şükela:  tümü | bugün
 • insanl toplumlarının avcı toplayıcı hayattan yerleşik hayata geçişi sonucu yaşanan değişimler. bu süreç yaşayış biçimini oldugu kadar düsünüs biçimini, ahlak anlayısını ve değer yargılarını da kökten değiştirmiştir.
 • toplumda kabul görmüş birçok değer yargısı - kadın bekareti, erkek ve yaşlı egemen toplum düzeni gibi - bu zamanlardan mirastır bize. mamafih halen daha öküz gibi bunları değerli saymamız tamamen bizim eşekliğimiz; atalarımızı suçlamamak lazım.
 • tarım devriminin en önemli sonucu tek tanrılı dinlerin ortaya çıkıçıdır. endüstri devrimi tek tanrılı dinlerin üstüne milliyetçiliği getirmiştir
 • son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur. arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın flora ve faunasının arasına girmiştir.bu olumlu değişimin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilen neolitik devrim yaşanmıştır.neolitik çağ insanının m.ö. 9000-7000 yılları arasında ortadogu ve anadolu da bu devrimi gerçekleştirmesi sonucu * bu dönemde bir dizi gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. artık beslenmek için av hayvanlarının peşinde göçetmeye veya tükenen bitkilerin yerine yenilerini aramaya gerek kalmamış, aksine ekilen tohumların yetişmesini, üreyen hayvanların büyümesini uzun süre bir yerde bekleme gereği doğmuştur. bunun sonucu olarak da insanlar göçebe hayat tarzından yerleşik düzene geçmeye başlamışlar, ilk köy toplumları da böylece yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. güneşte kuruyan çamurun sertleşmesinin öğrenilmesiyle ilk evler, daha sonra da kilin pişirilmesiyle çanak çömlek yapımı gelişmiştir.

  http://www.arkeolog.org/…eoloji/tarihoncesi/neo.htm
 • ilk obezlerin, din adına sistemli soygunların ve siyasetin ortaya çıktığı süreç.
  (bkz: neolitik/#7573080)
 • sanayi devrimine dek sürecek üretim ilişkilerinin başlama noktasıdır.
 • taşdevrimi de denebilir bu devrime
 • bitki ve hayvanlarin evcillestirilmesi,uretici topluma gecis, arti urun fazlasinin olusmasi ve bu urunlerin depolama sorununun ortaya cıkmasi ile yerlesik hayata gecis sonucunu doguran devrim.
 • dünyayı sanayi devriminden bile daha fazla etkilemiş devrim. alışılması 1000 yıla yakın sürmüştür.
 • tarımsal faaliyetler ya da hayvanların evcilleştirilmesiyle başlamayan süreçtir; tarımın başlangıcı ve hayvanların evcilleştirilmesi çanak çömlekli neolitik döneme ait verilerdir. bunun öncesinde, çanak çömleksiz neolitik dönemde yerleşik hayata geçilmiş, belirli bir plan dahilinde düzenli yerleşimler kurulmuş, organize ticaret almış başını yürümüş, uzman zaatkarlar, ruhban ya da yönetici sınıf gibi ayrımlar belirginleşmiştir. devrim olarak nitelendirilmesinin esas nedeni de, paleolitik yaşam biçiminin bu denli köklü bir değişime uğramasıdır. hemen hemen hiç değişmeden günümüze kadar kesintisiz devam eden bu yeni yaşam biçiminin devrimsel niteliğini pekiştirmesinde ise tarımın başlangıcı, dolayısıyla artı ürün, artı değer gibi kavramların ortaya çıkışı ayrıca önemlidir.

  sanıldığının aksine neolitik dönemde herhangi bir organize kavgayı gösteren hiçbir veriye hiçbir kazı yerinde rastlanmamıştır; neolitik döneme tarihlenen bazı kazı yerlerinde görülen ve önceleri sur ya da savunma duvarı olarak adlandırılan ancak son zamanlarda çevre duvarı olarak adlandırılmaya başlanan bazı anıtsal yapıların, bunlar dışında organize kavgayı gösteren başka hiçbir veri olmadığından, ilişkilendirilebileceği prestij, çevresel koşullar gibi farklı görüşler ortaya atılmaya başlanmıştır. bu bağlamda mevcut bilgilerimize göre ordu, kölelik ve hatta devlet gibi kurumların neolitik dönemde ortaya çıkmadığı ancak bunlardan en azından devletin temellerinin neolitik dönemde atıldığı söylenebilir. bunların yanı sıra neolitik dönem, göreli sırasıyla ve ana hatlarıyla avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik yaşama geçişi, uzak mesafeler arası ticaretin başlangıcı, uzman zanaatkarların, organize işgücünün ve sınıfsal ayrımların ortaya çıkışı, mimarinin gelişimi, yerleşimlerin belirli bir plan dahilinde önceden tasarlanarak düzenlenmesi, tarımın başlangıcı, hayvanların evcilleştirilmesi, çanak çömlek yapımının başlangıcı, artı değerin ortaya çıkışı şeklinde bir süreci içermektedir..