1. karagöz oyunlarında söylene gelen minik ve pek eğlenceli bir yürük semai. hacivat tarafından seslendirilen bu eser eviç makamındadır efendim.

  on kere demedim mi sana sevme dokuz yar
  sekizde sefa yedide vefa olmaya zinhar
  altı ile beş dört ile hiç başa çıkılmaz
  üçün ikisi terk ede gör taa kala bir yar

  şeklindeki sözleri ilk bakışta belli etmese de aslında didaktik sayılır. zira vakt i zamanında karagöz oyunlarının bir tarafı de tasavvufa yönelik idi. bu şarkıda da hacivatın dilinden eğlenirken öğrenen izleyicilerine 1'i yani allah'ı bulana kadar mahbub-u mecazilerden fayda yok mesajı verilmektedir.

  ayrıca zaten (bkz: tekeşlilik) (bkz: monogami)
 2. tasavvufi bir yönü olduğunu sandığım, malumunuz üzre ondan bire doğru seyreden bir diziye sahip şiir.
  bir başkası imadeddin nesimi'ye aittir:

  derdim ondur çün dokuzun diyemezem ağyare men
  sekizinde kaldı aklım, yedisinde avare men

  çün altısı mende ise beşten çekmenem elimi
  dörtte hüda lütfeylese üçte bulam çare men

  der nesimi çün bu gönül ikilikten hali değil
  anın içün yalvarıram gece gündüz bire men

  edit: neyse ki erken fark ettim; nu güzel açıklamış tasavvuf durumunu zaten ilk entry'de.
  bu da başka bir örnek olsun o zaman.

  edit 2: şöyle bir açıklama var nesimi kelamına.