şükela:  tümü | bugün
 • örneğin;
  evlenmede; geçersizlik sebebi kamu düzenini etkilemiyorsa, o evlilikte nisbi butlan vardır. sadece ilgilisi iptal için dava açabilir. nisbi butlan sebepleri bellidir;
  -eşlerden birinin evlenme merasimi sırasında geçici temyiz kudreti kaybı (heyecandan olabilir, )
  -evliliğin hata, hile veya tehditle yapılması (kişi bu yollarla evlenebilir ama sonra memnun kalabilir)
  -küçük veya kısıtlı için kanuni temsilcisinden izin alınamaması
 • sadece evlilik icin gecerli bir hukuki terim olmayip, farkli hukuki islemler acisindan da sozkonusu olabilir. ayrica (bkz: mutlak butlan)
 • hukuki işlem taraflarından birinin sonuç olduğu sakatlık söz konusudur. bu sakatlığı oluşturan olgu kamuyu değil de sadece sözleşme taraflarını bağladığından, hukuki ilişki tam olarak yok sayılmaz, ancak düzeltilmek istenirse hukuki işlemin iptali, zararların tazmini gibi yollara başvurulabilir.
 • evlenilen kisinin onemli bir ozelliginde yanilma** sebebiyle nisbi butlan davasi acilabilir.. davayi yanilan kisi acabilir..

  eger eslerden birinin evlenme sirasinda ayirt etme gücü gecici olarak yerinde degilse; nisbi butlan davasi acma hakki ayirt etme gucunu sonradan kazanan ese aittir.
 • bir hukuksal işlemde bulunan kamu düzenini bozmayacak derecedeki sakatlığa nisbi butlan denir. işlem iptal edilebilir durumdadir.
 • evlendiği bayanın sevdiği kişi değilde, ikizi olduğunu öğrenen adam ister evliliği devam ettirir. isterse de iptal ettirmek için başvurabilir.

  (bkz: biz böyle gördük)
 • hükümsüzlüktür. yasaların kurucu unsurlarında eksilkik yoktur fakat içeriğinde bi esksiklik hali olma durumudur bu nisbi butlan. sarhoş birinin nikah dairesine gidip evlenmesidir en güzel örnek. yani hakime sarhoştum hatırlamıyorum diyebilirsiniz boşanmak için.

  (bkz: ne içirdiniz lan bana)

  http://postalar.blogspot.com/…irdiniz-lan-bana.html
 • örneğin sevdiğiniz kız evlenme teklifinizi reddetti, siz de kızı sarhoş edip o halde nikah masasına oturtunuz, sonra kız ayılınca nikahın iptali için mahkemeye başvurdu, hah işte nisbi butlan budur.
 • 4721 sayılı türk medenî kanunu'nda, nisbî butlan sebepleri sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılmıştır. bunlar:

  i- evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücünden yoksun olma
  ii- eşlerden birisi doğrudan doğruya veya kendisinin belirlediği üçüncü bir kişinin aracılığıyla, namusu ve onuru hususunda diğer eşi aldatması hâlinde
  iii- yüz kızartıcı bir suç işlerse
  iv- eşin kişiliğinde yanılma olursa veya ikrah ve tehdit dolayısıyla evlenmek zorunda kalınıldıysa
  v- sınırlı ehliyetsiz küçük, kanunî temsilcisinin izni olmadan evlenmişse

  eşlerden birisi veya son hâlde kanunî temsilci, evliliğinin butlanına karar verilmesini hâkimden isteyebilir. fakat önemle belirtmek gerekir ki, küçük kanunî temsilcisinin rızası olmaksızın evlenmişse ve fakat erginlikten kurtulmuşsa veya hamile kalmışsa, hâkim yasal temsilcinin davasını reddetmek zorundadır. bu, kanunun emredici hükmüdür, dolayısıyla hâkimin takdir yetkisi yoktur. nisbî butlan davası, mevcut sakatlıkların ortaya çıkmasından veya yanılma ve aldatmanın öğrenildiği tarihten itibaren yahut ikrahın etkisinden kurtulunduktan itibaren 6 ay ve herhâlde 5 yıl içinde açılmalıdır. bu süreler hak düşürücü nitelikte olup muhakemenin her aşamasında ileri sürülebileceği gibi hâkim tarafından re'sen dikkate alınır.

  nisbî butlan ile mutlak butlan arasında ne fark vardır peki? en temel fark şudur: mutlak butlan, kamu düzeniyle ilgilidir; nisbî butlan ise taraflarla ilgilidir. bu yüzdendir ki mutlak butlan davasını cumhuriyet savcısı ve ilgili herkes açabilirken (bir hâlde, ayırt etme gücünden sürekli yoksunluk sebebiyle bâtıl olan evlilikte, sadece ayırt etme gücünü tekrar kazanan eş mutlak butlan davasını açabilir), nisbî butlan davasını sadece eşlerden birisi (bir hâlde kanunî temsilci) açabilir. yine aynı sebepten ötürü, nisbî butlan davası hak düşürücü sürelere bağlanmışken, mutlak butlan davası için herhangi bir süre öngörülmemiştir.

  benzerliklerine gelecek olursak, her ikisi de butlan veya iptal kararına kadar geçerli bir evliliğin tüm sonuçlarını doğurur. örneğin, çocuk evlilik içinde doğmuş sayılır; butlan veya iptal kararından itibaren 300 gün içinde doğmuş çocuğun babası, koca sayılır... yine, mutlak butlan sebepleri de nisbî butlan sebepleri de kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır (not: ben bu görüşe katılmıyorum, özellikle mutlak butlan bakımından, nedenini merak edenler mutlak butlan başlığına yazdığım entry'e bakabilirler). yine, iki durumda da evlilik kendiliğinden değil, hâkim kararıyla sona erer.