şükela:  tümü | bugün soru sor
 • anketmişcesine yaklaşmak istiyorum
  (bkz: melih gökçek)
 • (bkz: nüfuz) normalde bir maddenin unsurun başka bir ortamda yayılması içine işlemesi demek. ama insanlar hakkında konuşurken nüfuz sahibi denirken, sözünü dinletme gücü ve etki sahibi olmak anlamına geliyor.

  nüfuz ticareti ise, kişinin değişik resmi makamlar ve sair kişiler üzerindeki etkisini birilerine kazanç sağlamak üzere para karşılığında kullanması diyebiliriz. güncel yolsuzluk olaylarında iktidar ve hükümet üyelerinin ve yakınlarının suçlandıkları eylemler büyük ölçüde bu cümlede sayılabilir sanırım.

  türk ceza kanunu madde 255 ile tanımlanmış suç*:

  nüfus ticareti
  (değişik: 2/7/2012-6352/89 md.)
  (1) kamu görevlisi üzerinde nüfuz sahibi olduğundan bahisle, haksız bir işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunması için, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya bir başkasına menfaat temin eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. kişinin kamu görevlisi olması halinde, verilecek hapis cezası yarı oranında artırılır. işinin gördürülmesi karşılığında veya gördürüleceği beklentisiyle menfaat sağlayan kişi ise, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  (2) menfaat temini konusunda anlaşmaya varılması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.
  (3) birinci fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda menfaat talebinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi ya da menfaat teklif veya vaadinde bulunulması ve fakat bunun kabul edilmemesi hallerinde, birinci fıkra hükmüne göre verilecek ceza yarı oranında indirilir.
  (4) nüfuz ticareti suçuna aracılık eden kişi, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
  (5) nüfuz ticareti ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlanan üçüncü gerçek kişi veya tüzel kişinin menfaati kabul eden yetkilileri, müşterek fail olarak, birinci fıkrada belirtilen ceza ile cezalandırılır.
  (6) işin gördürülmesi amacıyla girişimde bulunmanın müstakil bir suç oluşturduğu hallerde kişiler ayrıca bu suç nedeniyle cezalandırılır.
  (7) bu madde hükümleri, 252 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında sayılan kişiler üzerinde nüfuz ticareti yapılması halinde de uygulanır. bu kişiler hakkında, türkiye’de bulunmaları halinde, vatandaş veya yabancı olduklarına bakılmaksızın, resen soruşturma ve kovuşturma yapılır.
 • bir de doğru telaffuz eden zaten yok da, habercileri geçtim, hukuk sitelerinde bile nüfus ticareti diye yazıyorlar, bunu haberlerde duyan insanların %98 oranında nüfus ticareti diye anlayıp "ne ola ki acaba" dediğini veya "insanlarla nüfusla ilgili bi şey bi suç galiba falan" diye düşündüğüne eminim.
 • en karlı ticarettir herhalde. nedense yazım zorluğundan dolayı pek üzerinde durulmayan bir konudur.

  tam olarak açıklamamız gerekirse daha ziyade kamu görevlisi olan bir kişinin sahip olduğu yetki sebebiyle -ki bu yetkiyi kamu adına yasalar çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür- elde etmiş olduğu nüfuzu kendisi ve/veya yakınlarına kar sağlamak amacıyla çıkar amaçlı olarak kullanması denebilir.

  nüfuz ticaretinin önlenebilmesi için kamu yönetiminde sert tedbirler almak gerekebilir.
  bu konuda verilebilecek en iyi örneklerden biri almanya'nın bir evvelki cumhurbaşkanı christian wulff'un başına gelenlerdir. alman devleti esasen çok büyük bir olay olmasa da cumhurbaşkanının kısmen daha düşük faizle kredi kullanmasını nüfuz ticareti olarak görmüş ve adeta tabiri caizse burnundan getirmiş eski cumhurbaşkanının hayatını kaydırmıştır.
  buradaki en önemli noktayı bir kere daha vurgulamak gerekir ki o da şu şekilde ifade edilebilir: almanya'nın eski cumhurbaşkanının başına gelenler bütün almanya'daki irili ufaklı kamu çalışanları için binlerce sayfalık kanun yönetmelik vs'den daha kuvvetli bir ders verici niteliği haizdir.
 • kokuşmuş burjuva hukukunu en güzel anlatan "çoğunluğun işlediği suç suç değildir" kuralının en güzel örneklerinden. devletin en düşük kademesindeki memuriyetinde bile nüfuz ticareti yaptığı bir ülkede elbette böyle bir suçun da altını dolduramazsınız.