şükela:  tümü | bugün
 • ana damarını sadece kur'an ve ondan ilham alınarak yazılan risale-i nur külliyatının oluşturduğu islami ekol.

  "en ziyade bize nezaretle, bizimle ve siyasetle alâkadar mühim bir memur yanıma geldi. ona dedim ki:

  bu on sekiz senedir sizlere müracaat etmedim ve hiçbir gazete okumadım; bu sekiz aydır, bir defa cihanda ne oluyor, diye sormadım; üç senedir burada işitilen radyoyu dinlemedim-tâ ki kudsî hizmetimize mânevî zarar gelmesin. bunun sebebi şudur ki:

  iman hizmeti, iman hakaiki, bu kâinatta herşeyin fevkindedir, hiçbir şeye tâbi ve âlet olamaz. fakat, bu zamanda, ehl-i gaflet ve dalâlet ve dinini dünyaya satan ve bâki elmasları şişeye tebdil eden gafil insanlar nazarında o hizmet-i imaniyeyi hariçteki kuvvetli cereyanlara tâbi veya âlet telâkki etmek ve yüksek kıymetlerini umumun nazarında tenzil etmek endişesiyle, kur'ân-ı hakîmin hizmeti, bize kat'î bir surette siyaseti yasak etmiş."

  diyen bediüzzaman'ın bu ifadelerine göre hiç bir gazete veya siyasi parti bu ekolün temsilcisi veya ana damarı olduğunu iddia edemez.
 • şu devir de en karlı mesleklerden biri.
 • günümüzde "tek adam" başlığı altında anılmaktadır. küreselleşmenin bir marifetidir bu yaklaşım. nasıl ki bugün fransa denince nicolas sarkozy,
  abd denince obama, türkiye denince tayyip erdoğan, almanya denince angela merkel düşünülüyorsa nurculuk da artık neredeyse kullanılmıyor.
  nurculuk yerine artık insanlar fethullahçılık diyorlar. nurcular bu durumdan dertli midir değil midir bilemem. ama durum bu.

  kıyas yapmakla alakası olmamakla beraber, ki kıyas kabul etmez bugünkü kullanımla bahsedeceğim, augustusun en büyük eleştiri aldığı nokta
  kendinden sonra gelecek kişinin belli olmaması yönündeydi. bugün tek adam şeklinde yürütülen yeni dünya düzeni aslında muazzam bir kırılma
  potansiyeli taşımakta. seçmenlerin kendi oy verdikleri kişilerin iş başına geldikleri yanılsamasını geçersek (ki bu noktada bush'un ikinci kez seçilmesine,
  obama'ya görevi devretmeden önce alelacele ırak'a gelip antlaşmalar imzalamasına ve arnold schwarzeneger'in vali seçilmesine bakmakta fayda var)
  şu an ülkeleri ve sermayeleri yönetir gibi görünen (gibi görünüyor tabii, tc merkez bankası'nı hükümet yönetiyor sanrısından erkenden uyanmakta fayda var.)
  şahısların ardılı olacaklar ya çoktan belli olmalı ki gelişleri de muazzam demokrasi örneği oluşturmaktalar (bkz: ysk'nın siirt seçimlerini iptal kararı) ya da
  risk budur şeklinde bir yaklaşım var (izan alır yan yok tabii bunda).

  bu noktada daha fazla kuyruğunu kovalamanın haklı gururunu yaşayan kedi yavrusu tavrını gütme gereği görmüyorum. onun yerine:
  (bkz: rothschild)

  mavi hapı istediğin zaman yutabilirsin. hiç beis yok bunda, merak etme.
 • riyaset ve siyaset sevdası, seyr u sülukun son demlerinde beliren manevi bir lekedir.
 • "nurculuk dinî meselelerde işi çığırından çıkaran bir istismara ilâveten millî ve içtimaî konularda da birlik fikrini baltalayan bir zihniyeti temsil etmiştir."
 • islamlıktan ayrılmış bir akım özelliği taşır, allah ıslah etsin.
 • said-i nursi'nin risale-i nur'u yazmasıyla ve içeriğinde kendini peygamber gibi göstermesiyle oluşan bir tarikattır.
  (bkz: risale-i nur)
 • artık farklı bir disiplinde incelenmesi gereken inanç sistemdir nurculuk, kısaca nur dini. kendilerine özgü bir kitapları, dillendirmeseler de pratikte inandıkları farklı bir peygamberleri var. öyle ki aralarında iki farklı ana akım, yani mezhep bile oluşturmuşlardır. hala islam dini tabanlı olduklarını iddia etmeleri çok enteresan. islamın yahudilikle ne kadar bağı kaldıysa nurculuğun islamla o kadar bağı kalmıştır.
 • tarihin gördüğü en tırt ve tehlikeli itikatlardan biri.

  bir diğeri için (bkz: nizarilik)

  bu garip nurcuların önce muhammediolmalarını ve akabinde hanifliğe ulaşmalarını canı gönülden dilemek müminlere yakışan bir tavırdır.
 • güya dinsel ve milli gözüken bu cereyan, çıkarcı ve sömürücü çevrelerce tutulmuştur.