şükela:  tümü | bugün soru sor
 • iktisat literatüründe tercih kuramı olarak ifade
  edilen; bireysel tercih ve kararları etkileyen
  soyut faktörlerin belirlenmesi, ve bu faktörlerin ekonomik davranışlara ne
  şekilde etki ettiğinin ölçülmesini, ''soyut'' denilen kişisel tercih ve kararları somut verilerle nörobilimsel olarak açıklamayı amaçlayan disiplin.

  kaynak: http://sead.selcuk.edu.tr/…article/download/187/184
 • iktisadi parametreler, kesin sebep sonuç ilişkisini ve bunların net etkilerini varsayan kurallar bütünüdür. talep artarsa fiyat artar, arz fazlalığı varsa fiyat düşer vb.
  piyasalar insanları homoeconomicus yani kendi faydasını maksimize eden rasyonel birey olarak nitelendirir. uygulanan politikalar da bu doğrultuda seyreder. nitekim piyasada faktörler her zaman sebep sonuç ilişkisine uygun olarak hareket etmez.çünkü bireysel tercihler ve istekler her zaman rasyonel olmaz, bu durum çoklu nedensellik spektrumu adı altında incelenir.
  nöröekonomi, insanların tercihlerinin hangi doğrultuda işlediğini araştıran, insan beynini, duygularını, yönelimlerini ekonomik bazda inceleyen, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde duran. nörölojik bilimin bir alt dalıdır.