şükela:  tümü | bugün
 • oguzlar bozoklar ve ucoklar olmak uzere iki kola ayrilmislerdir. islamiyeti kabul ettikten sonra kendilerine turkmen adı verilmistir. bu isimden once araplarda guz, bizanslilarda uz ve ruslarda tork olarak geciyorlardi.
 • kuzey romanya ve beyaz rusya'nın içinde yaşayan hristiyan gagauzlar da oğuz kökenlidir.
 • (bkz: kayı boyu)
 • oguz atay'in bir oguz olmasi, oguzlara saygi duymak icin yeter sebeptir.
 • oğuz kağan'ın soyundan gelen türki bir kavim
 • toplam 24 oğuz boyu vardır. halen anadolu'da bunlardan 23'üne ait yer adları bulunmaktadır. misal olympos deyince herkesin aklına kadir'in yeri gelir, ancak bu köyün asıl adı yazır köyü'dür.* ek bilgi: kadir ısparta'dan gelip yazır köyü'ndeki pansiyonculuğu başlatan kişidir.

  aşağıdaki liste oğuz han'ın oğulları ve onların da dörder oğulları olmasıyla oluşan oğuz boylarını göstermektedir. dikkatle incelendiğinde, adların izi sürüldüğünde anadolu türkleşmesinin izleri halen görünür durumdadır.

  oğuz han'ın

  gün han,

  ay han,

  yıldız han,

  gök han,

  dağ han,

  deniz han

  adlı oğulları vardır. her oğlunun da dört oğlu vardır.

  oğuz hanın 24 torunundan ise 24 oğuz boyu meydana gelmiştir. bu boyların her birinin ayrı adı ve ünvanı vardır. bütün dünyaya yayılan oğuzlar bu 24 boya dayanmaktadırlar.

  bozok sağ koldur

  gün han oğuzun en büyük oğlu olup, onun dört tane oğlu vardır.

  kayı, yani muhkem, kaya gibi sağlam.
  bayat, yani devletli ve nimetli.
  alaevli, (alkaevli) yani her yerde yürürler, başarılı olurlar.
  karaevli, yani evleri kara.

  ay han oğuzun ikinci oğlu olup, onun dört tane oğlu vardır.

  yazır, yani bir çok yurt onundur.
  düğer, yani toplanmak için bir yere gelirler.
  dodurga, yani mülk tutmak ve elde etmek.
  yaparlı.

  yildiz han oğuzun üçüncü oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  avşar, yani çevik ve ava hevesli.
  kızık, yani güçlü, düzene sokmada ciddi.
  beğdili, yani bey sözü gibi azizdir.
  karkın, yani büyük aş verici ve doyurucu.

  üç ok sol koldur.

  gök han oğuzun dördüncü oğlu olup onun dört oğlu vardır.

  bayındır. yani her zaman zengin ve nimetli.
  beçene yani iyi çalışır.
  çavuldur yani namuslu ve uzaklara adı yayılan.
  çepni yani nerede yağı görse hemen elde eder.

  dağ han oğuzun beşinci oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  salur yani sal, ur sözünden gelip nereye varsa kılıç ve çomağı üstün gelir demektir.
  eymür yani sayısız evli ve zengin.
  alayuntlu yani kısrakları ala ve ey atlı.
  üregir yani her zaman iyilik edici ve faydalı.

  deniz han oğuzun altıncı oğlu olup, onun dört oğlu vardır.

  iğdir yani iyilik, bütünlük, yiğitlik.
  büğdüz yani herkese hürmet ve izzet ikram eder.
  yıva yani mertebesi hepsinden üstün.
  kınık yani her yerde herkesten aziz.
 • türk dünyası araştırmaları vakfı tarafından istanbul'da 1999 yılında yayınlanan prof. dr. faruk sümer'in kitabının adı. oğuz boylarının köy köy belirtildiği ciddi bir kaynak olan bu kitabın yazarı olan değerli hocanın soyadı ilginç bir şekilde sümer'dir.
 • batıya göç etmiş çoğu türk boyunun atası olan türk kavmidir. bu kavmin tarihte ilk belirişi hakkındaki bilgileri oğuz kağan destanından öğreniyoruz. destana göre oğuzların ana yurdu ötükendi. oğuz kağanın 6 çocuğu ve bu çocukların herbirinin 4er çocuğu olduğu, bunların da oğuzların ana 24 kolunu oluşturduğu anlatılır. listeyi oğullarının yaş sırasına göre sıralayarak aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  -----bozoklar-------
  günhan(simgeleri şahin)
  -kayı, bayat, alkaevli, karaevli

  ayhan(simgeleri kartal)
  -yazır, döger, dodurga, yaparlı

  yıldızhan(simgeleri tilki)
  -avşar, kızık, begdili, kargın

  -------üçoklar-------
  gökhan(simgeleri kurt)
  -bayındır, peçenek, çavuldur, çepni

  dağhan(simgeleri kılıç)
  -salur, eymür, alayuntlu, yüregir

  denizhan(simgeleri çakırdoğan)
  -iğdir, büğdüz, yıva, kınık

  bu boyların bozoklar ve üçoklar olarak ikiye bölünmesi sonradandır. bu iki ana kol arasında çıkan anlaşmazlıklar, boyların bir kısmının batıya göçmesine neden oldu, bir kısmı da göktürk devletinin kurulması ve ötüken'i işgali nedeniyle batıya göçmüştür(6.yy). kalanlar göktürk egemenliği altına girmiştir. 630'da ilk göktürk devletinin zayıflayıp çin kontrolü altına girmesiyle tekrar birleşmeye başlamışlarsa da ikinci göktürk devleti kurulunca fazla direniş gösteremeden tekrar egemenlik altına girdiler(7.yy sonları). 745 yılında ikinci göktürk devleti de yıkılınca batıya ve çin'e göçmüş bir çok oğuz boyu da ötüken'e geri dönerek kutluk bilge kağan'ın kurduğu uygur devleti çatısı altında birleşti. 840 yılında uygur devleti kırgızlar tarafından yıkılınca oğuzların asıl büyük göçü başladı ve asya'nın 4 bir tarafına ama daha çok kitleler halinde batıya göçtüler. cengiz han'ın kurduğu moğol imparatorluğunun egemenliği altına girdiler. moğol egemenliği bittikten sonra tekrar toparlandılar. 10. yüzyılda hazar denizi'nin doğusunda oğuz yabgu önderliğinde ilk devletlerini kurdular. 1000 yılında kıpçaklar tarafından yıkılan bu devletten sonra oğuzlar ikiye bölündü, bir kısmı kuzeye giderek bugünkü kırım, kazak, bulgar ve tatar türklerinin atası oldular; bir kısmı da selçuk bey önderliğinde güneye indiler, islamı kabul edip islam orduları hizmetine girdiler. selçuklular olarak anılmaya başlayan bu kol tuğrul bey önderliğinde 1038 yılında ırak ve iran'da büyük selçuklu imparatorluğunu kurdu. etrafta dağınık yaşayan diğer türk boyları da bu imparatorluğa katıldı. 1153'te kuzeydoğudan gelen karahıtaylar ve karluklar tarafından imparatorluk yıkılınca oğuzlar dağıldı. kimi harzemşahlara bağlandı, kimi horasan'a, kirman'a göçtü, kimileri de daha batıya gidip ırak'a suriye'ye yerleşti, kimileri de anadolu selçuklu devletine katıldı. bunlardan sonra kurulan akkoyunlu, karakoyunlu, safevi devletleri, anadolu beylikleri, osmanlı imparatorluğu, suriye, ırak ve azerbaycan'da çeşitli beylikler vs. hep oğuz kökenli türklerin kurduğu devletlerdir.

  ayrıca (bkz: copy paste değil alınteri)
 • ankara'nın çankaya ilçesinin mahallelerinden biridir

  mahalle muhtarlığı telefon numarası : 312 2869238

  (bkz: sokak sokak çankaya)
 • ankaraya 240 km uzaklikta corum'a bagli daglarin tepesinde insanlarin ceviz yeti$tirerek gecindigi bir koy.