1. hurufilik inancına göre evrenin 3 temel döneminden birinin adlandırılmasıdır. diğerleri imamet(imamlık) ve uluhiyet(tanrılık) dönemleridir. hurufilik'e göre nubuvvet(peygamberlik) dönemi adem ile başlamış muhammed ile sona ermiştir.
    (bkz: hurufilik)
  2. beser iliskilerinin sistemin gerek ve dogrularina gore duzenlenmesi kavramidir. bu duzenlemeleri bildiren kisiye nebi denir.
  3. akıl sahibi kulların, üzerlerindeki dünya ve ahiret işleri hakkında, allah ile kulları arasında yapılan elçilik.

    ragıb-müfredatül kur'an s.482