1. doğrusu nasfet'tir. hakkaniyet, insaf, adaletli olma anlamına gelir. kökeni "ar"dır. eski türk kanunu medenisi'nin 4. maddesine göre "kanun takdir hakkı verdiği ve icabı hale yahut muhik sebeplere nazaran hüküm vermekle mükellef tuttuğu hususlarda hakim, hak ve nasfetle hükmeder."