*

  1. aynı konunun ne kadar aynı şekilde tekrar edildiğine bağlı olarak, sonradan eylemde bulunan kişi de inanabilir doğruluğuna.