şükela:  tümü | bugün
  • myasthenia gravis tedavisinde kullanılan kolinesteraz inhibitörü. afaik türkiye'de mevcut bir preparatı yoktur.
    bunun yerine mestinon adında pyridostigmin br içeren bir ilaç vardır.
  • kürar gibi non-depolarizan nöromüsküler blokör ilaçların yüksek dozlarında tedavisinde kullanılan reversibl antikolinesteraz etki mekanizmalı parasempatomimetik ilaç.
  • kan beyin bariyerini aşabilen ilaç
  • akut kolonik psödoobstrüksiyon(ogilvie sendromu)'da en etkili ilaç.
  • tıp okuyanların farmakoloji derslerinde adını sık sık duyduğu ilaç ismidir. neostigminin etken maddesi olan metil sülfat kaslardaki sinir iletişimini geliştirir yani kasların daha iyi çalışmasını sağlar. bu yüzden myastenia gravis olarak bilinen kas zayıflığı hastalığında kullanılır. bunun dışında bir de ameliyat sonralarında oluşan idrar tutulmalarında kullanılır.
  • yukarıda da yazıldığı üzere non-depolarizan nöromuskuler bloker ajanları reverse edebilen, burası çokomelli, ucuz bir ilaçtır. evet ucuz. fakat ne hikmettir ki son senelerde bu ilacı bulmak oldukça zordur. bu ilacın temininin zorlaşması, ne tesadüftür ki yeni bir nöromuskuler bloker reverse edici ajan olan sugammadeks'in piyasaya girmesi ile başlamaktadır. anlaşılması bakımından şunu söylemekte fayda var: bir ampul neostigmin 2 tl iken bir ampul sugammadeks 261 tl'dir. şu an hastaneler şakır şakır sugammadeks kullanmakta mecburen.
  • piridostigmin ve neostigmin her ikisi de indirekt kolinerjik etkili asetilkolinesteraz inhibitörü'dürler fakat ikisi de doğrudan nikotinik reseptörlerini uyarırlar.