şükela:  tümü | bugün
 • plugin'i java istediginden ba$tan kaybetmi$tir. ne javasi ya hangi yildayiz.
 • artık bu zamazingonun plugini flashplayer tarafından gerçekten dertsizce tasasızca kurulup, flashplayer ile eşgüdüm içinde çalışabiliyor. gerçekten başarılı olmuş,

  şurada kendisi flashplayer ile birlikte canlı yayında nasıl kullanıldığı görülebilir: http://edition.cnn.com/…ve/live.html?stream=stream1
 • barcelona milan maçını izleyebilmek için, uyduda olmayan lider tv'yi izleyebilmek için, daha kaliteli görüntüye bunu şart koştuğu için.

  indirdim, yüklüyorum. allah kahretsin papatyanızın dibini kürekleyeyim.
 • son kullanıcı lisans sözleşmesinde bazı kısımların kafamı kurcaladığı yazılım.
  örneğin 1. madde'de " bu belge ile yazılımın bir grid gerçek zamanlı veri akışı teknolojisini kullanmış olduğunu anladığınızı onaylıyorsunuz. grid gerçek zamanlı veri akışı teknolojisi ile seyrettiğiniz
  videoların ve dinlediğiniz müziğin bölümleri sizin bilisayarınıza yazılımı kullanan başka
  son kullanıcıların bilgisayar sistemleri üzerinden gönderilebilmektedir ve sizin yazılımı
  kurmuş olduğunuz bilgisayar sisteminizdeki videoların, müziğin ve/veya verilerin bölümleri
  de yazılımın başka son kullanıcılara gerçek zamanlı veri akışı sağlamak için
  kullanılabilmektedir.
  böylece bu belge ile octoshape ve yazılımın başka son kullanıcılarına sizin bilgisayar
  sisteminizin işlemcisini ve bant genişliğini, octoshape dahil olmak üzere, sizin ile
  yazılımın başka son kullanıcılar arasındaki video ile müzik gerçek zamanlı veri akışı için
  sınırlı olmak üzere kullanılmasına izin veriyorsunuz.
  yazılımın kullanılmasından kaynaklanan her türlü telekomünikasyon veya başka bir
  bağlantı masraflarından siz sorumlusunuz." diyor.

  bu noktada torrent gibi bişey mi yani ne bu diye sorası gelmiyor değil insanın.

  sözleşme tam metni:

  son kullanıcı lisans sözleşmesi
  “octoshape gerçek zamanlı veri akışı hizmetleri yazılımı” için
  octoshape son kullanıcı lisans sözleşmesi

  önemli – dikkatli okuyun: octoshape gerçek zamanlı veri akışı hizmetleri yazılımının
  (bundan sonra “yazılım” olarak anılıcaktır) kullanımına izin veren bu son kullanıcı lisans
  sözleşmesi (bundan sonra “sözleşme” olarak anılacaktır) sizin (bir birey veya bir kuruluş olarak)
  ile larslejsstraede 6 p, 5. sal, dk-1154 kopenhag adresinde bulunan octoshape aps şirketi
  (“octoshape”) arasında geçerli ve bağlayıcı bir sözleşme oluşturmaktadır. yazılım, octoshape’nin
  bu sözleşme sürecinde kullanımınıza sunmuş olabileceği herhangi çevrimiçi veya elektronik
  dokümantasyon ve herhangi bir güncelleştirme ve bir yükseltmeyi de kapsamaktadır. yazılımı
  aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde kullanma hakkına sahip olabilmeniz için bu sözleşmeyi
  kabul etmek zorundasınız.
  bu sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu yazılımı kullanmanızla bu sözleşmenin
  şartlarına bağlı olduğunuzu da kabul etmektesiniz. bu sözleşmenin
  şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen yazılımı bilgisayarınızdan kaldırın.
  yazılım onu bilgisayarınızdan kaldırıncaya kadar bilgisayarınızda kalabilir.
  yazılımı bilgisayarınızdan kaldırmakla ilgili bilgi şu bağlantıda
  bulunmaktadır: http://www.octoshape.com/plugin/uninstall.html.

  1. kullanım izni
  bu belge ile yazılımın bir grid gerçek zamanlı veri akışı teknolojisini kullanmış olduğunu
  anladığınızı onaylıyorsunuz. grid gerçek zamanlı veri akışı teknolojisi ile seyrettiğiniz
  videoların ve dinlediğiniz müziğin bölümleri sizin bilisayarınıza yazılımı kullanan başka
  son kullanıcıların bilgisayar sistemleri üzerinden gönderilebilmektedir ve sizin yazılımı
  kurmuş olduğunuz bilgisayar sisteminizdeki videoların, müziğin ve/veya verilerin bölümleri
  de yazılımın başka son kullanıcılara gerçek zamanlı veri akışı sağlamak için
  kullanılabilmektedir.
  böylece bu belge ile octoshape ve yazılımın başka son kullanıcılarına sizin bilgisayar
  sisteminizin işlemcisini ve bant genişliğini, octoshape dahil olmak üzere, sizin ile
  yazılımın başka son kullanıcılar arasındaki video ile müzik gerçek zamanlı veri akışı için
  sınırlı olmak üzere kullanılmasına izin veriyorsunuz.
  yazılımın kullanılmasından kaynaklanan her türlü telekomünikasyon veya başka bir
  bağlantı masraflarından siz sorumlusunuz.

  2. lisansın verilmesi
  bu sözleşmenin şartlarına dayanarak, octoshape sadece kendi özel kullanımınız için size
  yazılımın sınırlı, münhasır olmayan, kullanımı kişiye özel, başkasına devredilemeyen, devir ve
  temlik edilemeyen ve iptal edilebilir bir yükleme, kurma ve kullanma hakkı vermektedir.

  3. lisans sınırlamaları
  octoshape, kendi takdir yetkisine dayanarak ve önceden haber vermeksizin, yazılımın herhangi
  birini kullanma hakkınızı istediği zaman değiştirebilir, durdurabilir veya askıya alabilir ve buna
  bağlı olan herhangi bir lisansı istediği zaman askıya alabilir veya iptal edebilir ve daha önceden
  kurmuş olabileceğiniz herhangi bir yazılımı etkisiz hale getirebilir.
  bu yazılımı, bunun kullanımına izin vermeyen bir bilgisayar sahibinin bilgisarında kuramazsınız
  ve kullanamazsınız. sadece bağlayıcı yasaların, bu sınırlamalara bakılmaksızın böyle bir eyleme
  açıkça vermiş oldukları izinler dışında yazılımı tahrif edemezsiniz, değiştiremez,
  geliştiremezsiniz, tersine mühendislik işlemlerine tabi tutamazsınız, yeniden geri derleyemezsiniz,
  tersine çeviremezsiniz veya şifrelerini çözemezsiniz veya onları çözmeyi deneyemezsiniz.
  yazılımdaki güvenlik kodları veya donatımları kıramazsınız veya değiştiremezsiniz.
  bunun dışında (i) yazılım tarafından bilerek hizmete sunulmayan herhangi bir şekilde herhangi bir
  materyel, belge veya bilgi elde edebilmek veya onu elde etmeye çalışmak maksadıyla yazılımın
  herhangi bir bölümüne erişmek, onu ele geçirmek, kopyalamak veya denetlemek için veya
  yazılımın gezinim yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya engellemek için
  herhangi bir “derin bağlantı”, “ekran kazıma”, “robot”, “örümcek” veya başka otomatik düzen,
  program, algoritma, veya yöntemler dizisi veya herhangi benzeri veya eşdeğerli manüel işlem
  kullanamazsınız, (ii) bilgisayar korsancılığı yaparak, şifre “madenciliği” yaparak veya herhangi
  başka gayri meşru bir yöntem kullanarak yazılımın herhangi bir bölümüne veya özelliğine veya
  yazılıma bağlı olan herhangi başka sistemler veya ağlara veya yazılımda veya yazılım
  aracılığıyla sunulan hizmetlere izinsiz girmeye çalışamazsınız, (iii) yazılımın veya yazılımın
  hizmetlerine bağlı olan herhangi bir ağın güvenlik açığını araştıramaz, tarayamaz veya test
  edemezsiniz ve ayrıca yazılımdaki veya yazılıma bağlı olan herhangi bir ağdaki güvenlik veya
  kimlik denetim önlemlerini ihlal edemezsiniz, (iv) yazılımın herhangi başka bir kullanıcısı veya
  ziyaretçisi ile ilgili herhangi bir bilgiyi ters sorgulayamaz,
  izleyemez veya izlemeye çaba gösteremezsiniz, (v) yazılımın, başka sistemlerin veya ağların
  veya yazılıma bağlı olan herhangi bir sistemin ve ağın altyapısına makul olmayan veya orantısız
  büyüklükte olan bir yükü yüklemek için herhangi bir eylemde bulunamazsınız, (vi) yazılımın
  düzgün çalışmasına veya yazılımda yönetilen herhangi bir işleme veya herhangi başka birinin
  yazılım kullanımına karışan herhangi bir düzen, yazılım veya rutin kullanamazsınız ve (vii)
  kimliğinizi veya yazılıma veya yazılımın aracıyla gönderdiğiniz herhangi bir mesajın veya iletinin
  kaynağını saklamak için başlıkları taklit edemez, başka bir kişiyi temsil edemez veya kimliklere
  başka bir şekilde hile karıştıramazsınız. yukarıdaki hükümlerin genel niteliğini
  sınırlamaksızın, octoshape tarafından sağlanan herhangi bir hizmeti,
  program, ürün veya materyeli çoğaltım veya yeniden dağıtım maksadıyla
  herhangi başka bir sunucuya veya konuma kopyalamak veya türetmek
  özellikle yasaktır.
  doğrudan doğruya ve sadece kendi iletişiminiz için ve kendi bilgisayarınızda kullanılan kapasiteye
  ait olan bilgiler hariç (ki bu bilgi kişisel amaçlarınız için kullanılabilmektedir ve tersine mühendislik
  işlemleri için kullanılamaz), yazılımın herhangi bir süreci izleyerek, men ederek veya ele
  geçirerek yazılımı çalıştıran bilgisayar ağındaki iletişimle ilgili veya yazılımın diğer kullanıcılarıyla
  ilgili herhangi bir bilgi toplayamazsınız.
  yazılımı herhangi kanundışı bir amaç veya bu sözleşmede izin verilmeyen herhangi başka bir
  amaçla kullanamazsınız. yazılımı başkalarının haklarını hiçbir şekilde ihlal etmeden (telif hakları
  ve diğer fikri mülkiyet hakları ile kişisel bilginin gizliliği ve yayın hakları da dahil, ancak bunlarla
  sınırlı olmamak kaydıyla) kullanacağınızı kabul ediyorsunuz. yazılımın her türlü kullanımı
  bulunduğunuz adli yetki bölgesinde geçerli olan devlet kurallarına uygun bir şekilde yapılmalıdır.
  octoshape’nin önceden alacağınız yazılı izni olmadan yazılımı veya yazılımın lisansını herhangi
  başka bir kişiye veya kuruluşa satamaz, devir ve temlik edemez, kiraya veremez, kontrat ile
  kiralayamaz, lisans veremez, devredemez, aktaramaz veya başka bir şekilde dağıtamazsınız.

  4. mülkiyet hakları
  octoshape ve/veya onun lisans verenleri, patentler, telif hakları, tasarım hakları, teknik
  dokümantasyon ve yapabilme bilgisi da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yazılımın
  tüm fikri mülkiyet haklarına sahiptirler. yazılımı kullanımınızın sonucunda oluşabilen ve
  octoshape’ye sunacağız her türlü düzeltmeler, öneriler veya başka yapabilme bilgisi ile her türlü
  geri bildirim veya her türlü başka bilgiye dair haklar ve menfaatleri ücretsiz olarak octoshape’ye
  aktaracaksınız. octoshape’nin isteği üzerine bu hakları devreden her türlü uygun belge
  imzalayacaksınız.

  5. güncellemeler ve yükseltmeler
  yazılım bilgisayarınıza kurulduktan sonra belirli aralıklarla octoshape’nin sunucusuyla iletişime
  girmektedir. octoshape bilgisayarınızda kurulmuş olan yazılımda güncellemeleri ve yükseltmeleri
  uzaktan sağlama hakkını saklı tutmaktadır. octoshape’nin yazılım uygulamalarının sonraki
  herhangi bir sürüm veya güncellemesini size kullandırtma zorunluluğu yoktur.

  6. gizlilik
  yazılımı kullanan kullanıcılarından elde edilen her türlü bilgi octoshape’nin
  http://www.octoshape.com/privacy.html web sayfasında belirtilen gizlilik politikasına tabidir.

  7. garantilerin reddi ve sınırlı sorumluluk
  yazılım “olduğu gibi” sunulmaktadır ve octoshape, octoshape’nin tüm
  taşeronları ve lisans vericileri ile yazılımı kullanarak eriştiğiniz ve
  seyrettiğiniz video ve müzik içeriklerinin sağlayacıları (“içerik
  sağlayacılar”), garantiler ve mülkiyet hakları şartları ile üçüncü
  şahısların haklarının ihlal edilmemesi ve içermiş olan ticari taahhütler
  veya şartlar ile belli bir amaca uygunluğu da dahil ancak bunlarla
  sınırlı olmamak kaydıyla, yazılımla ilgili belirtilmiş veya içermiş olan her
  türlü garanti ve şartlarını reddetmektedirler. yazılım size ücretsiz
  olarak sunulduğundan, yazılımın her türlü kullanımının riskinin kendinize
  ait olduğunu kabul ediyorsunuz ve ne octoshape ne de onun taşeronları
  veya lisans vericileri ya da içerik sağlayıcıları, veri kaybı veya bozulması
  (ödemiş olduğunuz yayın içeriği dahil), kaybedilmiş kârlar, kaybedilmiş
  tasarruflar veya her türlü başka tesadüfi, özel, cezai, örnek teşkil
  eden, dolaylı veya başka parasal zararlar da dahil ancak bunlarla sınırlı
  olmamak kaydıyla ve octoshape ya da içerik sağlayıcılar onların olasılığı
  hakkında bilgilendirilmiş olsalar bile, herhangi doğrudan doğruya veya
  dolaylı zarardan sorumlu olmayacaklardır. sizden işlerinizi kontrol
  etmenizi ve yedek kopyaların yapmanızı istenmektedir ve octoshape, onun
  taşeronları ve/veya lisans vericileri ile içerik sağlayıcılar bunu
  yapmamanızdan sorumlu tutulmayacaklardır. octoshape, onun
  taşeronları ve/veya lisans vericileri ile içerik sağlayıcılar yazılımın
  (ve/veya yazılımın uygulanmış olduğu veya iletişimde olduğu sistemlerin)
  her zaman ulaşılabilecek durumda, kesiksiz, vakitli, güvenli, doğru,
  eksiksiz, hatasız olacağına veya paket veri kaybı olmadan çalışacağına
  dair garanti vermezler; octoshape ve içerik sağlayıcılar ayrıca internete
  herhangi bir bağlantıyı veya iletimi veya yazılım kullanarak yapılan gerçek
  zamanlı veri akışı kalitesini garanti etmemektedirler.

  8. kritik kullanım için elverişli olmama hususu
  yazılım sadece kişisel eğlence kullanımı için oluşturulmuştur. herhangi kritik sağlık uygulaması
  veya sisteminde veya herhangi başka hayati, önemli veya değerli uygulamalarda
  kullanılmamalıdır veya onlarla iletişim içinde olmasına izin verilmemelidir.

  9. uygulanacak hukuk
  bu şözleşme danimarka hukukuna tabidir ve ona göre yorumlanacaktır. taraflar arasında
  doğabilecek her türlü ve tüm anlaşmazlıklar için kopenhag’taki denizcilik ve ticaret mahkemesi
  karar verecektir. denizcilik ve ticaret mahkemesi bir karar vermek için görevsiz ise, taraflar
  davanın danımarka’daki kopenhag asliye mahkemesinde görülmesini ve mahkemenin, mümkün
  olduğu takdirde, hukukçu olmayan uzman üyeler tarafından desteklenmesi talebinde bulunmayı
  kabul ederler.

  10. fesih
  bu sözleşme herhangi bir zamanda, herhangi bir sebepten dolayı ve diğer tarafa haber vererek
  siz veya octoshape tarafından iptal edebilir . bu sözleşmenin herhangi bir sebepten dolayı
  feshinden sonra, yazılımı bilgisayar sisteminizden silmelisiniz ve yazılımın tüm asılları ve
  kopyalarını bertaraf etmek zorundasınız.

  11. yerel hukuka uyma
  yazılımın ithalat, ihracat ve kullanım haklarını etkileyebilen bulunduğunuz bölgedeki tüm yerel
  kanunlara uyma sorumluluğuna sahipsiniz ve bu lisansı uygulanabilir hale getirebilmek için
  uygulanmakta olan kanunların gerektirdiği tüm mevzuatlara veya kayıt prosedürlerine
  uyduğunuzu beyan ediyorsunuz; yazılımın tarafınızdan kullanılması ile ilgili geçerli kanunlar bu
  sözleşmenin uygulanabilirliğini yasak etmeleri veya octoshape ve/veya içerik sağlayıcılara
  herhangi ek yük getirmesi veya size bu sözleşmenin şartları ve koşullarından maddeten farklı
  haklar vermeleri durumunda yazılımı kullanma izniniz yoktur ve yazılımın kullanımını durdurmayı
  ve yazılımı bilgisayarınızdan silmeyi kabul ediyorsunuz.

  12. ithalat ve ihracat
  tüm yerel ihracat ve ithalat kanunlarına, mevzuatlara, kurallara ve talimatlara veya herhangi bir
  idari makam veya resmi kuruma tamamen uymayı, ve ilgili hükümetten gerekli izinleri almadan
  yazılımı veya octoshape’ten almış olduğunuz herhangi başka bir emtiya, yazılım veya teknolojiyi
  veya onlara doğrudan doğruya bağlı olan herhangi bir ürünü herhangi yasak olan son kullanım
  amacı için veya herhangi embargo konulmuş ülkeye, kuruma veya kişiye (nerede olursa olsun)
  doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, tekrar ihraç etmemeyi, aktarmamayı veya
  yayımlamamayı kabul ediyorsunuz. ayrıca bahsedilen kanunlara, mevzuatlara, kurallara ve
  talimatlara karşı sorumluluk ve onlara ait tüm masrafları üstleneceğinizi ve gerekli olan tüm izinleri
  ve yetkileri alacağınızı kabul ediyorsunuz.

  13. değişiklikler
  octoshape, kendi takdir yetkisine dayanarak ve dilediği zamanda değiştirilmiş bir sürümü
  http://www.octoshape.com/…lugin/octoshape_eula.html web sayfasına koyarak veya incelemenize
  sunarak, bu sözleşmenin şartlarını ve koşullarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. bu
  sözleşmede belirtilen garantilerin reddi ve sınırlamaları da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak
  kaydıyla, bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik, değiştirilmiş sürümün yukarıda bahsedilen
  şekilde sunulmasından sonra yapılan her türlü faaliyet için önceki sözleşme şartlarının yerine
  geçecektir. değiştirilmiş sürümün sunumundan sonra yazılımın devam eden kullanımınız
  değişikliklerin tarafınızdan kabulü anlamına gelmektedir. bu sözleşmeyi okuduğunuzu ve
  bu sözleşmede belirtilen hakları, yükümlülükleri, şartları ve koşullarını
  anladığınızı açıkça beyan ediyorsunuz. bu yazılımı kurarak bu sözleşmeye
  bağlı olduğunuzu açıkça kabul ediyorsunuz.

  14. diğer yazılımlar
  yazılım bazı konfigürasyonları markus oberhumer ve laszlo molnar’ın upx sıkıştırılmış veri
  açma koçanı, jean-loup gailly ve mark adler’in zlib veri sıkıştırma kütüphanesini ve/veya hans
  boehm ve diğerlerinin boehm/demers/weiser’in koruyucu çöp toplayıcısının değiştirilmiş bir
  sürümünü içermektedir. aşağıdaki telif hakları ilanları şu yazılımlar için geçerlidirler:

  copyright © 1996-2000 markus oberhumer & laszlo molnar
  © 1995-2004 jean-loup gailly ve mark adler
  copyright © 1988, 1989 hans-j. boehm, alan j. demers
  copyright © 1991-1996 by xerox corporation. tüm haklar saklıdır
  copyright © 1996-1999 by silicon graphics. tüm haklar saklıdır
  copyright © 1998 by fergus henderson. tüm haklar saklıdır
  copyright © 1999-2004 hewlett-packard development company, l.p.

  15. sair hükümler
  bu sözleşme sizin ile octoshape arasındaki bütün sözleşmeyi oluşturmaktadır. bu sözleşme
  yukarıda belirtilen şekil hariç düzeltilemez veya değiştirilemez. bu sözleşmede bulunan herhangi
  bir şart kanundışı, geçersiz veya uygulanamaz durumda olduğunda, sözleşmenin geri kalan
  şartları eksiksiz bir şekilde geçerli kalacaktır. octoshape’nin yetkili bir temsilci tarafından
  imzalanmış yazılı kesin bir feragatname dışında, octoshape bu sözleşmeden kaynaklanan
  herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.

  ocak 2012 tarihinde yeniden düzenlenmiş
  copyright (c) 2011 octoshape aps
  u.s. patents # 7,581,158; 7,865,811; 8,078,946
  japan patent # 4690387
 • digiturk diledigin yerde uygulamasinin da artik kullandigi sey. ni zikim oldugunu bilmiyorum. kabul ettik sozlesmeyi bakalim.
 • digiturk'ün kullanıcıların upload bandwidth'ini de kılıfına uydurarak çalmak için sözleşmesini kabul ettirdiği sistem / network.

  buyrunuz okuyunuz,

  (bkz: #36145350)

  http://en.wikipedia.org/wiki/p2ptv
 • superonline fiber internet ile sorun yaşıyorsanız: (bkz: #51699336)
 • hayatımda bundan daha salak bir şey görmedim. octoshape lazım diyor tamam diyorum kuruyorum bir şeyler. izliyorum maçı. ertesi gün bir maç daha var açıyorum bilgisayarı bir daha lazım diyor. ulan ben her izlediğimde bununla mı uğraşacağım yahu?
 • cfosspeed uygulamasını kullanarak upload yapması kısıtlanabilir.