şükela:  tümü | bugün
 • flynn etkisi ile popülasyonların ortalama iq değerleri yıllar içerisinde artarken bu artışın iq dağılımının üst ucundaki yüksek değerlere sahip örneklerin sayısının artmaması hatta azalması ile birlikte olması süreciyle başlayan ve sonra flyn etkisinin tersine dönerek ortalama iqnun da azalmasıyla devam eden süreç. beslenmede, sağlıkta, eğitimde olan iyileştirmeler bütün popülasyonca ulaşılabilir olduktan ve dramatik etkiler ortaya çıkardıktan sonra popülasyonlardaki iqya göre doğurganlık hızı farkının etkisi ortaya çıkmaya başlıyor olabilir.

  [https://en.wikipedia.org/wiki/flynn_effect https://en.wikipedia.org/wiki/flynn_effect]

  örnek araştırma:
  pdf: a negative flynn effect in finland

  "some studies have found the gains of the flynn effect to be particularly concentrated at the lower end of the distribution. teasdale and owen (1989), for example, found the effect primarily reduced the number of low-end scores, resulting in an increased number of moderately high scores, with no increase in very high scores. ın another study, two large samples of spanish children were assessed with a 30-year gap. comparison of the ıq distributions indicated that the mean ıq-scores on the test had increased by 9.7 points (the flynn effect), the gains were concentrated in the lower half of the distribution and negligible in the top half, and the gains gradually decreased as the ıq of the individuals increased. some studies have found a reverse flynn effect with declining scores for those with high ıq."

  türkçesi:
  "bazı araştırmalar flynn etkisinin kazanımlarının dağılımın özellikle alt uçlarında yoğunlaştığını gösterdi. örneğin teasdale ve owen (1989) etkinin çok yüksek skorların sayısında hiç bir artış olmaksızın orta derecede yüksek skorların sayıca artmasına yol açarak, öncelikle aşağı-uç skorlarını sayıca azalttığını buldular. diğer bir araştırmada ispanyol öğrencilerin oluşturduğu iki büyük grup 30 yıl ara ile değerlendirildi. iq dağılımlarının karşılaştırılması test ile elde edilen ortalama iq skorlarında 9,7 puan artış olduğuna (flynn etkisi) işaret etmekle birlikte kazanımlar dağılımın alt yarısında yoğunlaşmış ve üst yarısında önemsizdi, ve kişilerin iqları arttıkça kazanımlar tedricen azalıyordu. bazı araştırmalar yüksek iqlular için azalan skorlarıyla negatif flynn etkisi olduğunu gösterdi"

  edit (25.11.2015) mealen: insanlık tedricen gerzekleşiyor.

  (bkz: idiocracy)
 • (bkz: lynn etkisi)

  (bkz: richard lynn)