şükela:  tümü | bugün
 • türk sporunun ilk örgütü türkiye idman cemiyetleri ittifakı idi. 1923 yılında tici çatısı altında ilk futbol federasyonu olan türkiye futbol heyet-i müttehidesi kurulmuştur. federasyon aynı sene fıfa’ya üyelik için baş vurmuş ve 21 mayıs’ta 26. üye olarak kabul edilmiştir. aşağıda maddeleri çevirilen nizamname, 1924’te, “asosiyeşın beynelmilel federasyonu nizamnamesi” adı altında, türkiye futbol heyet-i müttehidesi tarafından yayınlanmıştır. bu nizamname, fıfa’nın o yıllardaki nizamnamesinin türkçe çevirisi niteliğindedir.

  **********

  türkiye idman cemiyetleri ittifakı futbol heyet-i müttehidesi
  asosiyeşın futbol beynelmilel federasyonu nizamnamesi

  2 – federasyonun maksadı, asosiyeşın futbolun beyelmilel inkişafını temin ve murakebe eylemekdir.

  12 – beynelmilel futbol federasyonunun erkan-ı resmiyyesi, senelik kongrece müntehab bir reisi, birinci reisi vekili, bir ikinci reis vekili ve bir katib – veznedardan ibaretdir. (amsterdam 19-20 mayıs 1907)

  21 – beyelmilel federasyona dahil bulunan teşkilatın, ve bunlara mensub klüblerin ve azasının beyelmilel federasyona dahil olmayan teşkilat, klübler ve şahsiyetler ile oyun oynamaları memnudur. gerek beyelmilel federasyona dahil teşkilat, gerekse bu teşkilata mensub klübler, kendi sahalarında beynelmilel federasyona dahil olmayan klüb veya takımların oyun oynamalarına müsaade edemezler. (viyana 7-8 haziran 1907)

  34 – beynelminel dederasyona dahil her teşkilat asossiyeşın futbol oyununu büyük britanya beynelmilel komitesince mevzu kavaide tevfikan oynayacak ve her sene bu kavaidin birer nüshası beynelmilel federasyonunca kendine mensub teşkilata gönderilecekdir. (amsterdam 19-20 mayıs 1907)

  35 – senelik kongrede, kavaidname-i resmiyyenin federasyona mensub memleketler esasına bir suret-i sahihede tercümesine nezaret etmek üzere bir komite teşkil olunacaktır. (dresden 4-5 haziran 1911)

  bu komite, oyun nizamatından fransızca ve almanca tercümelerini tesbit eder. başka lisanlara yapılan tercümelerden aid oldukları teşkilatlar mesuldür. bu komite tarafından tesbit edilen tercümeler, yegane resmi tercüme itibar edileceklerdir. (istokholm 30 haziran, 1 temmuz 1912)

  **********

  detaylı bilgi ve kaynak: http://www.tarihikadim.com/…/08/06/osmanlida-futbol