şükela:  tümü | bugün
 • "çağımızın önde gelen filosofu josé ortega y gasset'in (1883-1955), bizimle benzer bir kaderi 1898den beri paylaşan yurtdaşları ispanyolların durumunu tasvîr etmek üzre kaleme aldığı eseri españa invertebrada / omurgasızlaştırılmış ispanya başlığını türklüğün de hâlipürmelâlini seçikce dile getirdiğinden, çalışmama adı olarak, saygıdeğer filosofun hoşgörüsüne sığınarak, kullanmakta beis görmedim." diyor hoca kitabın başında ve spoyler olarak kabul edebilirsiniz, sonunda, engin ışığında, olması gerekeni sunuyor:

  "kurtuluş, aklın ışığında toparlanıp yeniden yapılanmadadır. taklît, teslîm olma, giderek yokolmak demektir. ilk ve büyük taarruz, millî-toplumsal hâfızanın kurtarılıp diriltilmesi cihetinde olmalı. bu cümleden olmak üzre klasik yazımızı latin abeceli yeninin yanına yerleştirilmesi; ardından dilimizin köklü onarımına girişilip - başta zengin tasavvur içerikli sözdağarı olmak üzere - tüm görkemiyle yeniden yapılandırılması; geleneksel mimarîmizin günün şartlarına uygun tarzda geliştirilmesi; musıkîmiz ile edebiyatımızın ihyâsı ve nihâyet topyekûn eğitim-öğretim, iç ve dış siyâset, hukuk ile iktisât nizâmımızın tekrar şekillendirilmesi zorunludur."
  (ş. teoman duralı, omurgasızlaştırılmış türklük, dergâh yayınevi, 2010, s.143)
 • kamuya ait degerleri rant ugruna acimadan satan, peskes cekebilen organizmalarin ornek teskil ettigi.
 • (bkz: #5475812)
 • bir mânâ olan,

  mahiyet ve temsil sorunu yaşayan,

  bu yüzden de ciddi bir problem teşkil eden türklük meselesinin, hem mânâ ve hem de temsil bakımından, hâllinin aciliyet kesbettiği şu demlerde okunmasında çok büyük bir fayda olan,

  ve teoman duralı tarafından yazılan kitap.
 • üstad teoman şaban duralı'nın [türklüğün hali pür melalini seçikce ifade ettiği]ni düşündüğü için bir ispanyol aydından ödünç alarak isimlendirdiği, dergâh yayınlarından çıkan, okurken kendinizi kavimler tarihinin yakın şahidi olarak hissettiğiniz,sayesinde doğru bildiğiniz bir kaç yanlıştan arınabileceğiniz, türklük üzerine sahici tespitler barındıran, son şansımızı nasıl ve ne zaman teptiğimizi anlatırken hayıflandıran, türklüğün ne zaman gerçekten türklük olduğundan cesurca bahseden, okumu hafif, üslubu naif kitabı.