şükela:  tümü | bugün
 • osmanlı döneminde nevruz günü yenilmek üzere eczacılar tarafından yapılan, özellikle hekimbaşı tarafından hazırlanıp saraylılara sunulan bir nevi tatlı macun. manisa merkez camii minaresinden halka atılan mesir macununun atasıdır.
 • erkan ogur dost kervani 2 adlı albümde didari'nin yazdığı bir nevruziye seslendirmiştir

  sozlerini de yazayim tam olsun

  lâmekân ilinden bir seda geldi,
  "nevruzunuz canlar mübarek olsun.
  kalb-i mü'minâna bir sefa geldi
  nevruzunuz canlar mübarek olsun.

  vilâdet günüdür hak murtezâ'nın,
  şemşîr-i kudretle ol kibriyânın
  na'ra-yı haydar tek açıp dehânın
  nevruzunuz canlar mübarek olsun.

  bu gün huruc eder cümle mevcudat,
  bu dem kıyam eder yevm-i arasat;
  bu demde açılır mü'mine mir'at
  nevruzunuz canlar mübarek olsun.

  zirûh, gayri zirûh başkeser şaha,
  bu dem izin alıp gelirler caha;
  "fescidü" emriyle ol yüzü maha
  nevruzunuz canlar mübarek olsun.

  bunda hadân olur kalbi mükerrer,
  göz yaşları olur la'l ü mücevher,
  lâ'net et yezîd'e ey didârî kemter
  nevruzunuz canlar mübarek olsun
 • didari'nin sözleri erkan oğur'un müziği iki dakika yirmibeş saniyelik şahane.
 • (bkz: bahariye)
 • erkan oğur yorumu şuradan dinlenebilir nevruziye
 • erkan oğur icrası olan hakiki anadolu rock bence.
 • bugün sultân-ı nevrûz-ı ali”dir,
  füyûzât-ı ezel hep müncelîdir.
  esen bâd-ı hevâ cennet yelidir
  eriştik subh-ı fîrûz-ı safaya,
  selam verdik alî-yyel-murtazâ'ya
  harem-i kâ'bede şâh-ı vilâyet
  bugün pîrâye-bahş oldu vilâyet,
  bugün idi şeref buldu hilafet
  isabet etti sa'd ahter fezâya
  selam verdik alî-yyel-murtazâ'ya.
  bugündür âşıkâna hacc-ı ekber,
  salât-û savma kâfî zikr-i hayder.
  peyâpey badeden sâki zekât ver,
  namazı, meyle uğrattık kazâya
  selam verdik alî-yyel-murtazâ'ya
  nasîb oldu şükür girdik huzûra,
  neşât olsun bu reşk-âver sürûra.
  gelen sâki-i kevserdir zuhûra
  bu bir gündür vedâ ettik gazâya
  nişan verdik dümû'dan murtaza'ya
  erenlerden bize kaldı bu devlet,
  eder mi sâlikanı çerha minnet?
  hayal etmek abestir başka cennet
  çıkup firdevs-i nevrûz-ı fezâya
  selam verdik alî-yyel-murtazâ'ya
  eder fahri kulu arz-ı niyâzı,
  ayağa hemdem eyle sâkî sâkın
  muhibbânın muhabbettir namazı,
  salat-ı sad-hezar âl-i abâya
  peyam olsun alî-yyel-murtazâ'ya

  derviş fahri izmir,kendi defterinden nevrûziye.
  ruhî bey baba dan nasibli (1336 h. / 1918 m. nevrûz?u dolayısıyla)

  kaynak : bedri noyan