şükela:  tümü | bugün
 • insanl toplumlarının avcı toplayıcı hayattan yerleşik hayata geçişi sonucu yaşanan değişimler. bu süreç yaşayış biçimini oldugu kadar düsünüs biçimini, ahlak anlayısını ve değer yargılarını da kökten değiştirmiştir.
 • toplumda kabul görmüş birçok değer yargısı - kadın bekareti, erkek ve yaşlı egemen toplum düzeni gibi - bu zamanlardan mirastır bize. mamafih halen daha öküz gibi bunları değerli saymamız tamamen bizim eşekliğimiz; atalarımızı suçlamamak lazım.
 • tarım devriminin en önemli sonucu tek tanrılı dinlerin ortaya çıkıçıdır. endüstri devrimi tek tanrılı dinlerin üstüne milliyetçiliği getirmiştir
 • son buzul çağının bitişiyle iklimde meydana gelen değişim daha ılıman ortamda yaşayan bitki ve hayvan türlerinin çoğalmasına olanak vermiş, günümüzdekine benzer doğal bir ortam oluşmuştur. arpa, buğday gibi bitkilerle koyun, keçi ve domuz gibi hayvanların yabani ataları bu ılıman ortamın flora ve faunasının arasına girmiştir.bu olumlu değişimin sonucunda insanlık tarihinin ilk büyük devrimi olarak kabul edilen neolitik devrim yaşanmıştır.neolitik çağ insanının m.ö. 9000-7000 yılları arasında ortadogu ve anadolu da bu devrimi gerçekleştirmesi sonucu * bu dönemde bir dizi gelişmeyi de beraberinde getirmiştir. artık beslenmek için av hayvanlarının peşinde göçetmeye veya tükenen bitkilerin yerine yenilerini aramaya gerek kalmamış, aksine ekilen tohumların yetişmesini, üreyen hayvanların büyümesini uzun süre bir yerde bekleme gereği doğmuştur. bunun sonucu olarak da insanlar göçebe hayat tarzından yerleşik düzene geçmeye başlamışlar, ilk köy toplumları da böylece yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. güneşte kuruyan çamurun sertleşmesinin öğrenilmesiyle ilk evler, daha sonra da kilin pişirilmesiyle çanak çömlek yapımı gelişmiştir.

  http://www.arkeolog.org/…eoloji/tarihoncesi/neo.htm
 • ilk obezlerin, din adına sistemli soygunların ve siyasetin ortaya çıktığı süreç.
  (bkz: neolitik/#7573080)
 • sanayi devrimine dek sürecek üretim ilişkilerinin başlama noktasıdır.
 • taşdevrimi de denebilir bu devrime
 • bitki ve hayvanlarin evcillestirilmesi,uretici topluma gecis, arti urun fazlasinin olusmasi ve bu urunlerin depolama sorununun ortaya cıkmasi ile yerlesik hayata gecis sonucunu doguran devrim.
 • dünyayı sanayi devriminden bile daha fazla etkilemiş devrim. alışılması 1000 yıla yakın sürmüştür.
 • yüksek işgücü ihtiyacı sebebiyle, nispeten insan köleliğinin başladığı zaman denilebilir.

  bu dönemde doğa her zamanki cömertliği gibi -başına geleceklerden habersiz- varını yoğunu insanlığın hizmetine sunmuştur. tarım devrimi ile beraber güneş kültleri ve güneş dinleri -gelecekte semavi dinlere dönüşecek- ortaya çıkmıştır. evinde huzur içinde yatan insan evladı korku dolu gecelerin kurtarıcısı ay'ın yüzüne bir daha bakmamıştır.

  tarım devrimi ile büyük nüfusların beslenmesi sağlanmıştır. insanlar arasındaki adalet, hak, hukuk gak guk, hepsi bu devrimin yan ürünüdür.

  bu devirin hemen sonrasında mülkiyet de şahlanmış, artık eskisi gibi kabilelerde herhangi bir ahlak kurallarına bağlı olmayan sınırsız ve özgür cinsel yaşam da "aile"nin (ben ölürsem mülküm elaleme gitmesin, çocuğuma kalsın, çocuğumun da kim olduğu belli olsun, o halde kadınlara seks yasak olsun) ortaya çıkmasıyla sona ermiştir. (bkz: aile/@manzikert)

  insanoğlu tehlikeli ama özgür hayatını, tehlikesiz ve tutsak bir hayata yeğlemiştir. bugün şu satırları okuyan sen, bu insanların torunusun. ne dersin, artık kendine çeki-düzen verip, bazı gerçeklerin farkına varmak istemez misin?

  (bkz: ay tanrıçası/@manzikert)