şükela:  tümü | bugün soru sor
 • ana damarını sadece kur'an ve ondan ilham alınarak yazılan risale-i nur külliyatının oluşturduğu islami ekol.

  "en ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alâkadar mühim bir memur yanıma geldi. ona dedim ki:

  bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım; bu sekiz aydır, bir defa cihanda ne oluyor, diye sormadım; üç senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim-tâ ki kudsî hizmetimize mânevî zarar gelmesin. bunun sebebi şudur ki:

  iman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir, hiçbir şeye tâbi ve âlet olamaz. fakat, bu zamanda, ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi veya âlet telâkki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, kur'ân-ı hakîmin hizmeti, bize kat'î bir surette siyaseti yasak etmiş."

  diyen bediüzzaman'ın bu ifadelerine göre hiç bir gazete veya siyasi parti bu ekolün temsilcisi veya ana damarı olduğunu iddia edemez.
 • şu devir de en karlı mesleklerden biri.
 • riyaset ve siyaset sevdası, seyr u sülukun son demlerinde beliren manevi bir lekedir.
 • "nurculuk dinî meselelerde işi çığırından çıkaran bir istismara ilâveten millî ve içtimaî konularda da birlik fikrini baltalayan bir zihniyeti temsil etmiştir."
 • islamlıktan ayrılmış bir akım özelliği taşır, allah ıslah etsin.
 • said-i nursi'nin risale-i nur'u yazmasıyla ve içeriğinde kendini peygamber gibi göstermesiyle oluşan bir tarikattır.
  (bkz: risale-i nur)
 • artık farklı bir disiplinde incelenmesi gereken inanç sistemdir nurculuk, kısaca nur dini. kendilerine özgü bir kitapları, dillendirmeseler de pratikte inandıkları farklı bir peygamberleri var. öyle ki aralarında iki farklı ana akım, yani mezhep bile oluşturmuşlardır. hala islam dini tabanlı olduklarını iddia etmeleri çok enteresan. islamın yahudilikle ne kadar bağı kaldıysa nurculuğun islamla o kadar bağı kalmıştır.
 • tarihin gördüğü en tırt ve tehlikeli itikatlardan biri.

  bir diğeri için (bkz: nizarilik)

  bu garip nurcuların önce muhammediolmalarını ve akabinde hanifliğe ulaşmalarını canı gönülden dilemek müminlere yakışan bir tavırdır.
 • güya dinsel ve milli gözüken bu cereyan, çıkarcı ve sömürücü çevrelerce tutulmuştur.
 • geleneksel düalizmin diyalektik hareketi sonucu ortaya çıkmış, duyulur özsel birliğe yönelik aktif bir görüşe sahip değildir. *