1. (nuşirevan) iran'da 531 ile 579 yılları arasında hükümdarlık etmiş, adaletiyle ün salmış sasani şahı. "nuşirevan-ı adil" diye de bilinir.
 2. üstün insan, yetenekli devlet adamı.
 3. kafasına miğfer niyetine ikiye bölünmüş bir piknik tüpünün üst bölümünü takan yüce imparator.
 4. -alıntı-

  nuşirevan-i adil için bir avı kebab edeceklermiş, fakat tuz yokmuş. bir parça tuz getirmesi için uşaklardan birini köye göndermişler. nuşirevan uşağı çağırıp, "tuzu para ile al, ta ki o köyden tuz almak hükümetçe bir adet olup köy harap olmasın" diye tenbih etmiş.

  nuşirevan'ın yanında bulunanlar, "bir parça tuzdan ne fenalık çıkar" demişler.

  nuşirevan demiş ki: "zulmün esası cihanda evvela az imiş. sonra her gelen bir parça artırmakla bugünkü dereceyi bulmuştur."

  eğer ahalinin bahçesinden padişah bir elma yerse, uşaklar ağacı kökünden çıkarırlar. birisinden yarım yumurta alma suretiyle padişah zulmü reva görecek olursa, padişahın askerleri bin tavuğu şişe geçirirler.

  -alıntı-

  http://www.vatanim.com.tr/…2486&categoryid=4&wid=11
 5. sezginbey - kemiyetülırak 53 orjinine sahip 6 yaşında safkan arap atıdır.
 6. türk dili ve edebiyatı aöbt sorularından bir tanesini teşkil eden mazmun.
 7. kisra unvanıyla anılan ilk iran şahı. sarayına bir çan bağlattığı ve kendisiyle görüşmek isteyenlerin bu çanın zincirini çekerek onu çağırdığı, şikayetini ve ihtiyacını söylediği rivayet edilir.
  (bkz: kisra sarayı)

nuşirevan hakkında bilgi verin