüminemi önemli bir rol üstlenir. albümin kaybı nedeniyle proteinüri olur. ayrıca osmotik dengeyi sağlamak için damar dışına sıvı çıkışı olur bu da gode bırakan ödeme neden olur. ayrıca bu hastalarda hafif miktarda hematüri de görülür ama hematüri ön planda değildir.

  -tanı ve tedavisi: tanı genel olarak proteinüri düzeyine bakılarak konulur ve altta yatan nedeni bulmak için biyopsi almak gerekebilir. tedavisinde ise genel olarak steroid verilir. ek olarak bunlara ace inhibitörü de verilebilir.

  ek olarak: nefritik sendromda hematüri ön plandayken, nefrotik sendromda ise proteinüri ön plandadır. ayırıcı tanıda en çok kullanılan parametrelerdir.