• olay bir kez olup yaşanmış bir şeydir, olgu ise üstü üste olan, yerleşmiş bir kavramdır. çoğunlukla karıştırılmaları ayıptır, yazıktır.

    örneğin sözlüğün ebesini x kişisinin cuma günü sikmesi bir olay iken, sözlüğün ebesinin sikilmesi bir olgudur.
  • olgu kavramdır, geneldir. olay kavramdan fiili geçistir, yaşanmıştır.
  • olgu veya diğer adıyla fenomen, tekrarlanan şeylerdir. olay veya diğer adıyla vaka veya diğer bir adıyla da hadise ise bir defaya mahsustur. örneğin sanayi devrimi bir olay, sanayileşme ise bir olgudur. sanayi devrimi bir defa ortaya çıkmıştır. sanayileşme ise pek çok ülkede yaşanmış ve halen yaşanmakta olan bir süreci tanımlar.