şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: bullshit)
 • (bkz: ferman padişahınsa dağlar bizimdir) sözlerine giden yoldur bu siyaset.
  avşar kayı sürtüşmesini de hararetlendirmiştir.
 • hakkında sayfalarca kitaplar olan bir politikadır ama kabaca şu şekilde özetlenebilir;

  balkanlar ve doğu avrupaya fetihlerin gerçekleştiği 1500 yılları sonuna kadar doğudan batıya olmuş,oradaki bir kısım halk devşirme hareketleri sonucu islam'a kazandırıldıkça iyi kötü bir islam nüvesi oluşmuş ama hiçbir vakit tam çoğunluk olmamıştır.

  bizdeki adı ile avusturya-macaristan aslında habsburgların gücü arttıkça doğu avrupa osmanlı topraklarını yemesi sonucu 1600'lerin başında önce yavaştan,rus çarlığının da devreye girmesi sonucu 1700'lerde ise hızlıca devam tersine evrilmiştir.

  1800'lere gelindiğinde türk-islam unsurları hemen hemen pek çok elde kalan doğu avrupa ve balkan şehrinde azınlık haline gelmiştir.

  bu ikisinin dini kullanarak imparatorluğu tereyağ gibi bölmeye başladığını fark eden osmanlı bosna ve arnavutluk da sınırlı da olsa zorla islamlaştırma harekatı yapmıştır.

  anadolu içleri ise klasik dönem batıya olan göçler ile türk unusuru azalırken sonrasında tersine evrilen bu göç patikası ile artmıştır.

  anadolunun tam anlamı ile türkleşmesi ise ancak ermeni tehciri sonrası ve türkiye cumhuriyeti zamanında gerçekleşmiştir.

  bu arada devşirme dönemi klasik dönem sonrası oldukça azalmıştır. defter tutma açısından bakılırsa klasik dönem osmanlı tahrir defterleri 1600 lerden başlayarak azalmış ama 1800 lerden sonra eldeki varidatı saymak için tekrardan önem kazanmıştır. dolayısı ile klasik dönem ve 1800 ler sonrası nüfun hareketleri üzerine daha çok bilgi sahibi olunabilir.