şükela:  tümü | bugün soru sor
 • yeni yayınlanmış ekonomik programdır.

  en ilginç tarafı kişi başı gelirin 19 bin dolar olmasıdır! efendim satın alma gücü paritesine göre hesaplamışlarmış. hayatları abara dubara, gerçi okur yazar kimse yemiyor artık bunları.

  özeti için
 • uzun vadede turkiye diye bir ulke planlanmadigindan orta vadeli program yayinlanmistir zahir.
 • dolar kuru tahminleri ile güldürmüştür. 2018 için 3.30 denmiş yanı iki yılda sadece %10 artış. kafalarınız çok güzelmiş güle güle kullanın.
 • 2016-2018 dönemine ilişkin orta vadeli program’ın (ovp) revize edilmiş hali kamuoyuyla paylaşıldı. bu döneme ilişkin ovp, daha önce 11 ekim 2015’te yayımlanmıştı. 2016 yılına ait büyüme ve enflasyon rakamları yukarı yönlü revize olurken; işsizlik oranı istihdam oranının artmasıyla birlikte aşağı yönlü değiştirilmiştir. bütçe açığı ise asgari ücretteki artışın etkisiyle yukarı revize edilen kalemlerden biridir.

  küresel ekonomide abd ve bazı ab ülkelerinin öncülüğünü yaptığı nispi bir canlanma süreci gözlenmektedir. abd ekonomisindeki canlanmayla birlikte abd merkez bankası (fed) 2015 yılının aralık ayında sınırlı da olsa faiz artırımına gitmiştir. fed’in önümüzdeki dönemde de gelişmelere bağlı olarak tedricen faiz artırımına gitmesi beklenmektedir.

  diğer taraftan, çin ekonomisindeki yavaşlamanın, bankacılık ve kredi piyasasındaki sorunların, ticaret ve finans aracılığıyla yakın çevresi ve dünya ekonomisine yayılma riski devam etmektedir. ab ekonomisinde ise büyüme beklenenin gerisinde kalmakta, yüksek işsizlik ve kamu borcu sorunları gündemdeki yerlerini korumaktadır.

  türkiye’de ise genel seçim sonrasında siyasi istikrarın sağlanmasının olumlu etkileri gözlenmekle birlikte, yakın coğrafyada artan jeopolitik ve ekonomik riskler önemini korumaktadır. ovp’nin revizesinde ab ile ilişkiler dâhil olmak üzere son dönemde yaşanan yurt içi ve yurt dışı siyasi ve ekonomik gelişmeler, riskler ve beklentiler dikkate alınmıştır.

  ovp’nin temel amaçları istikrarlı ve kapsayıcı niteliğiyle büyümeyi artırmak, enflasyonu düşürmek, mali disiplinin sürdürülmesiyle birlikte cari açıktaki azalma eğilimini korumaktır.

  büyüme ve istihdama yönelik hedefler

  2016 yılında gsyh büyümesi %4,5 olarak öngörülmüştür. 2017 ve 2018 yıllarında ise üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, daha çok yurt içi tasarruflarla finanse edilen, verimlilik artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle gsyh artış hızı her yıl için %5 olarak hedeflenmiştir. verimlilik artışının özel kesim yatırımlarından ve yapısal reformlardan kaynaklanması beklenmektedir. bu dönemde büyüme hızı yükseltilirken enflasyon ve cari açığın düşürülmesi öngörülmüştür.

  özellikle sanayi sektöründe üretimde verimliliği artırmaya yönelik politikalar yoluyla toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı artırılacak ve özel kesim yatırımları ve ihracata dayalı bir büyüme yapısı desteklenecektir.

  2015 yılı sonunda %10,2 olacağı tahmin edilen işsizlik oranının 2018 yılında %9,6 seviyesine gerileyeceği öngörülmektedir.

  istihdamda tarım sektörünün ağırlığının 2015 yılında %20,6 olarak gerçekleşmesi beklenirken, dönem sonunda bu oranın %17,8’e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

  kamu maliyesine yönelik hedefler

  kamu kesimi genel dengesinin 2016 yılında gsyh’ya oran olarak %0,3 açık vermesi ve program dönemi süresince bu seviyede kalması öngörülmektedir.

  2016 yılı sonunda gsyh’ya oran olarak %0,7 olması öngörülen genel devlet açığının 2018 yılında %0,4’e gerilemesi hedeflenmektedir.

  2016 yılında gsyh’ya oran olarak %0,6 olması öngörülen program tanımlı kamu kesimi fazlasının dönem sonunda %1,3’e yükselmesi öngörülmektedir.

  genel devlet toplam harcama ve gelirlerinin gsyh’ya oranlarının, 2016 yılındaki sırasıyla %41,6 ve %41 olan seviyelerinden program dönemi sonunda kademeli bir azalışla %39,9 ve %39,5 seviyelerine gerilemesi beklenmektedir.

  ücret ayarlamalarının sosyal güvenlik primi tahsilatlarını artırması sebebiyle 2016 yılında, gsyh’ya oran olarak 0,8 puan artışla %30,4’e yükselmesi beklenen toplam vergi yükünün tedrici bir azalışla program dönemi sonunda %30’a gerilemesi öngörülmektedir.

  ödemeler dengesine yönelik hedefler

  program döneminde yıllık ortalamada reel olarak ihracatın %12,7, ithalatın ise %11,8 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

  2016 yılında 155,5 milyar dolar olması beklenen ihracatın dönem sonunda 201,4 milyar dolara, 210,7 milyar dolar olması beklenen ithalatın ise dönem sonunda 273,2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

  2016 yılında cari açığın milli gelire oranının %3,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. daha dengeli bir dış ticaret dengesi yapısının oluşmasına bağlı olarak söz konusu oranın; uyumlu para, maliye ve gelirler politikaları ile yapısal reformların orta vadede etkisinin görülmesi sonucunda dönem sonunda %3,5 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

  petrol fiyatlarının 2016 yılında da azalma eğilimini koruyacağı ancak daha sonra sınırlı bir artış göstereceği varsayılmıştır. bu varsayım ve döviz kurlarındaki gelişmelere bağlı olarak enerji ithalatının 2016 yılında 33 milyar dolar olacağı tahmin edilmiştir. dönem sonunda ise enerji ithalatının öngörülen büyüme ve petrol fiyatlarının etkisiyle 51,6 milyar dolar seviyesine yükseleceği tahmin edilmiştir.

  2016 yılında 27 milyar dolar olacağı tahmin edilen seyahat gelirlerinin program dönemi sonunda, yakın coğrafyada yer alan ülkelerdeki olumsuz siyasi dalgalanmaların azalacağı varsayımıyla yıllık ortalama %5,7 oranında artışla, yaklaşık olarak 32 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

  enflasyona yönelik hedefler

  toplam talep koşullarının enflasyona düşüş yönünde yaptığı katkının program döneminde devam edeceği öngörülmektedir. gıda enflasyonunun 2016 yılında %9 olarak gerçekleşmesi ve sonraki yıllarda tedrici olarak azalması beklenmektedir.

  brent tipi ham petrol yıllık ortalama fiyatının 2016 yılında 39,7 dolar/varil civarında olması ve sonrasında ise tedrici olarak yükseleceği varsayılmıştır. bu öngörü ve varsayımlara göre tüfe yıllık artış oranının 2016 yılında %7,5’e gerileyeceği, dönem sonunda ise %5 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir.
 • bu planın 2018 dolar kuru tahmini 3.30'du.