1. protozoal ve anaerob bakteri enfeksiyonlarında etkili olan antibakteriyel çeşidi. trichomonas vaginalisve gardnerella ile oluşan genitoürüner sistem enfeksiyonlarında , amip* enfeksiyonlarında kullanılır. ayrıca yine amiplerle oluşan karaciğer kistlerinde uzun süreli kullanılması gerekir.
  2. kullanımında hepatotoksisiteye dikkat edilmesi gereken antibiyotik.

ornidazol hakkında bilgi verin