şükela:  tümü | bugün
 • 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin ve uyarıcı çevre olanakları sağlayan; onların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönlerden gelişimlerini destekleyen; toplumun kültürel değerleri doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve onları ilköğretime hazırlayan; temel eğitim bütünlüğü içinde yer alan eğitim sürecine okulöncesi eğitim denir.
 • anadolu universitesi acik ogretim fakultesi'nde bulunan lisans programlarindan birinin ismi.
 • dünyanın pek çok ülkesinde eğitim sistemlerinin başlangıç süreci ile eş zamanlı olarak uygulamaya konulan okul öncesi eğitim, ülkemiz eğitim öğretim sistemi içinde sadece 15 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır.

  bugün ülkemizde %13 düzeyinde olan okul öncesi eğitimin uygulamaya geçirilmesi ile birlikte ciddi sorunlar da ortaya çıkmaya başlamıştır. gerekli alt yapı ve program hazırlıkları yapılmadan yürürlüğe konan sistem, uygulamada sorunların yoğun olarak yaşanmasına neden olmuştur.

  # çocukta zeka gelişiminin %70'lik kısmının 7 yaşına kadar tamamlandığı ve öğrenme becerisinin bu yaşta geliştiği,

  # çocuğun grup içine katılması, sağlıklı ilişkiler kurması, kültürel değerlerine sahip çıkması, sosyalleşmesi gibi olguların bu yaşta geliştiği,

  # bu dönemdeki sapma ve olumsuzlukların çocuğun bütün yaşamını olumsuz yönde etkilediği,

  # farklı kültür ortamlarından ve ailelerden gelen çocukların ortak bir yetişme ortamına okul öncesi eğitim kurumlarında ulaşabildiği, çocuğun kendine güven duygusunu bu kurumlarda kazanmaya başladığı,

  # dilini doğru, yanlışsız, güzel konuşma özelliğini bu yaşta öğrendiği; toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanımaya başladığı,

  # nesneleri, eşya ve varlıkları, temel bir takım becerileri, davranışları, olumlulukları ve olumsuzlukları öğrenmeye başlama yaşının 4-6 yaşları arası olduğu,

  # aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitim zorunlu ve gereklidir.

  kaynak: egitim sen
 • çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,
  onları ilköğretime hazırlamak,
  şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,
  çocukların türkçe yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak,
  amacıyla 36-72 ay arasındaki çocuklara verilen eğitimdir.
 • 2008-2009 eğitim yılında pilot seçilen illerde zorunlu hale gelecek, daha sonraki yıl tüm yurtta uygulamaya geçilecektir. en azından bakanlığın (meb) şu anki planları böyle. haliyle ilköğretim 8 yıldan 9 yıla çıkacaktır.

  her şubesinden 2 adet bulunan bir ilköğretim okulunda sene başında 1. sınıflara kaydedilen ortalama öğrenci sayısı 80 iken ana sınıflarına kaydedilen öğrenci sayısı 48'dir. şu an için okul öncesi eğitim velinin isteğine bağlıdır.

  yurt genelinde yapılan araştırmalar, eğitimde en başarılı illerin denizli, muğla, afyon, aydın vb. anadolu illeri olduğunu, bu illerde öğrencilerin yüzde 80'ninin okul öncesi eğitim aldığı tespit edilmiştir.

  yaklaşım ve mantık harika iken, okul öncesi eğitimin zorunlu hale gelmesi, özellikle büyük illerde sorunlara yol açacaktır.
  yönetmelik gereği 24 kişiden fazla olamayan anasınıflarına, derslik yetersiz gelecektir. okul öncesi öğretmeni sayısı yeterli değildir. araç-gereç ve donatım sağlanması elzemdir.

  bakanlığın hazırlıksız uygulamaya olarak soktuğu liseleri 4 yıla çıkarmasında kaos ortamı yaşanmışken, okul öncesi eğitimi de kaosa sürüklememesini temenni ediyoruz.
 • seminerleri neşeli geçen bir bölüm sanırsam.

  http://www.facebook.com/…p?v=1731034084659&comments
 • çocukların zeka gelişimlerinin yüzde yetmişi 0-7 yaş arasında tamamlandığı için, oldukça faydalı olan eğitimdir. yaratıcılık, çoklu zeka eğitimi, paylaşım duygusunun geliştirilmesi vb sayısız faydası vardır. ancak veli ve öğretmenin tıpkı diğer yıllarda olması gerektiği gibi iş birliği içinde hareket etmesi gerekmektedir.
 • zorunlu tutulmaya başlanan, nerdeyse tüm ilköğretim okullarının içinde açılan/açılacak olan anasınıfları yoluyla verilecek olan eğitim. son derece önemlidir. araştırmalar; türkiye'de bir yıl okul öncesi eğitimin, 15 yaşında matematik testinde alınan sonuçlar üzerinde iki yıllık eğitime denk olumlu bir katkı yaptığını göstermiştir.
 • world bank development indicators'ın 2004 verilerine göre bazı ülkelerdeki okul öncesi eğitimde okullaşma oranları (%) şöyledir:

  fransa 100
  belçika 95
  italya 95
  danimarka 89
  japonya 84
  yunanistan 73
  çek cumhuriyeti 72
  almanya 70
  bulgaristan 61
  letonya 56
  litvanya 49
  endonezya 19
  >> türkiye 15 <<
  suriye 9

  (bkz: başka sözüm yok sayın yargıç)
 • üniversitede bir bölümdür.