şükela:  tümü | bugün
 • nesturiliğin kurucusudur.
  iznik konsülüne çağrılan, hristiyan din alimidir. hatta önde gelenlerdendir.
  lakin konu isa'nın kişiliğinden açılınca konsülün geri kalanıyla ters düşer.
  bir rivayete göre isa'nın sadece allah'ın elçisi olduğunu, bir tanrılık vasfının bulunmadığını söyler.
  bir diğer rivayete göre ise isa'nın tanrılığıyla insanlığının ayrılması gerektiğini söyler.
  netice olarak kesin olan şey: isa'nın bizatihi tanrı yerine konmasına karşı çıkmasıdır.
  bu yüzden diğer hristiyanlar onu hristiyandan saymazlar.
  ancak o hala inançlı bir insandır ve dinini doğuda yaymayı sürdürür. suriye'den uygur ülkesine kadar nesturilik yayılır.

  islam dini ortaya çıkmadan önce en yaygın mezhep olan nesturilik, islam onunla aynı coğrafyada yayıldığı için zamanla kaybolma noktasına gelmiştir. islam'ın bu coğrafyada daha kolay yayılmasında nesturiliğin islam'a diğer hristiyan mezheplerinden daha yakın olmasının payı olduğu da düşünülebilir.
 • eski istanbul patriğidir. iznik konsilinde değil, efes konsilinde bulunmuştur. isa'nın ilahi ve insani doğalarını birbirinden ayrı tutmuştur. konsildeki iskenderiye patriği cyril ile bu konuda anlaşmazlığa düşmüşlerdir. cyril, isa'nın tanrı'nın insan suretindeki tezahürü olduğunu ve ilahi- insani özelliklerinin bir arada bulunduğunu savunmuştur. konsilin ardından nestorius'un aforoz edilmesine karar verilmiştir ve bu durum nasturi adında yeni bir hristiyan mezhebinin kurulmasına yol açmıştır.
 • kahramanmaraşlıdır.
 • antalyalıdır.
 • constantinopolis'in suriye doğumlu piskoposu. tahminen 386 - 451 yıllarında yaşamıştır.

  hıristiyan düşüncesine aykırı düşen ve 431 efes konsili kararlarıyla "sapkın" ilan edilip reddedilen nestoriusçuluk'un fikir babası olarak ünlenmiştir.

  bu fikir akımına göre isa'nın "iesus christus" olarak hem insani hem tanrısal (logos), iki kişiliği vardır.
 • konstantinopolis patriğidir. isa'nın annesi meryem'e verilen tanrı doğuran theotokos sıfatının doğru olmadığını düşünüyordu. meryem'e mesih doğuran yani kristotokos sıfatını kullanmayı doğru buldu. isa'nın ikili tabiatını açıklarken "öz" kelimesi yerine "varlık" kelimesini kullanması yaptığı başlıca hata olmuştur. görüşlerinin çıkardığı bölünme nedeniyle efes konsili toplanmıştır. papa delegelerinin de kendisini eleştirmesi ve iskenderiye patriği kiril'in çabalarıyla aforoz edilmiş, görüşü reddedilmiştir. hristiyanlık'ta ilk büyük bölünme böylece gerçekleşmiştir. yandaşları doğu roma imparatorluğu'nun can düşmanı sasani topraklarına geçip orada ve orası üzerinden tüm asya'da görüşlerini yaymışlardır. yarattığı tartışma bir sonraki konsil olan kalkedon konsili'ni de etkilemiştir. sonuçta kalkedon konsiliyle de roma katolik ve roma ortodoks kiliselerinden ermeni, kıpti ve habeşistan ortodoks kiliseleri ayrılmıştır.

  edit: küçük bir ayrıntı var habeşistan kilisesi uzunca bir süre kıpti kilisesiyle birliğini korumuştur. ayrıca bir kilise olarak görmeyiniz bu yüzden ayrıldıkları vakit aynı kiliseydiler.
 • maraş doğumlu konstantinopoli patrikliği yapmış ve nasturi mezhebinin kurucusu olarak bilinen hristiyan dininde önemli bir yere sahip bir din adamı.

  nestorius konstantinopoli patrikliği yaparken 431 yılında toplanan efes konsil'ine katılıyor. burada özellikle iskenderiyeli cyril ile isa'nın doğası üzerine yaptıkları tartışmadan sonra konsil kararıyla aforoz ediliyor ve sürgün ediliyor. daha sonra nestorius'un öğretileri özellikle süryaniler arasında yayılıyor. nasturi kelimesi her ne kadar nasturi mezhebine mensup süryaniler için kullanılsa da aslında çin'e kadar uzanan bir coğrafyada inananları olan bir mezhepti. günümüzde nasturi sayısı bir hayli azalmış durumda.
 • "kimse meryem'e tanrı'nın annesi demesin, çünkü meryem sadece bir insandı" diyen şahsiyet. bu ve bunun gibi sözleri yüzünden afaroz edilen, döneminin alimi.