şükela:  tümü | bugün soru sor
 • sabah gazetesinde yayınlanan ve padişahların hangi akrabalarını öldürdüklerini konu alan fotoğraf albümünün metnini elden geçirdim.

  şöyle ki:

  (1) cümle bozukluklarını ve anlamsız ifadeleri ayıkladım,

  (2) "[çelebi mehmed] osmanlı devletinin ikinci kurucusu oldu" ya da "[vahdettin] bir ingiliz gemisi ile ülkeden kaçtı" gibi çarpık ezberleri kaldırdım,

  (3) "sultan murad'ın en küçük kardeşi mustafa, bizanslılardan da destek alarak hükümdarlık sevdasına kalkmıştı" gibi tuhaf ifadeleri kaldırdım, [enteresandır, bu gibi uyduruk metinlere göre, nedense muzaffer olanlar değil de, hep kaybedenler "hükümdarlık sevdasına kalk"ıyor! yani, oğlunu, kardeşini, babasını öldüren diğer kardeş, bunu daha başka bir sevda ile mi yapıyor? kaybeden adamın dış güçlerden destek alıyor olması da ayrıca enteresan. acaba dış destek alıp da muzaffer olanlar yok mu?]

  (4) "artık meclislerin olmadığı istibdat dönemlerine dönmek olanak dışıdır" gibi sloganvari, desteksiz hükümleri kaldırdım,

  (5) ahmet, mehmet, murat, mahmut, abdülhamit ve beyazıtları, ahmed, mehmed, murad, mahmud, abdülhamid ve bayezid yaptım; reşat'ı reşad, abdülmecit'i ise abdülmecid yaptım; vahdettin'i de vahdeddin yaptım (hatta az kalsın vahidü'd-din yapıyordum); ve

  (6) metni (padişahlar ekseninde tekil bir format kullanarak) yeniden organize ettim. ortaya aşağıdaki gibi bir şey çıktı. (ya da, kim kimi nasıl öldürmüş öğrenmek daha kolay hale geldi!)

  (hatalar illa ki vardır; bildirin, görür görmez düzelteyim.)

  --- alıntı ---

  format:

  padişah [kronolojik sıra]
  [padişah adı] [iktidarda bulunduğu yıl(lar)]
  [(varsa) öldürttüğü akrabaları ve devlet görevlileri]
  [(varsa) konunun detayları]

  padişah 1
  i. osman (1300-1324)
  amcası dündar'ı öldürttü.

  padişah 2
  orhan (1324-1360)
  hiç kimseyi öldürtmedi.

  padişah 3
  i. murad hüdavendigâr (1360-1389)
  kardeşlerini öldürttü. öz oğlunu da öldürttü.
  detaylar: kardeşleri ibrahim ve halil'i de öldürttü. 1385'te kendisine karşı tahtı ele geçirmek için ayaklanan öz oğlu savcı beyi yakalatarak idam ettirdi.

  padişah 4
  yıldırım bayezid (1389-1402)
  kardeşini öldürttü.
  detaylar: (1) murad hüdavendigâr'ın kosova'da şehit edilmesinden sonra, 27 yaşındaki oğlu şehzâde yakup, harp meydanından çağrılarak ve daha babasının ölümünü bile haber almadan yıldırım bayezid'in emriyle fetva olmaksızın boğduruldu. (2) yıldırım bayezid'in timur'a yenilmesi sonrası oğullarının herbirinin ayrı bir yana dağılması sonucu iktidar boşluğu anlamına gelen fetret devri başlar. oğlu süleyman çelebi padişahlığını ilan eder. hükümranlığı 7 yıl 10 ay sürer. onun hükümranlığın tanımayan kardeşi musa çelebi'nin askerleri tarafından öldürülür. musa çelebi rumeli'de 3 yıl 6 ay hükmeder. kardeşi mehmed çelebi ile savaşır. savaşı kaybeder. yakalanarak idam edilir.

  padişah 5
  mehmed çelebi (1413-1421)
  mustafa çelebi dışındaki bütün kardeşlerini öldürdü. mustafa'yı öldüremedi.

  padişah 6
  ii. murad (1421-1451)
  kardeşlerini ve amcasını öldürttü.
  detaylar: (1) sultan murad'ın en küçük kardeşi mustafa padişahlığını ilan etti. iznik'e yerleşti. ancak 25 günlük bir kuşatmadan sonra yakalanarak asıldı. (2) amcası mustafa çelebi'yi, diğer kardeşleri mahmud ve yusuf'u da öldürttü. (3) ii. murad tahta çıktığı sıralarda, düzmece mustafa diye anılan biri yıldırım bayezid'in oğlu olduğunu ileri sürdü. etrafına topladığı kişilerle ayaklandı. tahtta hak sahibi olduğunu ileri sürdü. ancak yakalanarak kafası uçuruldu.

  padişah 7
  fatih sultan mehmed (1444-1481)
  kardeşlerini öldürttü.
  detaylar: kardeşleri ahmed ve hasan'ı öldürttü. (ahmed, iki yaşındaydı.) fatih kanunnamesi'ni çıkardı. bu kanunun meşhur maddesine göre, nizam-ı alem için şehzadeler öldürülebilirdi. bu kanunname ile birlikte kardeş katli yasal bir prosedüre kavuştu.

  padişah 8
  ii. bayezid (1481-1512)
  kardeşi cem sultan'ı öldürttü.
  detaylar: ii. bayezid tahta geçtiğinde kardeşi cem sultan, italya'ya kaçtı. ii. bayezid italya'ya bir berber gönderdi. berber, cem sultan'ı boğazını keserek öldürdü.

  padişah 9
  yavuz sultan selim (1512-1520)
  sekiz kardeşini ve babasını öldürttü.
  detaylar: kardeşleri ahmed, korkut, abdullah, şehinşah, şahsultan, alemşah, mahmud ve mehmed'i boğdurttu. kardeşlerinin tüm eş ve çocuklarını da öldürttü.

  padişah 10
  kanuni sultan süleyman (1520-1566)
  oğlu mustafa'yı, karısı ve tüm akrabaları ile birlikte öldürttü.
  detaylar: oğlu şehzâde mustafa'yı hürrem sultan'dan olan oğlu sarı selim'in padişah olmasına imkân sağlamak amacıyla ve onun yönlendirmesiyle boğdurdu. ek olarak karısı sicilyalı rozalina'yı da öldürttü. kanuni'nin diğer oğlu şehzâde bayezid, babasının ölümünden sonra ağabeyi sarı selim tarafından boğdurulacağını bildiği için babasının sağlığında isyan etti.

  padişah 11
  ii. selim (1566-1574)
  kardeşi bayezid ve ailesini öldürttü.
  detaylar: babasının sağlığında isyan eden bayezid'i konya ereğli'de yendi. bayezid kaçıp iran'a sığındı. ama oradan uzun pazarlıklar sonucu getirildi ve 1561 yılında bütün ailesi ile birlikte öldürüldü.

  padişah 12
  iii. murad (1574-1595)
  altı kardeşini boğdurttu.
  detaylar: 130 cariyeden 112 çocuğu oldu. kendilerine ve çocuklarına dokunulmayan kadınlar şunlardı: venedikli bafo/safiye, polonyalı mona/mihriban, macar ninuşka/nazperver, rus olga/şahhüban ve romen meri/fahriye. diğer kadınlardan olan çocukları doğumdan sonra anneleri ile birlikte öldürülüyorlardı. iii. murad öldüğünde, hemen o gece ondan hamile olan 10 cariyesi boğdurulup sarayburnu'ndan denize atıldı.

  padişah 13
  iii. mehmed (1595-1603)
  19 kardeşini öldürttü. oğlunu da öldürttü.
  detaylar: içlerinde kundakta olan çocukların da olduğu 19 kardeşini tahta çıktığı günün gecesinde öldürttü. oğlu şehzade murad, boğdurulan son şehzade oldu.

  padişah 14
  i. ahmed (1603-1617)
  sadrazamı derviş paşa'yı başını hançerle keserek bizzat öldürür.
  detaylar: tahta çıktığında 13 yaşındadır. aynı gün, babası iii. mehmed'in ayasofya camii'nde kılınan cenaze namazına gitmez. şeyhülislam, yanına birkaç kişi alarak padişahı davet etmeye gider. ancak, genç padişah, onların davetine, "taht sahibi olmak için 19 kardeşini ve bir oğlunu öldüren adam, babam da olsa katildir. ben katil bir adamın cenazesini kılmam. varın siz kılın ve defnedin" sözleriyle karşılık verir. kardeş katline son verir; hiçbir akrabasını öldürtmez. bu şekilde, 1389'da başlayan kardeş katliamı, 214 yılın ardından sona ermiş olur. daha sonra bazı şehzade infazları yaşansa da, 1700 yılından saltanatın kaldırıldığı 1922'ye dek 222 yıl boyunca hiç şehzade katliamı yaşanmaz. ancak kardeş katliamına alternatif olarak kafes hapsi uygulaması getirilir. şehzadeler kafes içinde tutulmaya başlanır. yemekleri özel bir bölmeden verilir. çocuk sahibi olmamaları için cinsel ilişkiye girmelerine de izin verilmez. bu uygulama nedeniyle hanedan pek çok kez soyunun tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalır. kafes içinde tutulan şehzadeler, padişahlık için yedekte bekletilmektedirler. bu durumda 30-40 yıl kafes içinde yaşayıp padişah olanlar olur. ne var ki, pek çok şehzadenin hapis oldukları süre zarfında psikolojileri bozulur. dahası, padişah olduklarında ülke ve dünya olaylarından habersizdirler. devleti vezirler yönetir hale gelir.

  padişah 15
  i. mustafa (1617-1618)
  detaylar: deli mustafa diye de anılır. 3 ay 10 gün tahtta kalır. sonra devrilir.

  padişah 16
  ii. osman (1617-1622)
  kardeşi mehmed'i öldürttü.
  detaylar: genç osman diye de anılır. 12 yaşında padişah olur. bir yeniçeri isyanı sonrasında öldürülür. yeniçeriler, onu önce çırılçıplak soyup at üstünde istanbul sokaklarında dolaştırır, sonra da yedikule'de ırzına geçtikten sonra öldürürler.

  padişah 17
  iv. murad (1623-1640)
  kardeşleri süleyman, bayezid ve kasım'ı öldürttü. altı da sadrazam öldürttü.
  detaylar: 11 yaşında padişah oldu.

  padişah 18
  i. ibrahim (1640-1648)
  detaylar: deli ibrahim diye de anılır.

  padişah 19
  iv. mehmed (1648-1687)
  sadrazam merzifonlu kara mustafa paşa'yı viyana yenilgisi üzerine idam ettirdi.
  detaylar: avcı mehmed olarak da anılır. i. ibrahim'in oğludur. 6 yaşında padişah olur. annesi turhan sultan, o henüz 8 yaşında iken kösem sultan'ı boğdurtur.

  padişah 20
  ii. süleyman (1687-1691)
  detaylar: o da i. ibrahim'in oğludur. 39 yıl yaşadığı kafesten alınıp 46 yaşında padişah yapılır. çocuğu olmaz. 4 yıllık padişahlığından sonra ölür.

  padişah 21
  ii. ahmed (1691-1695)
  detaylar: o da i. ibrahim'in oğludur. 40 yıl yaşadığı kafesten alınıp 49 yaşında padişah yapılır. 4 yıl padişahlık yapar. çocuğu olmaz.

  padişah 22
  ii. mustafa (1695-1703)
  onun iktidarı süresince sürekli sadrazamlar değiştirilip öldürülür.
  detaylar: 31 yaşında padişah olur. öncekiler gibi bilgisizdir.

  padişah 23
  iii. ahmed (1703-1730)
  detaylar: iv. mehmed'in oğludur. döneminde lale devri yaşanır. patrona halil isyanı ile devrilir. isyan sırasında sadrazam nevşehirli damat ibrahim paşa ve 40 kişinin kelleleri gider ama isyan yine de bitmez. kendisi yine kafese kapatılır ve 6 yıl sonra ölür.

  padişah 24
  i. mahmud (1730-1754)
  detaylar: ii. mustafa'nın oğludur. 58 yaşında öldüğünde tarihe hiç çocuğu olmadı diye kayıt düşüldü, ancak çocukları olduğu bilinir. çocuklarının tümü öldürülür.

  padişah 25
  iii. osman (1754-1757)
  detaylar: 51 yıl yaşadığı kafesten çıkarılıp 56 yaşında padişah oldu. akli dengesi yerinde değildir. kadınlardan nefret eder. kendisi gezinirken kadınlar duyup kaçsın diye altın ökçeli pabuçlar giyer. annesinin ikna etmesi üzerine 3 oğlu olur. 59 yaşında aniden ölür.

  padişah 26
  iii. mustafa (1757-1774)
  iii. osman'ın bebeklerini boğdurur. vezirleri ve sadrazamları öldürür.
  detaylar: 40 yaşında iken, o ana dek bütün ömrünü geçirdiği kafesten alınıp padişah olur.

  padişah 27
  i. abdülhamid (1774-1789)
  detaylar: kafesten alınıp 50 yaşında tahta çıkar. beyin kanamasından ölür.

  padişah 28
  iii. selim (1789-1807)
  detaylar: kafesten alınıp fransız devrimi zamanında padişah olur. yeniçeri ocağını kaldırmak ister. nizam-ı cedit ordusunu kurar, ancak ayaklanma çıkar. yine kafese konur.

  padişah 29
  iv. mustafa (1807-1808)
  iii. selim'i öldürtür.
  detaylar: 28 yaşında padişah olur. o dönemde hanedandan yaşayan 3 erkek vardır: kendisi, iii. selim ve şehzade mahmud. iii. selim'i öldürtüp sarayın dışına attırır. mahmud damdan dama atlayarak kaçmayı başarır. alemdar mustafa paşa onu tahttan indirir. onunla birlikte şehzadelerin ve eski padişahların kafeste yaşama dönemi sona erer. kafes yerine, boğaz kıyısına yapılmış küçük saraylarda hapis hayatı başlar. bu kez, şehzadelerin yanlarına öğretmen verilir. hanedanın en yaşlı erkeğinin padişah olması (ekberiyet) kuralı getirilir. bu uygulama da, yeni bir sorun ortaya çıkarır: yaşlı padişahlar.

  padişah 30
  ii. mahmud (1808-1839)
  iv. mustafa'yı öldürtür.
  detaylar: iv. mustafa'yı öldürtünce, hanedanın sağ kalan tek erkeği olur. 17 kadından, 14 erkek, 14 kız çocuğu olur. yeniçeri ocağı'nı kaldırır.

  padişah 31
  abdülmecid (1839-1861)
  detaylar: 16 yaşında padişah olur. 20 kadından, 23 kız, 18 erkek çocuğu olur. padişah olan üç oğlunun (ii. abdülhamid, v. murad, v. mehmed reşad) dışındakilerin akıbeti bilinmiyor.

  padişah 32
  abdülaziz (1861-1871)
  detaylar: 31 yaşında padişah olur. 41 yaşında devrilir ve feriye köşküne kapatılır. birkaç gün sonra da öldürülür.

  padişah 33
  v. murad (1876)
  detaylar: tahta çıktıktan üç ay sonra devrilir. tahttan indirildikten sonra 28 yıl hayata kalabilmeyi başarır.

  padişah 34
  ii. abdülhamid (1876-1909)
  detaylar: 34 yaşında tahta çıkar. 33 yıl tahtta kalır. bu dönem boyunca bütün hanedan üyeleri sıkı takip ve hapis altında tutulur. hiçbirinin siyasi ilişki kurmasına dünya ve çevre hakkında derin bilgi sahibi olmasına izin verilmez.

  padişah 35
  v. mehmed reşad (1909-1918)
  detaylar: 65 yaşında padişah olur. artık meclis açılmış, padişahlık makamı sembolik hale gelmiştir. ittihad ve terakki partisinin denetiminde ömrünü tamamlar.

  padişah 36
  vi. mehmed vahdeddin (1918-1922)
  detaylar: osmanlı devleti'nin birinci dünya savaşı'ndan yenik çıktığı ve istanbul'un işgal edildiği bir dönemde padişahlık yapar. 17 kasım 1922'de bir ingiliz gemisi ile ülkeyi terk eder.

  --- alıntı sonu ---

  tema:
  (bkz: tarih /@derinsular)
 • 1. i. osman (osman bey)(1299-1324/26)
  2. orhan (orhan bey)(1324/26-1360)
  3. i. murad (murat hudavendigar) (1360-1389)
  4. i. bayezid (yildirim beyazit) (1389-1402)
  5. i. mehmed (celebi mehmet) (1413-1421)
  6. ii. murad (sultan murad ii) (1421-1444 / 1446-1451)
  7. ii. mehmed (fatih sultan mehmet) (1444-1446 / 1452-1481)
  8. ii. bayezid (beyazit ii) (1481-1512)
  9. i. selim (yavuz sultan selim) (1512-1520)
  10. i. süleyman (kanuni sultan suleyman) (1520-1566)
  11. ii. selim (sarı) (1566-1574)
  12. iii. murad (1574-1595)
  13. iii. mehmed (1595-1603)
  14. i. ahmed (1603-1617)
  15. i mustafa (1617-1618)
  16. ii. osman (genç) (1618-1622)
  17. i. mustfa (yeniden) (1622-1623)
  18. iv. murad (1623-1640)
  19. ibrahim (1640-1648)
  20. iv. mehmed (avcı) (1648-1687)
  21. ii. süleyman (1687-1691)
  22. ii. ahmed (1691-1695)
  23. ii. mustafa (1695-1703)
  24. iii. ahmed (1703-1730)
  25. i. mahmud (1730-1754)
  26. iii.osman (1754-1757)
  27. iii. mustafa (1757-1774)
  28. i. abdülhamid (1774-1789)
  29. iii. selim (1789-1807)
  30. iv. mustafa (1807-1808)
  31. ii. mahmud (1808-1839)
  32. abdülmecid (1839-1861)
  33. abdülaziz (1861-1876)
  34. v. murad (1876 mayıs - 1876 ağustos)
  35. ii. abdülhamit (ikinci abdulhamit) (1876 - 1909)
  36. v. mehmed (1909-1918)
  37. vi. mehmed (1918-1922)

  (bkz: oh be)
 • en uzun saltanat süren:
  kanuni sultan süleymen (46 sene)

  en kısa saltanat sürenler:
  birinci mustafa (1 sene 7 ay), dördüncü mustafa (1 sene 2 ay)

  en yaşlı olarak padişah olan:
  beşinci mehmet (65 yaşında)

  en genç padişah olan:
  dördüncü mehmet (7 yaşında)

  tahttan indirilen:
  ikinci bayezid, birinci mustafa, ikinci osman, ibrahim, dördüncü mehmet, ikinci mustafa, üçüncü ahmet, üçüncü selim, dördüncü mustafa, abdülaziz, beşinci murat, ikinci abdülhamid

  padişahlıktan çekilen:
  ikinci murat

  saltanat kavgasında öldürülen:
  birinci süleymen, musa

  ihtilalde öldürülen:
  ikinci osman

  fetva ile idam edilen:
  ibrahim

  selefince idam ettirilen:
  dördüncü mustafa

  intihar eden:
  birinci bayezid

  siyasi suikastle öldürülen:
  fatih sultan mehmet

  *abdülaziz'in intiharı hala muallaktadır, şahsi fikrim suikastle öldürüldüğü yönündedir.*

  muharebede şehit olan:
  birinci murat

  muharebede yaralanan:
  fatih sultan mehmet

  esir düşen:
  birinci bayezid

  divan sahibi şair:
  fatih sultan mehmet, yavuz selim, kanuni süleyman (esasında her biri şiirle meşgul olmuşladır)

  müzikle yakından ilgilenen:
  üçüncü selim, beşinci murat (çoğu müzikle ilgilidir)

  ressam:
  aldülmecid

  pehlivan:
  dördüncü murat, abdülaziz

  el sanatçısı:
  kanunu süleyman (kuyumcu), ikinci abdülhamit (marangoz)

  aşırı kadın düşkünü:
  üçücü murat, üçüncü mehmet, ibrahim

  aşırı mahbubperest:
  birinci süleymen, dördüncü murat

  ayyaş denilecek kadar içki düşkünü:
  birinci bayezid, birinci süleyman, ikinci selin, dördüncü murat, abdülmecid, beşinci murat

  tahtayken aklını yitiren:
  beşinci murat

  kardeşlerini öldürten:
  ikinci murat, yavuz selim. üçüncü mehmet, ikinci osman, dördüncü murat, ikinci mahmut

  babasını öldürten:
  yavuz selim (rivayet), dördüncü mehmet (7 yaşındaydı önleyemezdi)

  oğlunu öldürten:
  kanuni süleyman, üçüncü mehmet

  copy-peyst değil alınteri. sağdan soldan derlenmekle birlikte ana kaynak: reşat ekrem koçu, osmanlı tarihinin panaroması
 • gunumuz turkiye'sinde bu kisilerin bazilari sevilip, sayilip, anilmakta iken diger bir kismindan ise pek hoslanilmamakta hatta ziyadesiyle unutturulmaya calisilmakta..

  mesela sevilen padisahlarin isimleri cesitli yerlere veriliyor. ornegin:
  - fatih sultan mehmet koprusu
  - yavuz sultan selim mahallesi
  - kanuni sultan suleyman ilkogretim okulu
  - orhan gazi korusu

  oysa ki, diger padisahlarimizi da boylesi isim verme eylemlerinde hatirlayabiliriz. soylesi ornekler fena olmayabilir:

  - dorduncu mehmet avcilik spor kulubu
  - ikinci abdulhamid ozel dedektiflik hizmetleri
  - birinci ibrahim akil ve ruh hastaliklari hastanesi
  - besinci murat ingiliz kultur merkezi
  - sultan abdulaziz uluslararasi fuar merkezi

  ve saire...
 • genelen kanuniye kadar ezbere sayilip sonrasi hatirlanamayan topluluk. yükselis dönemini ballandira ballandira anlatip asil ders alinmasi gereken dönemleri yalan yulun nedenlere baglayan milli tarihin bir ayibidir bu durum.
 • dikkatimi çeken bir şey var, padişahların hiçbirinin saçının şeklini bilmiyoruz. mesela bu padişahlar arasında kel olan var mı? saçları kıvırcık olan, tepesi açılmış olan var mı? kavuk, fes derken dikkat ettim herpsinin saçı gizemini korumuş.

  belki son dönem padişahlarının saçlarını gösteren resimler, fotolar falan vardır ama genel olarak padişahların saç şekilleri konusunda hiçbir bilgi, resim, foto yok. mesela ister misin fatih sultan mehmet kel olsun, yani demirel gibi olsun saçları. bilmiyorum ama karizmadan çok şey götürürdü gibime geliyor.

  bunu bir arkadaşıma açtım, "kanuni'nin saçları dökük işte olm" dedi, ne biliyorsun deyince de "e muhteşem yüzyıl'ı izlemiyor musun lan" dedi...

  bu konuda bir kitap yazmaya karar verdim. araştıracağım bu padişah saçları işini. zaten bütün işim kıl tüy anasını satayım.
 • birlikte olduklari kadinlarin koklu aileden gelip gelmediklerine asillik derecelerine bakmamis kisilerdi.

  zira ozellike avrupa hanedanlarinda hanedandan birinin evliligi ozellikle de koklu, asil bir aileden gelen biriyle evliligi son derece onemliyken, osmanli hanedaninda padisahlarin birlikte olduklari kisilerin gecmisleri onemli olmamakta.

  stratejik sebeplerle evlilik yapan son padisah 1. bayezid'mis. kendisinin ilk padisahlardan biri oldugu dusunuldugunde vaziyet kendini acikca gostermekte.

  hem islam dininin etkisi, hem de kulturel sebepler sebebiyle osmanli padisahi kole bir cariyenin, sinifi yukseltilerek ondan cocuk sahibi olmakta sakinca gorulmemekteydi. zira ana amac tek eslilikten ziyade, hanedanin devamliligini saglayacak erkek cocuk sahibi olmak oldugu icin, cariyelerin ya da eslerin en onemli gorevi tahta cikabilecek bir cocuk dogurmakti.

  ayrica annenin dogan erkek cocuga iyi bakabilmesi icin, bir kadindan bir erkek cocuk dogduktan sonra o kadinin padisahla cinsel iliskiye girmesi engellenmekteydi.
 • resat ekrem kocu'nun “tarihimizde garip vakalar” kitabinda belirttigine gore; butun muslumanlar'in halifesi olduklari halde, hacca gitmemis sultanlardir.

  bunun yerine, yavuz sultan selim'den sonra, osmanli padisahlarinin sac ve sakal tirasi olduktan sonra kesilen killari itina ile toplanir, bir altin legen icinde gulsuyu ile yikanir ve ozel bir cekmecede biriktirilirmis. hac zamani geldiginde, istanbul'dan yola cikan ahc kafilesine teslim edilerek medine'de hz. peygamber'in* kabri civarinda bir yere defnedilirmis.
 • en fazla "altıncı" payesini alabilmiş padişahlardır yedinci payeli padişah yoktur ve imparatorluk ortalama 600 yıl sürmüştür...

  (bkz: ne bu şimdi)
  (bkz: inanılmaz önemli bilgiler veren yazar)
 • 1299-1617 yılları arasında evladiyetle, 1617-1918 yılları arasında ise ekberiyetle osmanlı tahtına sahip olan 36 hükümdar.

  sadece sondan 7 tanesinin gercek suratlarini biliyoruz.. daha oncekilerin resimleri ya da belirgin bir portreleri yok**

  http://www.turksultans.com/
  (bkz: bu mülkün sultanları)
  (bkz: osmanlı sadrazamları)