şükela:  tümü | bugün
  • sümer inanışının ilginç ve yüksek mertebeli bir tanrısı. ismi "iyi (bereketli) ağaçların tanrısı" anlamına gelir. simgesi birbirine dolanmış iki yılandır. yılan başlı, leopar vücutlu ve kanatlı olarak tasvir edilir. kimi efsanelerde kanatlı yılan, boynuzlu yılan olarak da anlatılır.

    ningishzida tammuz ile birlikte göklerin ve cennetin sahibi anu'nun hizmetindedir. bu iki tanrı göğün en yüksek katı olan arş'ın giriş kapısında bekçidirler.

    ancak ningishzida daha çok yeraltı dünyasıyla ilişkilidir. simgesini de ağacın yeraltındaki kıvrımlı köklerinden almıştır ve bir bereket tanrısıdır.

    o da tammuz gibi ölümlü bir tanrıdır. yılın bir bölümünde canlanır bir bölümünde ise ölüdür. tammuz ağaçla özdeşleşmişken ningishzida ağacın kökleridir.

    aslında bu iki figür aynı varlığın iki ayrı tezahürüdür, birbirlerini tamamlarlar ve ölümsüzlüğü simgelerler. musa 'nın asası ve tıbbın yılanlı sembolü de buradan gelir.
  • (bkz: hermes)