şükela:  tümü | bugün
 • prof. dr. halil inalcık tarafından daha önce yayınlanan 18 araştırmanın metinleri ntv yayınları'nın çıkardığı bu kitapta okuyuculara topluca sunuluyor. bu araştırmalar ertuğrul gazi'den başlayarak xvıı. yy. ortalarına kadar osmanlı tarihi'nin başlıca kaynaklarındaki yanlışları, efsanevi bir şekilde kayıtlı olayları ve kişileri ele almaktadır. araştırmalar, toponomi ve topoğrafi metodlarına uyarak yapılmış incelemelerdir. bu metodla rivayetlerin gerçekliği gözden geçirilmektedir. araştırma sonunda tarihi gerçek olarak eserlerde yer almış birçok hususun hurafelerden ibaret olduğu ortaya çıkmıştır (özellikle bkz. hayme hatun efsanesi). çeşitli konuları ele alan bu araştırmaların özgün fotoğraflarla bir arada basılması dolayısıyla kitaptaki fotoğraflar, araştırmalar özgünlük kazandıran değerli kanıtlar sunmaktadır. bir örnek olarak, osman gazi tarafından sakarya seferinde ziyaret edilen beştaş zaviyesi'ne ait beş antik taşı tespit eden fotoğraf, tarih literatürü için ciddi bir katkıdır.
 • halil inalcık hoca'nın; selçuklular dönemindeki anadoluyu, osmanlı devleti'nin kuruluşunu, osmanlı devleti'ne dair yıllardır süregelen tartışmaları ve son bölümde de atatürk'ün türk tarih tezi'ni ve türkiye cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini barındırdığı 18 makalesinin kitaplaştırıldığı eser.

  1-türkmenler ve rumlar: batı anadoluda türkmenler ve rumlar arasındaki iktidar mücadelesini ve tarihin o dönemdeki seyrini anlatır.

  2-izmir'i fetheden bizans'ı titreten türk: çaka bey: denizcilik tarihimizin en önemli simalarından çaka bey'in hayatı ve bizans'la olan ilişkileri.

  3-son araştırmalarla ertuğrul gazi'nin gerçek hikayesi: kayı boyunun orta asyadan nadoluya geliş sürecini ve selçuklularla ilişkisini anlatır.

  4-mitolojiden gerçeğe: osmanlı devleti'nin kuruluşu: osmanlı soyunun aile bağlarını da inceleyen kuruluş dönemine ait bilgileri içerir.

  5-osman gazi'nin izinde: iznik kuşatması, bölge ve yollar: osmanlı devleti'nin kuruluş dönemi ve anadoluda kalıcı olması açısından ilk ve önemli fetihlerden iznik'in fethi.

  6-osman beg'in sakarya seferleri: 5.madde ile yoğun şekilde ilişkili.

  7-orhan gazi zamanında müslümanlık-hirstiyanlık tartışmaları: dominiken tarikatı keşişlerinden riccoldo'nun islamiyete bakışı ve selanik başpiskoposu esir palamas ile dönemin din adamları arasında geçen konuşmalar anlatılır.

  8-kosova savaşı üzerine çağdaş bir kaynak: ahmedî: ı.kosova savaşı ahmedî'nin bizzat şehzade bayezid'in yanında savaşa iştirak etmesi ve orada şahit olduklarını objektif bir şekilde izah ettiği eseri üzerinden anlatılır.

  9-çelebi mehmed'in iktidar yolu bolu dağlarından geçmişti: ankara savaşı akabinde anadoludaki otoritesizlik ve bu otorite boşluğunu gidermek için çelebilerin mücadelesi anlatılır.

  10-istanbul'un kuşatmasında kritik üç gün: başlıkta yazana ilave olarak çandarlı - zağnos mücadelesi, fatih'in ve akşemseddin'in fetihteki rolleri üzerine bilgiler mevcut.

  11-istanbul'un fethi ve denizde mücadele: istanbul'un fethinin denizlerdeki ve boğzlardaki egemenlik açısından önemi ve istanbul özelinde venedik ile mücadeleler konu edilmiş.

  12-boğazlar'ın 800 yıllık tarihi ve istanbul: boğazlar'ın dünya tarihindeki yeri ve önemi ile osmanlı sultanlarının dönemin devletleriyle birlikte giriştikleri boğazlara egemen olma mücadelesi anlatılıyor.

  13-sultan ıı.osmanın katli
  14-kösem sultan: iç savaş dönemi 1623-1632
  15-sultan ı.ibrahimin hal'i ve katli
  16-kösem sultan'ın ölümü

  bu dört başlıkta osmanlı devletinin 17.yüzyılın ilk yarısında yaşadığı çalkantılı süreçler, iktidar mücadeleleri, valide sultanların rekabeti, kapıkullarının ve anadolu askerlerinin mücadelesi anlatılıyor.

  17-osmanlılar ve avrupa'da protestanlığın yayılışı: protestanlığın avrupa'da yayılışının avrupa'ya ve osmanlılara etkisi, martin luther'in osmanlılar ve islamiyet üzerine düşünceleri anlatılıyor.

  18-türk tarih tezi: atatürkün cumhuriyeti kurarken üzerinde önemle durduğu bir
  millet olma bilinci ve bu bilinci ihdas edebilmek için ortaya attığı fikirler ve kurduğu kurumlar üzerine değerlendirmeler.
 • merakla aldığım ve yeni okumaya koyulduğum halil hocamızın efsanevi eseri olarak duruyor.