şükela:  tümü | bugün
  • aslinda turk olan şimdike bulgarların atalari. karadenizin kuzeyinde hun kütlelerine karişmişlardir.
  • güneybatı sibirya’da dağınık bir boylar topluluğu halinde yaşayan oğur türkleri, başka bir türk boyunun, sabirlerin baskısıyla yurtlarını terk etmişler ve idil’i geçerek avrupa’ya girmişlerdir. onların bu göçü, batı hun devleti’nin yıkılış yıllarına rastlar. böylece doğu avrupa’da hunlardan kalan boşluğu onlar doldurmuştur. 7. yy’ın ilk yarısında kendilerini yöneten doğudaki göktürk ve batıdaki avarlardan kurtularak, kafkasya ve karadeniz’in kuzeyinde ilk devletleri olan büyük bulgar devleti’ni kurmuşlardır. ancak bu devletin ömrü kısa sürmüş, yıkılışı aynı zamanda oğur boylarının değişik yerlere dağılmasını neticelendirmiştir. dağılan topluluklardan biri balkanlar’da gelip bulgaristan’ı, birisi fin müttefikleriyle birlikte macaristan’ı, birisi de idil bulgar hanlığı’nı kurmuştur. kafkasya’da kaldığı belirtilen bir başka topluluk muhtemelen bugünkü balkarların atalarıdır. tuna boylarındaki avarlara sığınan, kuber han yönetimindeki bir başka topluluk ise, bir süre sonra, avar teb’ası olan ve doğu almanya’dan gelen sorp adlı islavlarla birlikte başkaldırmış, kaçarak bizans arazisine girmişler ve selanik yakınlarına yerleşmişlerdir. buradan memnun kalmayan türk ve sorblar (sırp) geri dönmek isterken yolda bizanslılar tarafından durdurulmuş ve bugünkü sırbistan’ın tam ortasına yerleştirilmişlerdir. bizans’la genellikle iyi ilişkide olmakla birlikte, bu topluluk ayrı ve bağımsız bir siyasi kimlik geliştirmiş, kuber han ve avenesinin yönetiminde ilk sırp devleti kurulmuştur. bu türkler bir süre sonra sırplar ve bölgeye daha önce gelen islavlar arasında eriyerek kimliklerini kaybetmişlerdir. böylece ilk sırp devletini kuran ve uzun süre yönetenler türklerdir.

    http://www.yesevi.edu.tr/…gtur/bilig18/ozet18.2.htm
  • erken dönemde (4. ila 6. yüzyıl arası) kafkasya ve doğu avrupa yönüne doğru farklı parça ve kavimler halinde göç eden kalabalık türki boy bütünü. on ogur, utigur vb. farklı isimlerle çağrılışlarına rastlanmaktadır. bu bölgedeki geniş coğrafyada, slavik halklar henüz güneye, cermanik halklar doğuya, arabik halklar da kuzeye yayılmamışken, bölgede asimilasyon olmaksızın bulunmuşlar, 11. yüzyıla kadar bölgede devletler kurmuşlardır. bu boyun mensupları arasında bulgarlar (türki bulgar kavmi - volga bulgarları), avarlar, hazarlar bulunur. avrupa hunları'nın tam konumu spekülatiftir, ancak bu boya mensup olduklarına yönelik akademik bir yoğun inanış mevcuttur. günümüzde büyük oranda slavik, latin ve cermanik diller konuşan halkların arasında karışmış, asimile olarak eriyip gitmişlerdir. bu minvalde, bugün bir doğu avrupalı'nın atalarının bir bölümünün, en azından bir uzak atasının aynı bölgede türki bir dil konuşmuş olma ihtimali azımsanamaz düzeydedir.

    kendilerinden daha sonra aynı bölgeye göçmüş diğer türki topluluklarla karıştırılmamalıdır (kuman-kıpçak-tatar vs.)

    boyun günümüzde son kalan temsilcileri volga kıyısında çeboksarı merkezli yaşayan, nüfusları 1.1 milyon kadar olan çuvaş toplumudur. bu toplumun dil kökenleri volga bulgarlarına bağlanmaktadır..
  • erkan olani iyi saz calan aile.