şükela:  tümü | bugün soru sor
 • kanunsuz suç ve ceza olmaz kuralı.
  ceza hukukunun temel taşlarından biridir.uzun uğraş ve mücadelelerden sonra uygulama alanı bulmuştur.bu kuralı latince olarak formule eden alman ceza hukukçusu fauerbach'dır.
  birleşmiş milletler belgelerinde ve anayasamızın 38.maddesinde ve tck.nun 1.maddesinde yer almaktadır.
  suç ancak kanunla konur.yetmez,suç açıkça tanımlanmalıdır.muğlak,kaypak terimler vatandaş için tehlikedir.
  doktrinde "beyaz hüküm" dedikleri "çerçeve kanun"lar ile suç, daha sonra da ceza konulmamalıdır.gerçi anayasa mahkemesi buna imkân tanımaktadır. fakat kuralın zorlanmasıdır.(1567 sayılı türk parasının kıymetini koruma hakkındaki kanun ,bir çerçeve kanun olup,sonradan çıkarılan tebliğler ile suç ihdas edilmiş veya kaldırılmıştır)
  ayrıca işlendiği sırada suç olmayan bir eylem daha sonra çıkarılan bir yasa ile suç haline getirilmiş ise kişiler bu eylemden ötürü yargılanmamalı ve ceza almamalıdır.keza işlendiği zaman daha az cezayı gerektiren eylemin cezası sonradan arttırılmış ise eski ceza uygulanmalıdır.(tck madde 2)
 • biçimsel kanunilik ilkesinin en önemli kuralı. kanunsuz suç ve ceza olmaz manasına gelen bu latince söz öbeği, yürütmenin ve yargının keyfiliğini önlemeye , hukuki kesinlik ve eşitliği sağlamaya yöneliktir.
  (bkz: bicimsel kanunilik)
 • fakültede latincesini ne zaman ezberlediğimi bilmediğim ama halen aklımda kalan ceza hukuku terimi. tabi duruşma salonunda pardon hakim bey burada nullum crimen nulla poena sine lege vardı diyemiyorsunuz tabi.
 • (bkz: #74810820)