şükela:  tümü | bugün
  • öküz, sığır milletinin insanoğlu ile sıklıkla benzeştirilen unsurlarından.

    mesela bir kimse, öküzün trene baktığı gibi bakabilir karşısındakine. kimisi öküz gibi güçlüdür, kodumu oturtur. bazısı öküz gibi kokar. konuşurken öküz gibi öğüreni vardır. öküzün zeka seviyesinde olanlara bile raslamıştır insanlık ailesinin üyeleri... uzun lafın kısası, 'bir sığır olarak öküz'ün bir homosapiens ile karşılaştırıldığında aşırıya kaçan tüm özellikleri, yine bir homosapiens'in çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında - yukarıdaki örneklerdeki gibi - aşırıya kaçan yönleriyle özdeşleştirilebilir. biraz da mübalağa sanatına başvurarak çağdaşları, aşırı olanı - gibi edatını kestirip ataraktan - öküz diye betimlemekten hiç mi hiç geri durmazlar... haklı ve doğru bir tavırdır...

    insan ırkının kimi unsurları ise, fiziksel görüntüsü dışında 'bir sığır olarak öküz'ün tüm özelliklerini aynı potada eritmeyi becerebilmiştir. lakin, 'bir sığır olarak öküz' nasıl ki öküzlüğünün farkında değilse, 'bir homosapiens olarak öküz' de öküzlüğünün farkında değildir. farkına varamaz, varabilemez... peki ya 'bir homosapiens olarak öküz'den muzdarip olan çağdaşları? onlar tabii ki farkındadırlar durumun. bir önceki paragrafta belirtildiği gibi adı geçen öküzün çağdaşları, 'gibi' edatını kestirip atıp, muhataplarını düpedüz öküz diye betimlemekten geri durmamışlardır... peki kuzum, o halde işbu çağdaşlar, neden 'bir homosapiens olarak öküz'le başa çıkabilememektedirler? niye ona hükmedememekte ve laf anlatamamaktadırlar?.. atalarımızın, insanlığın bilmem kaç bin yıllık düşünce mirası, tecrübe imbiğinden geçirilip, damıtılıp, yeri geldiğinde babadan oğula aktarılaraktan, yeri geldiğinde kitle iletişim araçlarıyla yayılaraktan ya da türlü eğitimler aracılığıyla dayatılaraktan biz 21. yüzyılın insanlarına ulaşmamış mıdır? ulaşmıştır... nice medeniyetlerin mirası bize, tarımla uğraştığı günden bu yana insanoğlunun, 'bir sığır olarak öküz'e "çüş" diyerek hükmedebildiğini göstermemekte midir? göstermektedir... öküz, "dur güzel kardeşim", "etme, eyleme sığırcığım", "tarlayı sürer misin cicim?" sözleriyle değil, "bpppprrrss!", "çüşşşş!", "ohaaa!" ünlemleriyle hayatı anlamakta, yorumlamakta ve değiştirmektedir. öte yandan, 'bir sığır olarak öküz'e hükmetmekle, 'bir homosapiens olarak öküz'e hükmetmenin yolları farklı olabilir mi? olamaz... çünkü onların hayatı anlama, yorumlama ve değiştirme sistemleri benzerdir. şu fani dünyaya, aynı pencereden bakmaktadır onlar...

    özetle, 'bir homosapiens olarak öküz'le muhatap olunması durumunda, sanki karşınızda 'bir sığır olarak öküz' varmışçasına rahat olunması gerekmektedir... öküze "çüş!" dediğinizde, emin olun size boyun eğecektir...
  • (bkz: öküz parti)