şükela:  tümü | bugün
 • ardılı için (bkz: murat hudevendigar)
 • babası: osman gazi
  annesi: mal hatun
  doğumu: 1281
  ölümü: 1360
  saltanatı: 1326-1359

  osmanlı devletini osman gazi kurmuştu. fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren orhan gazi idi. orhan gazi sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlü idi. yumuşak huylu ve merhametli, fakat yerine göre hiddetli ve şecaatliydi. fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi. son derece dindar, adaletli ve tebaasına kendisini sevdirmesini çok iyi bilirdi. bizzat halk içine girer, onlarla yemek yer ve dertleşirdi. hareketlerinde çok hesaplı davranır ve hiç telâş etmezdi. iznik'i fethettiği zaman hristiyanlara göstermiş olduğu insanca muamele, dillere destan olmuştu. orhan gazi'nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece türkler değil, birçok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmişlerdir.

  orhan gazi daha 15 yaşında iken harplere iştirak etmiş ve hayatının büyük bir kısmı harp meydanlarında geçmiştır. babasından 16.000 kilometrekare olarak teslim aldığı toprakları yaklaşık altı misline çıkararak 95.000 kilometrekare yapmıştır. orhan gazi bir devlet reisi sıfatı ile harplerde bizzat ordularının başında daima bulunmuştur.

  orhan gazi devletin muntazam bir idare sistemine bağlanması lüzumunu görmüş ve teşkilât işini ise, alâeddin paşa ile, şeyh edebali'nin bacanağı çandarlı kara halil paşa'ya havale etmişti.

  orhan bey'in büyük oğlu süleyman paşa, kendisinden önce vefat etmiştir. kendi sağlığında iken başkumandanlık vazifesini ikinci oğlu murad hüdavendigâr'a devretmiştir. osmanlılar tarafından yaptırılan ilk cami 1334 senesinde iznik'te yapılan "hacı özbek" camiidir.

  bursa medresesini orhan bey yaptırmış ve ilk "sultan" lâkabı da onun zamanında kullanılmıştır. yine ilk osmanlı parası da orhan bey zamanında basılmıştır. istanbul'un anadolu yakası tamamen orhan bey zamanında osmanlı topraklarına katılmıştır. yeni fethedilen hristiyan topraklarında yaşayan yerli hristiyan halktan osmanlı hayranlığı, yeni fetihleri de kolaylaştırmıştır.

  zamanında fethedilen yerler: 1326'da bursa, 1329'da iznik, 1337'de gemlik, 1345'de karasi beyliği, 1354'de ankara ve gelibolu.

  orhan gazi 79 yaşında vefat etmiştir. türbesi bursa'da osman gazi'nin türbesi yanındadır.

  erkek çocukları :

  süleyman paşa, birinci murad*, ibrahim, halil, kasım.

  kız çocukları :
  fatma hatun.
 • onemli bir padisahtir, zira osmanogullari beyliginin osmanli devleti olmasini ilk saglayan kisidir. bir ilginc nokta ise bir cok sehirde* orhan camii olmasidir ayrica adina yurdun muhtelif yerlerinde agac diktirmistir
 • pertevniyal lisesinin muzik ogretmeni ve eski mudur yardimcisi ünal orhan ançel' i kasteden hitap seklidir.
 • orhan gazi, babası osman gazi'den 16.000 km.kare olarak aldığı devlet topraklarını oğlu murad hüdavendigar'a 95.000 km.kare olarak devretti. orhan gazi devletin bir idare sistemi olması gerektiğini düşünüyordu, bu amaçla teşkilat işini alaeddin paşa ile şeyh edebali'nin bacanağı çandarlı kara halil paşa'ya verdi.

  orhan gazi devlet teşkilatı içinde üç önemli nokta üzerinde duruyordu; para, ordu ve kıyafet. fethettiği yerlere adli ve idari işler için kadılar, askeri işler için subaşılar tayin etti. ilk osmanlı parası, 1326 yılında orhan gazi tarafından basıldı.

  orhan gazi imar ve şehir planlamasına da önem veren bir padişahtı. iznik'in fethedilmesinden sonra, 1331 yılında iznik'teki meşhur ayasofya kilisesi camiye çevrildi. ayrıca 1333'de yine iznik'te osmanlı tarihinin ilk camisi olan hacı özbek camii yaptırıldı.

  orhan gazi'nin yaptırdığı diğer eserler şunlardır;
  iznik hacı hamza camii ve kümbeti,
  iznik yeşil camii,
  bilecik orhan camii,
  bilecik orhan gazi imareti,
  gebze orhan camii,
  bursa orhan camii,
  iznik nilüfer hatun imareti.
  bilime ve eğitime büyük önem veren orhan gazi bursa medresesini de yaptırdı.
 • eşleri için:
  (bkz: nilüfer hatun)
  (bkz: asporça hatun)
  (bkz: theodora hatun)
  (bkz: eftandise hatun)
 • orhan bey devrinde idi. acemden fazlullah derler bir bilge kişi sultanın yanına gelir. padişaha yanastı ve ahir vezir oldu. birgün padişaha dediki: sultanım senin vilayatinde malın nihayeti yoktur. şimdi padişahlara adettir ki ol maldan padişahın hazinesine getireler. orhan bey sual etti: bu dediğin mal ne gibi yerlerden hasıl olur? fazlullah dediki: bu memleket halkının ekserisi zekat vermezler, imdi bütün vilayetinden bu halkın zekatlarını cebirle almak gerekir. mubalaga bu mal toplatulur bu sebeple. padişah ona öyle bir cevap verdi ki , bre hey ebleh köftehor, zekat alam ve dahi yiyem. bre benim memleketimde üç helal lokma vardır ki benim elimdedir. bu üç helal lokma gayri vilayet padişahlarında yoktur dedi. birisi gümüş madenleri ve birisi küffardan alınan haraçtır ve biri dahi gazalardan alınan ganimet maldır ve benim askerim bu helal lokma ile beslenir ve cebirle alınan lokma haram olur ve askerime haram yedüremem dedi ve hemencik orda onu azletti. ona hakaret etti ve katından attı. ariflerden birine sordular ki, padişahlara hazine gerek mi? arif cevap verdi ki , bir asil hazine vardır ona gerektir dedi. o nasıl hazinedir? diye sual ettiler ol arif dediki: reayaların hayır duaları ki padişaha gece gündüz eksik olmuyor. işte orhan bey bu duaları almıs, askerine , halkına haram lokma yedirmemiş bir sultandır. bir avuç topraktan bir imparatorluk böyle sultanlar sayesinde kurulmustur. orhan beyde bunun en güzel örnegidir
 • adı türkçe olan tek osmanlı padişahı.
 • en çok yaşayan ( 78 ) osmanlı padişahıdır .
 • padişah tuğrası geleneğini başlatan kişidir aynı zamanda.