şükela:  tümü | bugün
  • yangın davranış modellerinde dünyadaki mevcut uygulamaların tamamı, yakıt nemi, meteorolojik faktörler ve kuraklık indisi değerleri arasındaki ilişkiye dayalı modellemelerdir. tüm modeller topografya ve yakıtla ilgili değerleri, deneysel ya da istatistiksel yöntemlerle, meteorolojik faktörleri ise tahmin modeli verileri ve gözleme dayalı olarak kullanmaktadır. meus modeli yangın davranış modeli olmayıp, erken uyarı modeli olduğu için meteorolojik tahmin modelinin verilerini kullanmaktadır. her grid noktasının maksimum sıcaklığı ve nispi nem değerleri alınmakta, bu değerler ayrı ayrı risk sınıflandırılmasına tabi tutulmaktadırlar.

    diğer taraftan orman alanlarındaki baki analizine göre rüzgar yön ve hızının, fön etkisi sorgulaması ile risk sınıflandırılması yapılmaktadır. bir sonraki işlemde ise iki ayrı risk sınıflandırılması birleştirilerek, nihai olarak risk derecesine göre 4 aşamada sınıflandırılmaktadır. bu 4 aşama % olarak kaç ihtimal ile risk beklenmekte olduğunu renk skalası ile göstermektedir. (0.00-0.25 olasılık yeşil, 0.25-0.50 olasılık sarı, 0.50-0.75 olasılık turuncu, 0.75-100 olasılık kırmızı) hazırlanan çıktı ilk olarak .jpg formatında hazırlanmaktadır. daha sonra tespit edilen risk potansiyeli, google earth üzerinde gösterilecek şekilde kml formatına konvert edilmektedir. üç günlük erken uyarı tahmini yapıldığı için üç gün için ayrı ayrı bu çalışma tekrarlanmaktadır.

    hazırlanan çıktılar, meteoroloji genel müdürlüğünün intranet sitesinde yayınlanarak, hava tahmini yapan birimin dikkatine, operasyonel olarak ftp ile orman genel müdürlüğünün yangın hareket merkezi çalışanlarının dikkatine gönderilmektedir. orman genel müdürlüğünden gelen istek üzerine internet ortamında yayınlanmamaktadır. yangın hareket merkezinde karar vericiler, risk potansiyeline göre lojistik önlemler almaktadır. orman yangınları ile mücadelenin zorluğu, ekonomik maliyeti ve yangınların sınır tanımamasının getirdiği güçlüklerden dolayı, yangın çıkmadan önce alınacak önlemler ile maksimum faydanın sağlanacağı düşünülmektedir.