şükela:  tümü | bugün
6 entry daha
 • bu vücûd iklîmine bin cân gelir, bir cân gider.
  gâhî cânân cân olur, gâh cân bî-cânân gider.

  emr-i nefse râm olup, dâim mücâhid olmayan,
  hâib ü hâsir kalır, nâdân gelir nâdân gider.

  her hevâ mahvolmadan etmez tecellî “fakr-ı küll”,
  giymeyen takvâ donun, şâh olsa da hırmân gider.

  bilmeyen asl-ı vücûdu, bulmayan mevlâ’sını,
  sûretâ insân gelir de, sîretâ hayvân gider.

  cümle eşyâyı bi-zâtillâhi kâim görmeyen,
  görmez ol râhat yüzü, nâlân gelir nâlân gider.

  “men ‘aref” sırrın duyup, mevlâ’sına vârın veren,
  hâdim-i insân olan; insân gelir, insân gider.

  varlığındır mâni’-i tevfık olan etme cedel,
  bu misâfir-hânede handân olan giryân gider.

  nûr-ı tevhîdi karartır şehvet ü hırs u gadab,
  hubb-i dünyâya dalan, üryân gelir üryân gider.

  dergah-ı pîr-i cenâb-ı hazret-i belhî’ye kim,
  sıdk ile dil bağlasa; ol kul gelir, sultân gider.

  nefs ile kâim olup, kim secde etmez âdeme,
  ey kemâlî bil onu, şeytân gelir şeytân gider.