şükela:  tümü | bugün
 • platon'un ölümünden 80 yıl sonra doğmuş plotinus'un ön ayak olduğu yunan felsefesi. platon sokratesten daha sokrat ise, plotinus da platondan daha plantoncudur, en azından hiyerarşi konusunda.
  (bkz: kraldan çok kralcı olmak)

  genel olarak felsefesi metafizikle alakalı çoğu şeyi etkilemiştir, özellikle ortodoks kilisesinde, mısırda ki fatimi devletinde, hatta şah ismailde etkisi göze batar. 30 yaşında romadan irana sürgün edilmiştir. st augustine'den thomas aquinas'a kadar, kadercilik anlayışının temelini bu adamda aramak lazımdır. platonun cevap veremediği ya da net olmadığı "iyi nedir" ve "kaynağı nerededir" sorusuna panteist cevaplar sunar.

  "god is all in all."
 • takipçileri ne kadar reddetse de kanmca tasavvuf felsefesinde derin izler bırakmış felsefe akımıdır.
 • paganizmle kardeştir.
 • hiristiyan ogretilerinin olusmasinda rol oynayan en onemli dusunce akimi. ucuncu yuzyilda ortaya cikmis olan ve tek tanri inancina sekil veren felsefe. temelde politeist olsa da tanrinin tek olmasi ve kutsal ruh hiristiyan neoplatonistler tarafindan teorize edilmistir. porphyry, hocasi olan neoplatonist plotinus'un hayatini kaleme almistir ve bu biyografi dorduncu yuzyilda bircok hiristiyan din adami tarafindan azizlerin hayatlarini yazarken ornek alinmistir. bu akim olmasaydi, muhammed falan olmazdi, oyle diyelim.
 • (bkz: nazizim)
  (bkz: ışid)
 • anladığım kadarıyla tasavvuf/vahdet-i vücut anlayışını ciddi anlamda etkilemiştir bu düşünce sistemi. aynı zamanda hristiyan tanrıbilimi*ni de ciddi etkileri vardır. neo platonculuk'un metafiziğinde de hristiyanlık'a pek benzemese de üçleme inanışı vardır**

  bertrand russell her ne kadar dini öğretilerle felsefeyi birleştiren kişileri pek sevmese de*, plotinos için "insan olarak sevmemek olanaksız." demektedir.
 • (bkz: porphyrios)
 • platon 'un varlık felsefesiyle doğu dinlerine içkin mistizmi birleştirmek isteyen bu akım,bir anlamda şehir sakinlerini (özellikle de yerel seçkinleri) pağanlığı aşan yeni bir inanç arayışına itmiştir.iskenderiye ' de gelişen neoplatoncu ekol, mısır'da doğup roma'da ölen ve düşüncelerini yunan dilinde elen alan platinos tarafından ele alınmıştır.
  filozof, özellikle platon'un parmenides adlı eserinde ortaya atılan '' birden çokluğa geçiş '' (varlıktan varoluşlarına geçiş) sorusuna yanıt aramıştır.platon'daki iyi ideasıaşkın/transandantal bir varlık olarak tarif eden platinos, bu varlığı bir çeşit tanrı olarak tasarlamış; varlığın özüne nüfuz etmeyi arzulayan kişinin kendi ruhundan hareketle ulaşabileceğini ortaya koymuştur.platon'un aksine doğu dinlerinin( musevilik ve daha çok genç olan hristiyanlık gibi ) mistisizmine yaklaşan platinosçu felsefe, hristiyanlık roma'nın resmi dini haline gelmiştir.
  hristiyanlık teolojisini derinden etkilemiştir.neoplatonizm ekolünün doğduğu ve olgunlaştığı (iskenderiye), sonraları hristiyanlık ideolojisinin imparatorluk sathında yayılmasıyla önem kazanacak ve teolojik çalışmaların filizlendiği bir merkeze dönüşecektir.bu durum hristiyanlığın mısır'da kurumsal ve kurumsal bir temele sahip olmasını kolaylaştırmıştır.
 • yeni platonculuk, yeni eflatcunculuk, neoplatonism şekillerinde duymuştum ama neo platonculuğu ilk defa duyuyorum. böylece geriye sadece yeni platonism kalıyor.