şükela:  tümü | bugün
 • francis bacon'ın, ortaçağ sonrası başlayan bilimsel devrimin yolunu açan kitabı. aristotelesin organonuna nazire olarak yazılmıştır.
 • yeni alet demektir.
 • (bkz: #11239026)
 • özü şudur:

  "insan, doğanın yöneticisi ve yorumcusu olarak, doğa düzeni üzerindeki gözlemlerinin izin verdiği kadar eylemde bulunabilir ve nedenleri anlayabilir. daha ötesini ne bilir, ne de bilebilir."

  kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/francis_bacon
 • kitap 4 ana tema üzerine kuruludur:
  1- bilgi güçtür
  2- doğa felsefesi(bilim) teolojiden tamamen bağımsız işlemelidir
  3- bilgi edinimi tümevarım yöntemle olmalıdır
  4- bilim tek kişinin ürünü statik bir mesele değil değil, bilakis dinamik, koperatif ve kümülativ bir girişimdir. bilimde farklı insanlar bilgilerini, deneylerini paylaşırlar
 • bacon'ın -1620'da yayımlanan- ikinci kitabı.

  kitap, birinci kitap ve ikinci kitap başlıkları verilen iki ana bölümden oluşmaktadır.

  kitabın orijinal adı, `aphorisms concerning the interpretation of nature and the kingdom of man`'dır. bu yüzden kitap, "tabiatın yorumu ve insan alemi hakkında özlü sözler" alt başlığı verilerek türkçe'ye aktarılmış.

  kitap, yazarın "insan hakimi ve yorumlayıcısı olduğu tabiatı hem nesnleri, hem de zihni inceledikten sonra ve yaptığı gözlemler kendisine izin verdiği ölçüde anlayabilir ve onunla baş edebilir." cümlesiyle açılıyor.
 • yazarı francis baconın yaşadığı dönemde bitirmeye ömrü yetmediği kitabının tabiata kafa yoran ikinci bölümünün ismidir. alt başlığı 'tabiatın yorumu ve insan alemi hakkında özlü sözler'dir. say yayınlarından çıkan kitabın çevirisini sema önal akkaş yapmıştır.
 • anlamak hükmetmektir; bilgi güçtür; bilmek yapmaktır.
 • ....sahip olduğumuz bilgilerin temelinde eski yunan düşüncesi bulunmaktadır.latince,arapça yazan yazarlar ile daha modern yazarlar ona daha az ilave yapmışlardır. eski yunan bilgeliği öğretici ve tartışmacı olduğu için gerçekliğin araştırılması ile bağdaşmaz. gorgias, protogaras, hippias, polus gibi adamlara "sofist" diyen platon, aristotales, zenon, epikuros, theoprastus ve onların selefleri(öncekiler)
  chriysippus,carneades, vb adamlar sofisttir. aralarındaki tek fark şudur:

  öncekiler parayla bilgi satarlar ve gezgindirler. sonrakiler ise felsefeyi bedavaya öğretirler ve gezgin değillerdir. bunların hepsi de gençlerle gevezelik eden ihtiyar kimselerdir. gerçi daha eski yunanlılar gerçekliği araştırmışlardır. fakat onlar bile mezhep kurmak, halkı büyülemek gibi şeylere meyletmişlerdir. halbuki, gerçekliğe ilişkin bir araştırmada insan böyle şeylere tenezzül etmemelidir.

  aslında mısırlı bir rahip eski yunanlılar hakkında şöyle demiştir: ''bilginin ilk çağı ya da ilkçağın bilgisi olmadan onlar daima çocuk kalacaktır.'' peki niçin? çünkü eski yunan bilgeleri çocuklar gibi gevezelik ederler, yeni bir bilgi üretemezler.

  say yayınları- s.35.

  imla.

hesabın var mı? giriş yap