şükela:  tümü | bugün
 • örgütle ilişkisi ile şekillenen ve çalışanların örgütün sürekli bir üyesi olma kararını almalarını sağlayan davranış.

  önceleri tek boyutlu ele alınan bu kavram daha sonra geliştirilerek üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli haline getirilmiştir. bu üç boyut, “çıkar bağlılığı”, “içten bağlılık”, “minnet bağlılığı” olarak nitelenmiştir. bu üç kavramı tanımlarsak

  içten bağlılık; bir bireyin kendisini örgütüyle özdeşleştirdiği, örgütüyle etkileşim halinde olduğu ve örgütün bir üyesi olmaktan mutlu olduğu duygusal bir yönelme durumudur.

  çıkar bağlılığı; çalışanların, örgütten ayrılmaları durumunda sahip oldukları yatırımları ve yan-faydaları kaybedeceklerine inanmaları ve iş alternatiflerinin sınırlı olmasını dikkate almaları sonucu zorunluluk nedeniyle o örgütte çalışmaya devam etmeleridir.

  minnet bağlılığı; örgüt üyeliğinin sürdürülmesi konusunda çalışanların hissettiği yükümlülük duygusudur. örgütün yıllar içerisinde kendilerine sağlamış olduğu statü veya doyumdan bağımsız olarak, çalışanların örgütte kalmalarının ahlaki açıdan doğru olduğunu düşünmeleri sonucu ortaya çıkmıştır.
 • çalışanın örgüte karşı genel tutumudur.

  ayrıca (bkz: herzberg'in motivasyon-hijyen teorisi)