şükela:  tümü | bugün soru sor
 • oecd’nin 11 ayrı kriter aracılığıyla 38 ülkede “iyi yaşam” seviyelerini ölçtüğü “daha iyi yaşam” endeksine göre

  gelir durumu:türkiye’nin diğer ülkeler arasında en kötü performans gösterdiği konu gelir durumu. türkiye’de ortalama kişi başı hane geliri oecd ortalamasının gerisinde kalıyor.

  istihdam: türkiye’deki istihdam oranı (%51) oecd ortalamasının (%67) altında kalırken, 1 yıl ve daha uzun süredir işsiz olanların oranı (%2,2) oecd ortalamasının (2%) biraz üstüne çıkıyor.

  barınma: burada türkiye’nin performansı, diğer kriterlere göre daha iyi. türkiye’de kişi başına 1 oda düşerken, evlerin %93,5’inde tuvalet gibi temel altyapı elemanları mevcut. ayrıca hane halkı gelirinin %20’si barınma harcamalarına ayrılmış durumda.

  çevre kalitesi: türkiye’nin en kötü performans gösterdiği alan. hava kalitesini düşüren partikül miktarı oecd ortalamasının hayli üstünde

  sivil katılım: bu alan ise en iyi performans gösterdiği alan.türkiye’deki yüksek seçim katılımı oranları (%85) göz önünde bulundurulduğunda bu performans şaşırtıcı değil. ancak vatandaşların karar alma süreçlerine katılımında türkiye’nin endeks değeri 2,1 ile oecd ortalamasının (2,4) altında kalıyor.

  eğitim: türkiye 25-64 yaş arası bireylerin %39’u ortaöğretim mezunu iken, bu konuda oecd ortalaması %74. ayrıca türkiye’deki öğrencilerin pısa performanslarına da oecd ortalamasının altında.

  sosyal destek mekanizmaları:türkiye’nin görece daha iyi performans gösterdiği söylenebilir. türkiye’de vatandaşların %86’sı zor durumda kaldığında güvenebileceği birileri olduğunu belirtiyor. bu oran oecd ortalamasının (%89) altında kalsa da dikkat çekici bir oran.

  sağlık: türkiye’de ortalama yaşam süresi 78 yıl ve bu süre oecd ortalamasının altında (80 yıl). kişisel değerlendirmelere göre ise türkiye’de yaşayanların %66’sı kendini sağlıklı buluyor; oecd ortalamasında bu oran %69 seviyesinde.
  yaşam memnuniyeti: ankete göre türkiye’de yaşamdan memnuniyet 5,5 seviyesinde; bu seviye 0 ila 10 arasında değişen skalanın neredeyse tam ortasında yer alıyor. ancak oecd’de ortalama yaşam memnuniyeti seviyesinin 6,5 olduğu düşünülürse, türkiye’nin bu alanda kötü performans sergilediği ortaya çıkıyor.

  güvenlik kriteri: hem söz konusu ülkelerde 100.000 kişi başına düşen cinayet sayısına hem de kişilerin gece tek başına yürürken kendilerini güvende hissedip hissetmedikleri ölçütleriyle değerlendirilmekte. türkiye’de cinayet oranı 1,7 ile oecd ortalamasının (3,6) altında. ancak gece kendini güvende hissedenlerin oranı (%61) oecd ortalamasına (%69) göre düşük.

  iş ve yaşam arasındaki denge: oecd üye ülkelerindeki her 8 kişiden 1’inin haftada 50 saat ve üzerinde çalıştığı görülüyor. türkiye’deki %34 oran, oecd ortalamasının (13%) çok üstünde olmakla kalmıyor, aynı zamanda endekste değerlendirilen ülkelerin içindeki en yüksek oran olarak da dikkat çekiyor. ayrıca türkiye’de çalışanların uyuma, yemek yeme dahil iş dışında kendilerine, ailelerine, hobilerine ve dinlenmeye ayırdıkları ortalama zaman günde 12,6 saat. türkiye bu alanda 12,7 saatle son sırada yer alıyor.

  kaynak: http://dogrulukpayi.com/…iyi-yasam-endeksi-puanlari