şükela:  tümü | bugün soru sor
 • " ilm-i kimya tecrübelerle müspet bir satha nufuz eder "

  (bkz: zühtü hoca)
 • onur belgesinin varlığını duydum da, ne ben aldım ne de okulda alanı gördüm. bizim müdür sevmezdi öğrenciler arasında suyu bulandırmayı, o yüzden olsa gerek...

  gelirsek konuya, böyle bir şeyin adının onur belgesi ya da iftihar belgesi olmasındansa övünç belgesi ya da kıvanç belgesi olmasını yeğlerim. fransızcayı kaldırıp arapçayı koymak saçma.

  onur belgesi demişken, onur belge'yi anmadan olmaz. nur içinde yatsın güzel insan.
 • bir zamanlar takdir belgesi vardı.
 • ...
 • bol keseden dağıtılan diğer başarı belgeleri gibi hiçbir önemi kalmayan bir başka belgenin adının değiştirildiği iddiası. bu değişikliğin yapılacağı yönünde 2014 tarihli birçok habere ulaşmak mümkün.

  yürürlükteki bir mevzuata, 16 eylül 2017 tarihli milli eğitim bakanlığı ortaöğretim kurumları yönetmeliği göre onur belgesi hala varlığını sürdürmektedir. üstün başarı belgesi almaya hak kazananların iftihar listesinde, bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alanların okulun onur listesinde yer alacakları ifade edilir. mevzuata uygun şekilde belge düzenlenmiyorsa sorun okul öğrenci ödül ve disiplin kurulundadır. onur belgesi almak için sayısal başarının ötesinde çoğunlukla çeşitli alanlarda örnek bir insan olmanın vasıflarını göstermek gerekirken, iftihar listesine girmek için istenen sayıda takdir belgesi alarak üstün başarı belgesi sahibi olmak yeterlidir.

  kaynak

  --- spoiler ---

  öğrencilerin ödüllendirilmesi
  madde 159- (1) örnek davranışların ve başarıların niteliklerine göre ödüllendirilmesinde öğrencilere;
  a) teşekkür belgesi,
  b) takdir belgesi,
  c) onur belgesi,
  ç) üstün başarı belgesi
  verilir.

  teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi ile ödüllendirme
  madde 160-
  (1) okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 den aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
  a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
  b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
  c) ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi
  ile ödüllendirir.
  (2) üstün başarı belgesi almaya hak kazanan öğrencilere okulun iftihar listesinde yer verilir.

  onur belgesi ile ödüllendirme
  madde 161-
  (1) okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;
  a) türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,
  b) bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,
  c) okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,
  ç) görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,
  d) trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,
  e) bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,
  f) okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,
  g) (değ: 1/7/2015-29403 rg) zorunlu göç mağdurları, mülteci ve sığınmacılar, gazi ve şehit yakınları, doğal afetlerden etkilenenler, yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlar ile diğer yardıma ihtiyaç duyanlara yönelik yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,
  ğ) alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

  (2) ayrıca öğretmenler kurulu, ders yılı başında yukarıda belirtilen davranışların dışında da onur belgesiyle ödüllendirilebilecek davranışları belirler. belirlenen davranışlar okul yönetimince onur kuruluyla okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna bildirilir.
  --- spoiler ---