şükela:  tümü | bugün
 • varlik felsefesi
 • "ben kimim" sorusunu inceleyen felsefe
 • (bkz: ontolojik)
 • varlığı sadece var olma bakımından inceleyen metafizik kolu.
 • "- abazasin veya degilsin, ortasi yoktur, mazeret yoktur!" ogretisi.

  - nasil abi manita var mi?
  - var gibi aslinda. bitirmek uzereyim i$i...
  - abi var mi yok mu? ontoloji cercevesinde delikanli gibi soyle.
  - yaa tamam yok. neo nickiyle devam icq'de, kasiyoz.
 • çocuk bilimi diye de bilinir fakat aslen
  bu ne? şu ne? onlar kim? gibi varlığın temelini sorgulayan sorulara verilen cevaplardan oluşur...
 • ontoloji; hem felsefi bilgi hem de bilimsel bilgi, “varolan” bir şeyin bilgisidir. bu varolan “şey” maddesel, anorganik, manevi, organik, ruhsal, ideal, bir şey olabilir. bütün insan bilgisinin varolan bir şeye dayanan bir bilgi olması felsefi ve bilimsel bilgiyi birleştirir. felsefe ve bilimi birleştiren “varolan” şeylerin bilgisini araştırma alanına ontoloji (varlık bilim) denir.
  genel anlamda ontoloji, insanın evrendeki yeri ve rolü, olayların oluş biçimleri, evrenin düzeninin anlamı gibi konularla ilgilenir. sosyal bilimler açısından düşünüldüğünde “sosyal dünya nasıl algılanır ve anlaşılır?”, “insan olma nedir?” gibi sorulara yanıt ararken, eğitim açısından düşünüldüğünde ise “okulun varlık amacı nedir?”, “aktif öğrenmenin yararı var mıdır?”, “uygulanmakta olan ilköğretim programının yararları ve eksikleri nelerdir?”, “herkese uygun etkili öğrenme stratejileri var mıdır?” ve benzeri sorulara cevap arar.
  fidan ve erden’in tanımına göre ontoloji; madde, yaşam, insan, dünya ve evrenle ilgili bir bütünlük arayışı içindedir. hayat ve evren hakkında genel bir görüş, genel bir ilke bulmaya çalışır. temel olarak bilimsel bilgileri alır ve onların ötesinde bilime yol gösterici görüşler ve hipotezler ortaya koyar.
 • totolojinin ful aksesuar modelidir.
 • varlık bilimi. felsefede, metafiziğin en temel kollarından biridir. ontoloji varlık veya varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. varlık, var olduğu söylenebilen herhangi bir şeydir. var olmanın birden fazla yolu olduğundan var olmak fiili muğlaktır.aristo'ya göre ontoloji varlığın mahiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir. ontoloji hangi varlık kategorilerinin daha temel olduğunu belirlemekle uğraşır ve bu kategorilerdekilerden hangilerinin var olduğunun söylenebileceğini sorar.değişik filozoflar temel varlık kategorileri için değişik listeler yapmışlardır. ontolojinin temel sorunlarından biri "temel varlık kategorileri nelerdir?" sorusudur.
  :
  ontolojik sorulara örnek verecek olursak:

  varoluş nedir?
  fiziksel nesneler nelerdir?
  bir fiziksel nesnenin var olduğunu söylemek ne demektirin cevabını vermek mümkün müdür?
  bir nesnenin özellikleri veya ilişkileri nedir ve bunlar nesneyle nasıl ilişkilidir?
  var oluş bir özellik midir?
  bir nesne ne zaman yok olur, ne zaman değişir?

  (bkz: genelleştirme sorunu)
  (bkz: öz sorunu)

hesabın var mı? giriş yap