şükela:  tümü | bugün
 • sümer mitindeki önemli kent.
 • nippur, sümerler'in üniversite kenti olarak biliniyor. kentteki kütüphanenin kalıntılarından çıkarılan tabletler sümer tarihine ışık tutuyor. halen yeraltında 40,000 civarında tablet olduğu sanılıyor...
 • gökyüzünün efendisi enlil'in şehri.
 • nippur (günümüzde niffer ya da nuffar), ırak'ın güneydoğu kesiminde antik kent.bir devlet merkezi olmamakla birlikte, mezopotamya'nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır.

  sümer efsanelerine göre tanrı enlil (akad dilinde bel) bu kentte yaşamıştı.nippur'da toplanan tanrılar meclisinin kararlarını insanlara bildiren enlil, aynı zamanda gücün de temsilcisiydi. bir başka inanca göre de enlil insanı nippur'da yaratmıştı. ülkeyi ele geçiren her kral, enlil'in kutsal yönetme gücüne sahip olabilmek için törenler yaparak kendini kutsamaya çalışırdı. bu nedenle, mezopotamya'yı hangi hanedan yönetirse yönetsin, nippur ve kentteki enlil tapınağı kutsallığını korurdu.
 • (bkz: #9439568)
 • bir sümer şehri.
 • mezopotamya tarihindeki önemli bir şehirdir. günümüzde ırak sınırları içerisindedir.

  tanrı enlil'in nippur'da yaşadığına inanılır. zamanla tanrı enlil diğer tanrıları nippur'da topladığından dolayı tanrılar şehri olarak bilinir.

  aynı inanış antik yunan mitolojisinde tanrı zeus ile olimpos dağında görülür.

  tanrı enlil'in ilk insan "adam"ı nippur'da yarattığı inanışı da mitolojide yer almaktadır.
 • bir tür dinsel ket olur kendisi. sümerler buraya yönetim merkezinden ziyade kutsiyet atfeder. günümüzdeki kutsal kent anlayışının temelini atmıştır.