şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kalitatif araştırma şeklinde de adlandırılmaktadır. genel itibariyle nicel verilerden ve istatistiğin -benim ısrarla hazzedemediğim- nimetlerinden (mod, ortalama, standart sapma, korelasyon katsayısı...vb) faydalanma zahmetine girmeksizin de araştırma yapılabileceğinin kanıtı kaledir. kalenin surları; gözlem, görüşme... gibi tadından yenmez verilerden oluşur. insan davranışının rakamlara hapsedilemeyeceği gerçeğini şiar edinmiştir. elde edilen verilerin genellenebilirliği, güvenirliği gibi konularda istatistikseverler hala çırpınıp dursalar da unutulmamalıdır ki psikoloji, sosyoloji, felsefe gibi pozitif olmayan bilimlerde kuramlar bu tür verilerden yaratılmıştır.
 • ozellikle (bkz: chicago school) gelenegi tarafindan buyuk onem verilmis ve bu gelenegin temsilcileri tarafindan siklikla kullanilan bir arastirma yontemidir. amerika'da sosyoloji ve ozellikle de antropoloji bolumlerinden yaygin olan kullanilan bu yontemin ingilizce karsiligi qualitative research'tur.
 • nitel araştırmalarda, insanlık hakkında bilgi üretmek ve geliştirmek için bir grup sorgulama yaklaşımına başvurulur. bu yaklaşımların amacı; insanların çevreleri, kültürleri ve maddi nesneler ile bağlantılarını tanımlamak ve açıklamaktır. nitel araştırmalar; genellikle insanların düşünceleri, anlayışları, duyguları, inançları, hatıraları, hayalleri, algıları ve yaşantılarını kapsarlar. nitel çalışmalarda; katılımcıların deneyimsel açıklamalarından oluşan ve araştırma hakkında üst düzey açıklamalar, anlayışlar içeren edebi analitik anlatımlar kullanılır (corbin ve strauss, 2008: 1; polkinghorne, 2010: 425, 427). araştırmacılar çalışma öncesi taramalar ile oluşturdukları açık uçlu sorular ile görüşmelerini yürütür; elde edilen veriler ile kategoriler oluşturulur ve bu kategoriler arasında ilişkiler kurularak sonuçlara ulaşılır (jonker ve pennink, 2010: 78).
  nitel araştırma kuramı; yaşamsal deneyimlerin gerçekleşmesini ve sürecini, matematiksel işlemlerden ziyade, doğal konuşma dili ile gerçeğe yakın bir şekilde önerebilme temeli üzerinedir. bu önermede; elde edilen verilerin türü, kullanılan analiz yönteminin türü ve rapor düzenleme türü, nicel çalışmalara kıyasla farklıdır (polkinghorne, 2010: 432).

  kaynaklar
  corbin, juliet ve strauss, anselm. (2008). basics of qualitative research: teqniques and procedures for developing grounded theory (3. baskı). usa: sage publications ltd.
  jonker, j. ve pennink, b. (2010). qualitative research observing through the eyes of someone else using an open research question. the essence of research methodology. berlin: springer-verlag, 77-96.
  polkinghorne, donald e. (2010). qualitative research. handbook of clinical psychology competencies (editörler: j. thomas, m. hersen). usa: springer science+business media, 425-256.
 • sosyal bilimler alanında görev yapan akademisyenlerin mutlaka eğitimini alması gereken bir araştırma türü. zira bu tür amerika tabanlı olarak gün geçtikçe gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. ülkemizde de araştırmacıların yavaş yavaş farkına vardıkları, fakat doktora programlarında yeterli eğitim zemininin oluşmamasından mütevellit bir çok (sözümona) nitel araştırmanın çarpık çurpuk yapıldığı bir alandır. bu araştımanın düsturu, insan kavramının ve davranışların sayılarla ifade edilmesinin çok da mümkün olmadığıdır. çünkü değişkenler sabit bile olsa, psikolojinin ne halt edeceği belli olmaz.

  nicel araştırma sayısal fazlalık ve genelleme ile debelenedursun; nitelci, bir davranışın kitlelere genellemesinin mümkün olamayacağını, topluluklara genellenmesinin de belli şartlar altında olabileceğini öne sürmektedir. nicelciler sayılarla ilgilenirken, nitelcilerin işi derinlemesine bilgidir, nitel araştırmacı derinlemesine bilgi ve uzun süreli gözlem prensibi ile çoğunluğu anlmak yerine tek bir olguyu, bireyi ya da kavramı kendi şartları içinde derinlemesine anlamaya çaba sarfeder.

  nitel araştırmada konu tek bir birey bile olabilir.

  strauss&corbin, patton gibi isimler alanın reyislerindendir bana göre
 • nicel verilerle desteklendiğinde tadından yenmeyecek araştırma türü.
  çünkü nicel araştırma yani rakamlar, ortada sadece bir sorun olabileceğini imâ eder...
  sorunun yakıcılığını, acıtıcı halini anlamak içinse ona dokunmak * gerekir.
 • niçin? nasıl? ne şekilde? sorularına yanıt arar.
 • başlangıçta bir hipotez belirleyip onun üzerine çalışmak yerine, hipotezini çalışmanın gelişmesiyle oluşturur.
  yine tanımlar çalışma sürecinde ortaya çıkar. çalışma soruları değişkendir.
  uzun zaman alan araştırma türüdür.
 • söylenenin aksine hipotezlerle işi olmayan araştırma türüdür, aslında. aslında diyorum çünkü nitel araştırma sadece bir yöntem değil bilimsel bir bakış açısıdır ve özünde pozitivizm karşısında konumlandığından bu yöntemi pozitivist bilim anlayışının terimleriyle anlamaya çalışmak saçmadır.
 • araştırmacının nesnelliği konusunda kaçınılmaz olarak şüphe uyandıran, bu nedenle raporlarda, varılan sonuçlar kadar o sonuca varma nedenlerinin, yollarının ayrıntılı olarak anlatılması, ikna edici olması gereken, ama araştırmacı nesnel olmaya odaklandığında da sağlığı bozulan araştırma türü.
 • sosyal bilimleri kapsaminda egitim bilimlerinde kullanilmasi gereken arastirma yontemidir. zira insanlarin davralarini inceler ve siz insan davranislarini rakamlara, formatlara, laboratuarlara sigdiramazsiniz, kisitlayamazsiniz. ayrica nitel arastirma yontemi nitel bilgi saglar. peki nitel bilgi nedir? veri toplama sonunda elde edilen bilginin nitelendirilmesidir, yorumlanmasidir, belli argumanlara gore degerlendirilmesidir. bilim bu sekilde gelisir. nitel arastirma yontemleri de ulkemizde kullanilmadigi icin, gelisememektedir. iste turkiye'de bilim neden gelismiyor diyenlere cevabimdir.