şükela:  tümü | bugün
 • toplum bilimlerinde, örneklemin, genellikle kişi sayısı türünde belirtilen niteliği.
 • trend düzeyinde çıkan anlamlılık düzeylerinde önem kazanan parametredir yani örneği büyüterek anlamlılık elde edilebilir
 • belirlenmesindeki en önemli kıstaslardan biri örnekleme hatasıdır. hatayı minimize etmek istiyorsak, örneklem büyüklüğü maksimize edilmelidir.
 • bütünün kendisi açısından tam bir ehemniyeti yoktur. aynı evrenden aynı büyüklükte farklı örneklemlerin ifadelerine baktığımızda, farklı manalar çıkartmamız kuvvetle muhtemeldir.
  bize evreni tanıtmaktan ziyade, "evrenin bir de bu açısı var" mesajı verir.
 • sağlanmasında farklı yollar takip edilir. bunlardan en bilineni rastgele / random örneklemedir. bununla birlikte belirli bir amaca hizmet edecek şekilde seçilen örnekleme ise amaçlı / purposive örneklem denir.
 • araştırmalarda örneklem hacmi ne kadar büyükse örneklem hatası o kadar az, dolayısıyla yapılan analiz o kadar doğru olacaktır. örneklem ortalaması için 1-alfa güven aralığında hata payı e ile gösterilirse;
  anakütle standart sapması = sigma
  örneklem büyüklüğü = n = [z değeri * sigma / e ] ^ 2