şükela:  tümü | bugün
 • masa sandalyelerin olmadığı bir beyoglu, arkeolojinin tahrip edildiği sultanahmet, o igrenc kopru ile silueti bozulan süleymaniye, o igrenc yuksek yapilar ile silüeti bozulan sultanahmet'i yaratan kişilerdir.
 • slav cariye kırması padişahları dedeleri zanneden dallamaların olduğunu iddia ettiği saçmalık.
 • genelde atası olarak sadece fatih, yavuz ve kanuni'yi gören, gücetapar torun türü. kimsenin 2. mahmut'un torunuyuz diye övündüğünü görmedim.

  ayrıca devletle ilişkisi, sadece, devlete yüklü miktarda vergi vermek olan köylünün torunlarının böyle gururlanmalara girişmesi ne kadar acı!
 • kanaatimce çoğunluğun sahiplendiği fakat azınlığa mâl olmuş bir sıfat.bu sıfatı sahiplenenleri ikiye ayırıp incelemeyi uygun buluyorum. şöyle ki:

  birinci grup; kendisini bu sıfata layık gören bir takım cahil zevat. genellikle kendi kafa yapılarına göre başarılı gördükleri ve nazarlarında ilahlaştırdıkları padişahların (fatih,kanunî vs.) soyundan geldiklerini iddia ederler. hatta bu padişahlar hakkında resmi belgelerle kanıtlı (fatih'in mutfağına bazı mezheplere göre mekruh veya haram olan deniz ürünlerinin girmesi gibi...) durumları yok sayıp, resmi belgelerle ispat edenlere hakaret edip, kendilerinin en doğrusunu, bağlı bulundukları cemaatin başındakilerden öğrendiklerini varsayarlar. tarih bilgileri yok denecek kadar az olup, çoğuna kaç tane osmanlı padişahı olduğu sorusu yöneltilse dahi doğru cevap veremeyecek kadar yetersizdirler. bu gibi insanlar arasında gördüğüm komik bir durum var. osmanlı tuğrası'nın ne anlama geldiğini bilmeyip, ona mistik ve tinsel bir anlam yükleyip adeta nazar boncuğu gibi orada burada fetiş objesi gibi kullanmaları. sanırım bu grup için bu kadar tespit yeter. genel anlamda nasıl bir algı uyandırdıklarını yeterince anlatabildiğimi umuyorum.

  ikinci grup ise; osmanlı torunu olmayı osmanlıcılık ile bağdaştıranlardır. osmanlıcılık; 19. yüzyıl başlarında milliyetçiliğin getirdiği zorluklarla, çok uluslu olan osmanlı devleti'nin karşılaştığı bölünme tehlikesine karşı ortaya koyduğu bir kavramdır. osmanlı devleti sınırları içinde yaşayan herkesin dahil olduğu üst kimlik olan bu kavram dolayısıyla dedelerimiz osmanlı idi deyip osmanlı torunu olduklarını iddia ederler ki bana göre bu daha akla yatkın bir sahiplenme biçimidir. ilk grubun iddia ettiği üzere kendilerini hanedana tabi tutmayıp öz ataları üzerinden yürüttükleri bir kimlik arayışıdır.

  bir de hanedan torunları olanlar var tabi. onların bu sıfatı tartışmasız taşıdıklarını düşünüyorum. sonuçta atalarının soyu devlete adını veren osman gazi'ye kadar dayanıyor. onların gürül gürül ''ben osmanlı torunuyum!!'' demelerinde bir sakınca görmüyorum.*
 • facebook'taki son t.c salgınının ardından bir grubun buna, o.t şeklinde cevap vermeye çalışarak gündeme getirdiği kavram.

  aman diyorum; oradaki "o" harfini çok yanlış anlarlar...
 • "biz kürşad ve 40 çerisinin torunlarıyız" diyenleri gördükten sonra, bana normal gelen güruhtur.
 • 1991 yılına kadar osmanoğlu'nun borç faizlerini ödeyen torun.

  ek: 1997'ye kadar diyen de var. (bkz: #30215907)
 • yalan ve talan ile saltanat süren lale devri çocuklarının şuursuz neferidir.