1. ingilizcesi, landmark. christopher alexander tarafından yazılmış olan ve critical regionalism'den modern şehirciliğe kadar pek çok akimin el kitabı olmuş "a pattern language" adli eserde, bir yerleşim birimini tanımlı kılmak için gereken beş kalem malzemeden biri olarak bildirilir.
  2. yamaç paraşütünde havadayken rüzgar yönünü saptamaya yardımcı olan cisim, yer vs.

    öncelikle bir nirengi noktası belirlenir. eğer bu nirengi noktası sağa gidiyorsa hava rüzgarı sağdan geliyor demektir. tam tersi olarak bu nokta sola gidiyorsa rüzgar soldan gelmektedir. nokta sabittir. hareket eden kanattır.
  3. havacılıkta görerek-aletsiz- uçuş sırasında, dönüş yapılacak açının belirlenmesinde baz alınan nokta.

    bu genelde dağ, tarla, bir bulut kümesi ya da büyük bir fabrika olur.
  4. bu noktanın numarası başına n. gelerek yazılır. örneğin: n.1205. üçgen şekliyle ifade edilir. poligonların bağlandığı temel yer kontrol noktalarıdır.