*

şükela:  tümü | bugün
 • nicolas van cuso diye de adlandirilmi$ alman du$unur. 1401-1464 yillari arasinda mosel havzasinda ya$ami$. felsefenin yanisira matematik ve teoloji konularinda da soz sahibi olmu$. ho$goru ve tolerans konusunda epey murekkep dokmu$ olan bir ki$i. $u anda bonn yakinlarinda bir okula da adini vermi$.
 • ortaçağda geçerli olan, aristoteles'in hiyerarşiye dayalı kozmoloji anlayışını yerle bir etmiş, evrenin birliği görüşünü savunmuş olan kişi.
 • rönesans dönemine büyük katkıları olan astronomi ve mantık yazarı. cusa'lı nikolas olarak da bilinir. of the vision of god, of learned ignorance temel eserleridir. din adamıdır aynı zamanda.

  "tıpkı ışığın onu görebilmem için değil
  ama kendi doğasından ötürü ışıması gibi"
 • rönesans dönemi filozoflarından. almanya’da yetişip, daha sonra italya’ya geçmiş. her ne kadar ortaçağ kökenli görüşlerden uzaklaşamamış olsa da, düşüncesinde dönemine göre gayet modern öğeler bulunur. kendi felsefesi gizemci, yeni platoncu ve pitagorasçı temaların bir birleşimidir. daha sonra tümtanrıcılığa yönelmiş. çok daha sonra ise doğa ile tanrıyı özdeşleştiren bu görüşü ile hıristiyanlığın teist öğretisini bağdaştırmaya çalışmış.
 • (bkz: #26295000)
 • nicolas van cuso diye de bilinen alman filozof.

  orta çağ'ın pek mühim isimlerinden birisidir.

  kendisi hakkında geniş bir bilgi içeriğine şuradan ulaşılabilir: (bkz: nicolaus cusanus kimdir?)
 • "ayrılıklar sorunu nicolaus cusanus’u rahatsız etmez: çoktanrıcılık, musevilik, hıristiyanlık, islam. cusanus, via negativa'yı izleyerek çoktanrıcı ritüellerle gerçek ibadet arasındaki kopuklukları göstermekle kalmaz, sürekliliklere de işaret eder. çünkü çoktanrıcılar, "tüm tanrılarda tanrısallığa tapmaktadır." üstelik hıristiyan olmayıp, ruhun ölümsüzlüğüne inananlar bilmeden, öldürülen ve dirilen isa mesih'i peşin olarak kabul etmektedirler." **

  https://www.iep.utm.edu/nicholas/
 • kendisi, skolastik felsefenin son, renaissance felsefesinin ilk filozofu olarak tanımlanır.
  skolastik felsefenin evren ve dünya algısına ilk yıkıcı darbeyi vuran düşünürdür.